Danmark

16. december 2013

Europa: Islamisk fundamentalisme er udbredt – bl.a. holdningsopgørelser


Europe: Islamic Fundamentalism is Widespread

by Soeren Kern
December 16, 2013 at 5:00 am

Excerpt from: http://www.gatestoneinstitute.org/4092/europe-islamic-fundamentalism

“A discussion paper published by the Germany-based Gustav Stresemann Foundation — a think tank dedicated to the preservation and advancement of liberal democracy in Europe — warns that national and international Islamic organizations are increasingly putting pressure on Western politicians gradually to criminalize any critique of Islam.

In a commentary on the study, the German newspaper Die Welt says the findings cast serious doubt on the unbridled optimism of European multiculturalists, who argue that Muslim citizens will eventually internalize the mindset of Western democracies.

The majority of Muslims in Europe believe Islamic Sharia law should take precedence over the secular constitutions and laws of their European host countries, according to a new study, which warns that Islamic fundamentalism is widespread and rising sharply in Western Europe.

The “Six Country Immigrant Integration Comparative Survey“—a five-year study of Moroccan and Turkish immigrants in Austria, Belgium, France, Germany, Holland and Sweden—was published on December 11 by the WZB Berlin Social Science Center, one of the largest social science research institutes in Europe.

According to the study (German and English), which was funded by the German government, two thirds (65%) of the Muslims interviewed say Islamic Sharia law is more important to them than the laws of the country in which they live.

Three quarters (75%) of the respondents hold the opinion that there is only one legitimate interpretation of the Koran, which should apply to all Muslims, and nearly 60% of Muslims believe their community should return to “Islamic roots.”

The survey shows that 44% of the Moroccans and Turks interviewed agree with all three of the above statements, which makes them “consistent fundamentalists,” and fundamentalist attitudes are just as widespread among younger Muslims as they are among older Muslims.

According to the study, Islamic fundamentalism is most pronounced in Austria, where 73% of Muslims interviewed say Sharia law is more important than the secular laws of the state; 79% say there is only one correct interpretation of the Koran that should apply to all, and 65% believe Muslims should return to their Islamic roots. In Austria, 55% of the Muslims surveyed say they agree with all three of the above statements.

The author of the study, the Dutch sociologist Ruud Koopmans, says that “comparisons with other German studies reveal remarkably similar patterns. For instance, in the 2007 Muslime in Deutschland study, 47% of German Muslims agreed with the statement that following the rules of one’s religion is more important than democracy, almost identical to the 47% in our survey that finds the rules of the Koran more important than the laws of Germany.”

The survey also shows considerable Muslim hostility towards so-called out-groups, which are viewed as threatening the religious in-group. For example, nearly 60% of the Muslims interviewed reject homosexuals as friends and 45% say Jews cannot be trusted.

Here too, Muslims in Austria appear to be more fundamentalist than in other European countries: 69% of Muslims in Austria say they reject homosexuals as friends, 63% say Jews cannot be trusted, and 66% believe the West seeks to destroy Islam.

By way of comparison, among European non-Muslim natives interviewed for the study in the six countries, 8% express mistrust against Jews, 10% against homosexuals, 21% against Muslims, and 1.4% against all three.

According to Koopmans, Muslim fundamentalism “is not an innocent form of strict religiosity…While about one in five native Europeans can be considered as Islamophobic, the level of phobia against the West among Muslims—for which oddly enough there is no word; one might call it ‘Occidentophobia’—is much higher still, with 54% believing that the West is out to destroy Islam.”…”

SKOLE- OG UDDANNELSESSYSTEMET ER UDEN FREMTID SOM DET SER UD OG VIRKER


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har en række sigende nye

analyser på grundlag af tal leveret af Danmarks Statstik.

Hver sjette eller knap 17 pct. af eleverne i 9. klasse bestod ikke afgangsprøven med karakteren mindst 2 i matematik og dansk i 2013, på Sjælland var andelen 20 pct., og halvdelen af eleverne i 9. klasse indstillede sig ikke til denne afgangsprøve.

9. klasse skal afsluttes med mindst 2 i matematik og dansk for at eleverne kan optages på en erhvervsuddannelse. D.v.s. at 67 pct. (= 17+50) af en elevårgang i 9. klasse ikke får en erhvervsuddannelse eller adgang til gymnasiet.

Nu forstår vi måske bedre, hvorfor Danmark har haft den største stigning i ungdomsarbejdsløsheden i EU.

Nu kommer nogle af forklaringerne, som der skal ses kritisk på:

Mere end hver sjette under 30 år har ikke en uddannelse udover folkeskolen, og det er især blandt drengene, og ydermere blandt indvandrere og efterkommere, at rigtig mange unge mænd står uden en uddannelse – hver tredje unge indvandrerdreng er hverken i gang med en uddannelse eller har fået en uddannelse ud over folkeskolen, og det er dobbelt så mange som blandt etnisk danske unge mænd.

Desværre forholder det sig meget værre end her beskrevet. Da andelen af naturaliserede blandt indvandrernes børn og børnebørn er ganske betragtelig, kan andelen blandt indvandrerne, deres børn og børnebørn anslås til henved det dobbelte, når etniciteten spiller ind, nemlig 50-60 pct. i stedet for den anførte tredjedel eller 33,3 pct.

‘Børnene af naturaliserede immigranter ville ikke høre til en undergruppe af immigranter’, hævdede administratorerne bag marts 1991 betænkning nr. 1214, ‘Bedre statistik om flygtninge og indvandrere’, hvorfor der bl.a. indførtes nye tællekategorier i 1991, hvorefter de naturaliseredes børn rubriceredes som danske, jf. Modeling External Reproduction, Citizenship, and Ethnic Differentials In Labor Supply, af Hans Oluf Hansen & Karsten Längerich . Published in Proceedings of Symposium on Applied Statistics, arranged by Univ. of Copenhagen, Dept of Econ. And Statistics Denmark, January 22-24, 2001: http://www.mendeley.com/research/modeling-external-migration-reproduction-citizenship-and-ethnic-differentials-in-labor-supply/ (linket er dræbt, men kan læses i relevant uddrag her: http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret-forskning-i-DK.pdf, side 8)

(17*3 = 51 eller 17*3,5 = 59,5; der synes at være en magisk faktor 3-3,5, der i disse år skal ganges op med fra etniske danske til indvandrerne, når det drejer sig om arbejdsmarkeds-, uddannelses- og sociale forhold)

140.000 unge i Danmark står uden uddannelse.

EU er i øvrigt præget af øget langtidsledighed blandt de unge: 11,5 mio. langtidsledige i EU i 2015. Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden 1990’erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig og IMK fra Tyskland, forventer, at arbejdsløsheden kun ventes at falde svagt frem mod 2015. Som konsekvens falder langtidsledigheden også kun svagt. I EU forventes det således, at omkring 11½ mio. arbejdsløse er langtidsledige i 2015.

————————————————–

Samtidig meldes fra en mangeårig professor ved Aarhus Universitet Flemming Besenbacher, at 5 ud af de 8 universiteter i Danmark burde lukkes, så man sikrede sig i et lille land som Danmark med blot 5,6 mill. indbyggere, at de da tilbageværende 3 universiteter udbød det ypperste. Og samtidig kan jeg tilføje ønsket om, netop de bedst egnede fik lov at gå den vej med den bedste bagage fra alle foregående uddannelsesled.

I stedet har de 8 universiteter siden 2009 foreslået 189 nye uddannelser.

Så længe følgende er gældende:

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik, synes sidstnævnte problemer presserende at få løst straks, og dette skal ske i forbindelse med en total omkaltring af hele skole- og uddannelsesystemet. JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe,

18. august 2006: Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

…og så længe der fortsat udbydes omkring 200 forskellige studentereksaminer, og det er muligt at blive bl.a. civilingeniør i arkitektur og design er der ikke brug for flere fantasifulde tiltag.

Der skal ryddes op!