Danmark

4. december 2013

Formanden for Danske Skoleelever Agnete Vielberg Hansen har mere reel indsigt end ministeren og professor Niels Egelund

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler, Statistics — Tags: — Jørn @ 10:13

i

Sandheden skal frem

Der er ingen udfordringer til de dygtige elever. Hvis de har fået topkarakter i 7. klasse skal de resten af skoletiden hjælpe de andre, der ikke har så gode resultater. Der er kun 10% dygtige elever, d.v.s. 3 ud af 30 i en klasse, viser PISA 2012, mod 15% i 2009. Og så er Agnete ‘unbiased’ eller ubefængt i sin betragtnings-måde, d.v.s. i denne forbindelse uden forstyrrende ideologi i sin vurdering, men hun taler lige ud til det bedre for os alle.

Jeg kan supplere med at rekrutteringen til gymnasierne bliver også ganske skæv, fordi karakterskalaen straks ved den nye skalas indførelse blev devalueret med for høje karakterer til alle, der følger lærerens anvisninger. Som det kører nu får vi ikke nok dygtige på lederniveau i erhvervslivet, og ikke nok dygtige f.eks. læger og ingeniører. 11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Alene følgende faktum (jeg gentager!) forklarer 27. pladsen i Naturfag og teknik: 11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 97 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget Naturfag og Teknik i Folkeskolen, havde ikke valgt disse fag i uddannelsen på seminariet (se nedenfor), om det overhovedet var muligt at vælge disse fag på seminariet.

EN MENNESKESKABT KATASTROFE!

Christine Antorini lægger fortsat vægt på noget pædagog-teori-bavl om, at børnene selv skal vælge indlæringsmåde, og der skal ipades så meget som muligt. Det er det rene vrøvl og en helt ny undersøgelse påviser netop, at ipad-brugere ikke når nær så gode resultater som de andre.

Niels Egelund, der har ansvaret for meget af miséren gennem mange år, forsøger med forsinkelse at trække lidt i land.

‘Vennerne’ har et helt andet sigte med skolen og samfundet end det som de dygtige elever forventer: https://danmark.wordpress.com/2013/04/29/maxisme-et-samfund-der-skal-oploses-i-sin-grundvold-bruger-vores-skole-med-maxismen-indfort-bruges-den-kinesiske-model/

PISA 2012: https://danmark.wordpress.com/2013/12/03/pisa-hentes-eller-laeses-pa-oecd/

De små korte er farlige at kombinere:

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006: Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006: “…at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…” Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Det er ikke meget bedre længere fremme i uddannelsessystemet:
I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke for nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”