Danmark

27. november 2013

TÅLT OPHOLD ER FORTSAT EN FARCE OG HAR VÆRET DET I MERE END 10 ÅR


En asylansøger kan få tildelt tålt ophold, hvis personen får afslag på sin asylansøgning, fordi denne anses for at udgøre en fare for Danmarks sikkerhed eller en trussel mod den offentlige orden, eller personen selv har begået en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden eller en krigsforbrydelse. Men da Danmark ikke må sende udlændinge til et land, hvor de risikerer dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling, kan man i stedet give tålt ophold. Det betyder, at udlændingen har ret til at blive i Danmark men uden de rettigheder, som personer med asyl har.

Antal?

47, 60, ingen højere? Det er mange flere!

Her er en international såkaldt flygtningekonvention, der straks skal opsiges. I stedet skal der tages initiativ til en konvention, der netop giver modtagerlande et retskrav på at aflevere de indvandrere, der er udvist, i det land eller den landegruppe, hvortil de hører af oprindelse. Det er netop landets sikkerhed, der skal tilgodeses med effektuerede repatrieringer. “Vi ved Sverige i nogle tilfælde har fikseret et antal udviste til flysæderne og fløjet dem hjem”. Det kan vi også.

Kan det ske i andre tilfælde med tålt ophold end når der er fare for Danmarks sikkerhed? – Betyder det danske myndigheder er bange for de pågældende, er det som sædvanligt for slapt. Lær af Sverige.

Vi hører i særudsendelse på TV, at de, der bliver i Danmark med tålt ophold, men skal overnatte i Sandholmlejren eller Center Sandholm hos centerlederen Michael Ehrenfels. Og så alligevel ikke (hvis der er for meget vrøvl med dem), flere af dem bor på dyrt hotel i det indre København, hvor de ugentligt modtager deres supplerende monetære diæter håndbragt; så er der også er kortere til det legale eller illegale arbejde. Illegalt må det nødvendigvis være, hvis Danmark fortsat skal betragtes som retsstat. På den anden side har vi også hørt om afviste asylansøgere, der har ret til at søge arbejde, ret til bolig, børnehave, skole, lægehjælp og tandpleje, så Danmark har længe ikke været at betragte som retsstat.

Kommunerne har efterspurgt information om udlændinge, der befinder sig på såkaldt tålt ophold i Danmark : http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/C0FFA0BC-EA6A-457A-8C31-A8DEF4FA1B72/0/NyhedsbrevtilkommunerneDECEMBER2009.pdf

Personer på tålt ophold i Danmark er bl.a. udlændinge, der har fået afslag på asyl her i landet, men samtidig ikke kan udsendes tvangsmæssigt til hjemlandet, idet asylmyndighederne vurderer, at de pågældende derved ville risikere forfølgelse.

[hvorfor skulle hjemlandet forfølge vedkommende alene, fordi han har opholdt sig i Danmark??]

At være på tålt ophold i Danmark betyder altså, at man skal udrejse af Danmark, men at man ikke aktuelt kan udsendes tvangsmæssigt af de danske myndigheder.

Der er to former for tålt ophold.

Den første er udlændinge, der er udelukket fra beskyttelse efter Flygtningekonventionens udelukkelsesgrunde, der bl.a. omfatter personer, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at de pågældende har begået krigsforbrydelser eller en forbrydelse mod menneskeheden.

Den anden er udlændinge, der enten er udvist administrativt eller ved en dom for kriminalitet begået i Danmark, og som på grund af udvisningen ikke kan få opholdtilladelse eller, hvor en allerede opnået opholdstilladelse bortfalder.

Forsørgelsen af personer på tålt ophold

Udlændinge på tålt ophold har ikke et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, og forsørgelsen påhviler derfor som udgangspunkt Udlændingeservice. Desuden skal disse udlændinge på grund af deres særlige situation som udgangspunkt bo i Center Sandholm, hvor de får kost, sundhedsbehandling og evt. kontante ydelser. Udlændinge på tålt ophold må ikke arbejde i Danmark.

Hvis en person på tålt ophold er gift med en person, der bor i Danmark, er det ægtefællen, der skal forsørge vedkommende. I nogle tilfælde kan Udlændingeservice godkende, at en person på tålt ophold tager ophold hos sin herboende ægtefælle. Hvis den pågældende tager ophold hos ægtefællen, er det den herboende ægtefælle, der skal forsørge vedkommende. Hvis ægtefællen ikke kan forsørge personen på tålt ophold, kan Udlændingeservice påtage sig forsørgelsen. Udlændingeservice forsørger personer på tålt ophold, uanset om de har en herboende ægtefælle, hvis udlændingen ikke har fået tilladelse til at tage ophold hos ægtefællen.

Personer, der er på tålt ophold, fordi de er udvist administrativt eller ved en dom for kriminalitet begået i Danmark, vil normalt ikke få tilladelse til indkvartering hos en ægtefælle.

Der er flere måder, især hvis man udført forbrydelser her i landet:

Civil ulydighed. Ahmad Al-Sayed, 32, er blevet pålagt at bo i Center Sandholm, men han har ikke været der de sidste 8-9 måneder, kunne vi læse i Ekstrabladet 30. marts 2013. Han var flyttet til kærestens Penthouse-lejlighed i Aarhus: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1944506.ece

En udlænding på tålt ophold kan have et personnummer, hvis vedkommende tidligere har haft en opholdstilladelse.

[det var da sjovt, at man ikke har annulleret dette personnummer]

Bandeleder på tålt ophold har 3×2 mand til at passe sig op. Treholdskiftet koster kr. 19.000 i døgnet. Her kan spørge hvad ideen med at finansiere en bandeleders ophold kan være. Leder han fortsat bande, så finansieringen skal begrundes med sikring af ‘den såkaldte beskæftigelse’? Lederen af indvandrergruppen Den Internationale Klub Danny Abdalla mandsopdækkes af to vagter i Center Sandholm til 19.000 kroner om dagen, men må bevæge sig frit alle andre steder…: http://www.bt.dk/krimi/bandeleder-paa-taalt-ophold-pris-19.000-kr.-om-dagen og https://danmark.wordpress.com/2013/11/13/danny-abdalla-er-en-dyr-herre/. Det er centerlederen Michael Ehrenfels, som har besluttet, at der skal være vagter omkring Danny Abdalla.

1. februar 2009 skrev vi ‘Retsstaten Danmark, Goodbye’ : https://danmark.wordpress.com/2009/02/01/retsstaten-danmark-goodbye/

SRSF i 2008: En lov, som slår fejl på alle punkter
S, R og SF var i 2008 stærkt kritiske over for de regler om tålt ophold, som SRSF-regeringen nu vil beholde. ’Et forfærdeligt makværk’ og en ‘udvanding af fundamentale retsprincipper’ lød det

Tålt ophold: Hvorfor bevare en lov, ’som slår fejl på alle punkter?’
I 2008 var S, R og SF som opposition stærkt kritiske over for reglerne om tålt ophold. Men da regeringen tirsdag fremlagde sit lovkatalog for det kommende år, blev der ikke lagt op til ændringer af udlændingelovens regler. Vi har spurgt partiernes udlændingeordførere hvorfor?

Tålt ophold : Seneste artikler i Information: http://www.information.dk/emne/taalt-ophold

Nu er det meget lidt sandsynligt, at du skal finde løsningen med konsekvent tvangs-repatriering omtalt i Information, men det kan ofte hjælpe én til at stille diagnosen på et problem ved at lytte lidt til modparten.

Jurister: Lov om tålt ophold bør ændres | Information

www.information.dk/310294

07/09/2012 – Højesteretsdom om tålt ophold er ikke blot en konkret afgørelse i en enkelt sag, men underminerer selve lovgivningen, vurderer eksperter.

Tuneserloven – Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Tuneserloven

En 36-årige tuneser, som havde været involveret i tunesersagen, opholder sig i Danmark på tålt ophold i Sandholmlejren, men havde lov til at besøge sin familie 

Jurister: Lov om tålt ophold bør ændres – Danmark | www.bt.dk

www.bt.dk/danmark/jurister-lov-om-taaltophold-boer-aendres

07/09/2012 – Hele lovgivningen om tålt ophold er menneskeretlig betændt, siger professor. – Danmark.

Amnesty kræver tidsgrænse for tålt ophold | Nyhederne.tv2.dk

nyhederne.tv2.dk/…/id-50818220:amnesty-kræver-tidsgrænse-for-tåltop..

01/06/2012 – “Amnesty opfordrer Folketinget til at tage loven om tålt ophold op til revision og sikre, at man kun anvender et så alvorligt indgreb i sager, hvor 

Iraner udfordrer regler om tålt ophold – Politiken.dk

politiken.dk/indland/ECE891723/iraner-udfordrer-regler-om-taaltophold/

01/02/2010 – Elias Karkavandi har fået fri proces til at føre sag i landsretten mod staten.

Tålt ophold« – i lyset af UfR 2012.2874 H (Karkavandi)

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: