Danmark

16. januar 2014

Prof. Emer. Dr. Phil. Helmuth Nyborg: Professor Mammen kan ikke regne. Og det kan UVVU heller ikke

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Education, folkeskolen, Science, skoler, Statistics — Tags: — Jørn @ 09:47

Professor Mammen kan ikke regne. Det kan Statens uredelighedsudvalg heller ikke.

Lad os se om Danmarks-bloggens læsere kan

Hvem sagde vildledende og fordækt?

Af Helmuth Nyborg

Prof. Emer. Dr.  Phil.

helmuthnyborg@hotmail.com

Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU) kritiserede fornyligt Weekendavisen (”Vildledende og fordækt”, Opinion, 27. december 2013), for ukritisk at have viderebragt et partsindlæg fra undertegnede. De mente dette partsindlæg vildledte læserne ved at neddæmpe, at undertegnede var dømt videnskabeligt uredelig. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) havde nemlig fundet, at en reference til FNs fødselsdata ikke viste hen til de anvendte data i dén artikel, jeg skrev om indvandring og intelligens (Decay artiklen). Dette er ifølge kritikerne og UVVU videnskabelig uredeligt, idet det svarer til ”… at angive en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”.

Jeg vil i det følgende demonstrere, at de tre kritikere og UVVU ikke blot tager fejl hvad angår referencen, men også, at de ikke kan regne. Referencen viser nemlig fuldt korrekt hen til de anvendte data. Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner FNs Total Birth Rates til Crude Birth Rates, som min befolkningsmodel skal bruge. Omregningen ændrer intet i artiklens konklusioner. Umiddelbart efter at manglen blev påtalt, fremsendte jeg et såkaldt Addendum til det tidsskrift hvor artiklen blev trykt med en beskrivelse af transformationen. Det er hvad forskere plejer at gøre og så er mangelproblemet løst – dog ikke i nærværende tilfælde.

Jeg sendte naturligvis også Addendum’et til UVVU, men den brugte udvalget ikke til noget. De tre kritikere fandt tilmed, at ”Link’et er … et vildspor, der ikke beskriver nogen omregning, og som er uden relation til beregningerne i Nyborgs artikel”. Derfor fastholder de og UVVU, at FN-referencen er misledende og jeg uredelig.

I denne kuriøse situation synes jeg det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af Weekendavisen eller Danmarksbloggen uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt, få det rigtige resultat – og alligevel risikere at blive dømt uredelige af UVVU.

Læseren Googler først det korrekt angivne link i Decay artiklen til FNs fødselsdata:

http://www.un.org/esa/population/publications/worldfertility2007/Fertility_2007_ table.pdf

Gå der ind under f.eks. Eritrea og find FNs estimerede Total Fertility Rate for år 2000 (dvs. 5,20).

Google dernæst det andet angivne link:

http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea

Gå ind under år 2005 og find Crude Birth Rate for Eritrea (dvs. 38,71). Find også NationMasters Total Fertility Rate for år 2003 (dvs. 5,74).

Nu har læseren de nødvendige tal for proportionalitetsomregningen. Sæt tallene op i følgende udregning: 5,20*38,71/5,74.

Regneeksemplet skulle gerne lede læseren frem til tallet 35,07, hvilket var hvad jeg fandt og brugte i analysen. Dette vil bekræfte, at jeg refererede korrekt til FNs datakilde og yderligere demonstrere, hvorledes omregningen virker for analysen af fødselsdata for Eritrea.

Intenst interesserede læsere må gerne lave omregningerne enkeltvist for samtlige de lande eller regioner, der indgår i analysen i Decay artiklen og sende resultaterne til UVVU og kritikerne. Måske vil UVVU så endeligt tro, at alt er gået korrekt til. Jeg tilbød f.eks. at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg rent faktisk havde anvendt de korrekt refererede FN-data på den beskrevne måde. Alligevel foretrak UVVU ubeset at følge kritikerne klage og erklære mig uredelig!

Professor Mammen og hans tro væbnere kritiserede yderligere Weekendavisen, fordi journalisterne Lone Frank og Niklas Hessel ikke uden videre accepterede, at undertegnede forsætligt havde skjult en vigtig medforfatters navn, hvilket er videnskabeligt uredeligt. De tre kritikere mener nemlig, at ved at skjule medforfatterens navn forsøgte jeg videnskabeligt at hvidvaske højreekstremistisk propaganda fra Den Danske Forening. Kritikerne fremhæver også, at alt væsentligt i Decay artiklen kunne læses for år tilbage på min spøgelsesforfatters hjemmeside.

Sandheden er, at det svært formummede spøgelse, økonomen Jørn Ebbe Vig, afslog ikke mindre end to skriftlige opfordringer til at optræde som medforfatter. Han begrundede afslaget med, at han ingen ekspertise har inden for psykometri og adfærdsgenetik og at han derfor hverken selv har skrevet et ord i Decay artiklen eller på sin hjemmeside om disse emner. Han var godt tilfreds med at få betaling som datakonsulent og mente ikke, at dette kvalificerede ham som medforfatter. Ikke desto mindre giver UVVU kritikerne ret i, at det er videnskabeligt uredeligt, at jeg ikke tvang Jørn Ebbe Vig til at sætte sit navn på Decay artiklen.

De tre kritikere bekymrer sig derimod meget lidt om, at UVVU med sine to uredelighedsafgørelser – referencen og medforfatterskabet – har kriminaliseret de utallige forskere, der i tidens løb 1) måske har angivet en forkert reference, 2) har anvendt betalt assistance til databehandling og accepteret, at konsulenten ikke mener sig selv kvalificeret nok til at optræde som medforfatter, eller 3) som undlod at omtale en nødvendig data-omregning, der dog ikke ændrer noget som helst ved konklusionen og som straks blev korrigeret. De skriver, at de ser UVVU som et nødvendigt instrument.

Jeg finder derimod, som Weekendavisen, at de har misbrugt UVVU til at chikanere en kollega på et ikke-eksisterende grundlag, og at UVVU med tilbagevirkende kraft egenhændigt har sænket barren for videnskabelig uredelighed ned under det meningsløse. Udvalget bør snarest nedlægges og dets domme annulleres – med tilbagevirkende kraft.

J. E. Vig’s svar på samme uforskammede og løgnagtige artikel af Jens Mammen m.fl. i Weekendavisen 27.12.2013: https://danmark.wordpress.com/2014/01/01/jens-mammen-co-er-totalt-latterlige-det-samme-er-uvvu/

1 kommentar »

 1. Om videnskab og politik.

  Jeg tror ikke, at man nogensinde har set en så tæt sammenblanding af begreberne som nu. Politikerne i Vesten er i fuld gang med verdenshistoriens største eksperiment, der kort sagt går ud på at konstruere et perfekt menneske, der skal bebo en perfekt verden.

  Udgangspunktet er den fundamentale ”sandhed” (videnskabeligt bevist), at vi alle er lige – ja ikke kun lige, men nærmest helt ens. Hvis der er forskelle, så skyldes disse, at de, der er forskellige, ikke har haft samme sociale udgangspunkt og vilkår. Selv konservative politikere som fx Per Stig Møller mener dette. Alle skal vi smides op i samme gryde, og med passende kraftig omrøring bliver vi alle helt ens – og bedre – ikke at forglemme. Smukkere og klogere. Al krig vil forsvinde og en somatisk lyserød hverdag vil gøre os alle lykkelige – helt uden brug af Lundbecks produkter.

  Det er indlysende, at et sådant projekt med tilhørende præmis ikke vil kunne accepteres af alle, og her er det så at videnskaben kommer på banen. Efter som videnskaben får pengene af politikerne, så er videnskaben ikke helt døv for politikernes idéer, og leverer således – ikke sjældent – ”helt objektiv videnskab”, der bekræfter politikerne. Låsby Svendsen ville betegne det som et kør-rundt cirkus.

  Almindeligt kendte eksempler på at hele videnskabelige områder har travlt med at levere findings til politikerne er fx miljø- og klima videnskaben. Inden for de to områder leveres der ikke kun – objektivt set – lavmålt videnskab, men der lyves også på livet løs. Også gerne på tværs af hvad enhver kan se – og her kommer så et andet ”objektivt” organ, der også er betalt af politikerne, på banen – pressen, der i Danmark – med sit monopol – kan fylde befolkningen med løgn. Og det gør den så.

  Blandt politikernes knap så spektakulære midler til at opdrage befolkningen finder vi universiteternes eget retssystem uvvu, der virker på bedste stasi-maner. Forskere med den rigtige opfattelse af sammenhængene kan bruge al tid på at finde kommafejl, hos forskere med den forkerte opfattelse, så selvom Helmuth Nyborg blot påviser, hvad vi alle kan se, så skal han kanøfles til at holde kæft.

  Mere er der vist ikke at sige om den sag.

  Kommentar af Børge — 17. januar 2014 @ 12:14


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: