Danmark

9. januar 2014

KONTANTHJÆLPSREFORMER OG SYGEDAGPENGEREFORM BETYDER NEDSKÆRINGER OG MERE OFFENTLIGT KVÆLERTAG PÅ KILDERNE TIL VELFÆRD


i

‘Nyttejobs’ og lidt bedre skånejobs (med offentlig tilskud) til de mere godkendte, men mest ‘nyttejobs’ med at samle hundelorte og mellemklassesvineri i gaderne efter frokostpauseføjteri og vaske vejskilte, pudse dørhåndtag er, hvad de kan finde på. Flagmedarbejderne der hæver hyren skal sandelig ikke give noget fra sig. Der nedskæres samtidig på taksterne, og det samme med både taksterne og varigheden for sygedagpengene, når en reform her træder i kraft til juli.

Det var ikke meget anderledes med Bent Betjent og Frederiksen i 2006-2007: Vi kunne ikke begribe, at Bent Betjent, Thor Pedersen og Claus Hjort Frederiksen skreg op uafbrudt sammen med snart sagt enhver erhvervsmand, der vistes på skærmen: OPSVING, OPSVING! Erhvervslivet skreg simpelthen på arbejdskraft, løj de ansvarlige. De havde selv lavet det kortvarige falske opsving via ekstrabelåning af boligerne med ekstraforbrug til følge uden nogen følger for beskæftigelsen og stigende statsgæld, nøjagtig som jeg havde meddelt. OECD advarede, men de var lige glade.

De havde endnu ikke opdaget, at deres boligbobbel-opsving – finanskrisen – ville standse det hele, når boblen sprængte. Opsvinget var falsk, og der var simpelthen tale om ikke eksisterende beskæftigelse. Der var sågar falske jobannoncer afslørede 3F. De nåede lige før boblen brast at sende ledige og de faldne for ledighedssystemet blandt indvandrerne og deres børn på førtidspension til en højere takst dengang end alle andre former for offentlig understøttelse. De var selvfølgelig vanskeligst at placere.

2011-2012, Nu gik det rigtig derudad, eller: https://danmark.wordpress.com/2012/04/27/stryhn-viser-vejen-at-offentligheden-forvirres-har-mainstream-medierne-ene-ansvaret-for/?relatedposts_exclude=36173

Men det er stadig lige skidt, ja, værre:

Hver sjette eller knap 17 pct. af eleverne i 9. klasse bestod ikke afgangsprøven med karakteren mindst 2 i matematik og dansk i 2013, på Sjælland var andelen 20 pct., og halvdelen af eleverne i 9. klasse indstillede sig ikke til denne afgangsprøve.

9. klasse skal afsluttes med mindst 2 i matematik og dansk for at eleverne kan optages på en erhvervsuddannelse. D.v.s. at 67 pct. (= 17+50) af en elevårgang i 9. klasse ikke får en erhvervsuddannelse eller adgang til gymnasiet.

Nu forstår vi måske bedre, hvorfor Danmark har haft den største stigning i ungdomsarbejdsløsheden i EU.

Det at man nu om muligt tvinger disse ledige ind i offentlige nyttejobs m.v. gør ondt værre, fordi de offentlige kasser i forvejen belaster skattefunktionen alt for meget til at virksomhederne kan øjne noget, der ligner real vækst med flere ansættelser her i landet.

Og se, denne gang er der kommet et par nye ting til og en tredje er væk: Vi er blevet indrettet med EU-budget-lov, der hindrer underskud, og betalingsmiddelmøllen styres samme sted fra. Der til kommer at snuptagsløsningen i 2006-2007 med førtidspension er for længst opbrugt og i øvrigt forud totalt udsigtsløs og meget dyrere.

Allerede for tre år siden udbetaltes og forbrugtes 65 pct. flere offentlige kroner til de 16-64 årige end til Folkepension og efterløn tilsammen.

GLOBAL – IDEOLOGISKE MILJØAKTIVISTER FAST I ISEN VED ANTARKTIS


Kilde: http://www.fyret.nu/2013/12/31/klimaaktivister-sitter-fast-isen-pa-antarktis/

Vi blev direkte desinformeret af mainstream. Det var for flovt at melde sandheden. Det var 74 miljøaktivister og forskere, der skulle rapportere om den smeltende is ved Antarktis. De blev siddende fast i isen fra før jul til her fornylig, hvor en helikopter nåede frem.

Vi blev meddelt det var turister og videnskabsmænd, der var om bord på skibet, der blev fanget af isen. Sandheden var simpelthen for latterlig at bringe, især efter globalopvarmningen i den anden ende af kloden havde sænket temperaturerne i USA til -25-30 grader Celsius.

Isen ved Arktis (Nordpolen) er simpelthen vokset med 60 pct. på ét år: http://www.fyret.nu/2013/09/17/isen-i-arktis-vokste-60-prosent-pa-ett-ar/

Bemærk, august 2012 sammenlignet med august 2013: Man kan sige Lars Løkke på rejse og sydpolsfarende ideotumper tilhører samme segment. Man kunne måske have forestillet sig, at sandheden var nået frem til lystavlen inden afrejserne.

Den anerkjente nyhetsformidleren BBC slo stort opp i 2007 at isen i Arktis ville forsvinne innen år 2013. Nå viser det seg at det aldri har vært mer is i Arktis enn nå.

Nu er det svært at tage højde for altomfattende ideo-idioti og samtidig sikre fortsat at kunne narre folk med normal-IQ og lidt derunder.

Grønland:

Den verdensberømte gletsjer Jakobshavn Isbræ ved byen Ilulissat på Grønlands vestkyst er det største afløb for isbjerge fra Indlandsisen med sin årlige produktion på sammenlagt 35-50 kubikkilometer.

Igennem de seneste 10 år har gletscheren været under voldsomt opbrud, og gletscheren er et tilbagevendende udflugtsmål for klima- og energiminister Connie Hedegaard, når hun skal overbevise amerikanske politikere og andre om den globale opvarmnings voldsomme konsekvenser.

Opbruddet har fået alverdens klimaforskere og politikere op af stolene, for umiddelbart bliver det set som en konsekvens af stigende lufttemperaturer.

Fakta   kilde: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/jakobshavn-isbrae-flygter-men-ikke-pga-global-opvarmning
Irminger Strømmen og Jakobs Havn: https://danmark.wordpress.com/2012/05/25/forskningsresultat-fra-2008-jakobshavn-isbrae-flygter-men-ikke-pga-global-opvarmning/

VIDSTE DU?

Omkring 1997 begyndte gletscheren at bevæge sig fra indlandsisen og ud mod kysten med accelererende fart. I bunden af Jakobshavn Isfjord strækker gletscheren sig ud i vandet som en tunge, men siden 1997 er tungen i gennemsnit blevet 80 meter tyndere for hvert år, hvilket har gjort den meget ustabil. Derfor fødte gletscheren også mange flere isbjerge, end tidligere, og det får gletscherens isfront til at trække sig voldsomt tilbage.

Men nu fremlægger den amerikanske klimaforsker David M. Holland og kolleger, deriblandt en oceanograf fra DMI, dokumentation for, at gletsjerens opførsel netop ikke skyldes en stigning i lufttemperatur, men snarere, at den lokale havstrøm har ført betydeligt varmere bundvand ind i fjorden end normalt – en mekanisme, som forskerne ikke umiddelbart kan koble sammen med den globale opvarmning. Det varme vand trænger ind i bunden af gletsjeren og får den til at smelte.

Her kan du se isens tiltagende og aftagende mængde ved Nordpolen 1979-2012:

– og den seneste vækst i ismængden med 60 pct. fra august 2012 til august 2013 ser du på andet link ovenfor.

Global-opvarmnings-svindelen (2007)

Afsløring af de helt store, 4. marts 2007 på Channel 4

– naturligvis ikke kioskbasker i Danmark, men rent kætteri.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

The Great Global Warming SwindleLink:

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above).

Der er i øvrigt hen ved 5 gange flere isbjørne (22.000-24.000) i dag i sammenligning med i 1940.

11. januar kom den seneste propaganda om klimaet kl. 19:05 fra DRTV:

Så kom reportagen om isbjørnen Lyra og dens moder ved Svalbard DR-TV kl.19:05. Her tages børn og forældre hjemme i stuerne som gidsler: Det drejer sig ikke meget om isbjørnene, udover hvad vi umiddelbart kan se, men næsten kun om propaganda. Vi opdagede ingen viden om isbjørne i udsendelsen. Den ene unge var død, og isen smelter også hele tiden, så isbjørnene må sulte, da de fortrinsvis fanger sæler på isen. Til sidst bliver alle isbjørne trængt sammen på den sidste is. Så pludselig er Lyra og hendes moder borte trods GPS-sender spændt om halsen. Måske er hun druknet efter at være svømmet til havs, selvom det klart så ud til storm – så dum er Lyras moder ikke! Indirekte kan vi forstå at andre end ekspeditionen på skibet sagtens kan melde, at Lyra og hendes moder har det godt på en ø, fordi disse andre har ordentlig modtagelse af signalet fra halsbåndet. Nul viden, focusering på de fotograferende, og ikke isbjørnene, dårligt og til tider fuldstændigt misvisende og forkvaklet ordvalg og løgn over løgn uafbrudt.