Danmark

13. februar 2014

Nyhederne kan indimellem give afslørende oplysninger – noget om fremmedudgifterne – det er så enkelt som vel muligt


DR-teksttv oplyser den 11.februar, at 66 fremmede på ordningen ‘Tålt ophold’ koster Danmark 15,4 mill. pr. år. Idet jeg går ud fra at fremmede på denne ordning er knap så omkostningstunge (sølle 233.333 kr. pr. person pr. år) som ordinære fremmede i gennemsnit, forsøger jeg mig med en udregning:

66 koster 15,4 mill. kr. pr. år

Hvad koster så 800.000, der er noget mere omkostningstunge, så i gennemsnit pr. år?

Svar: 15,4 mill.* 800.000/66 = 186,7 mia. kr. +

Supplement måske om resten af ‘de tålte’: https://danmark.wordpress.com/2013/11/27/talt-ophold-er-fortsat-en-farce-og-har-vaeret-det-i-mere-end-10-ar/