Danmark

30. oktober 2013

FOLKEDOMSTOL HAR TALT


Det begyndte med indklagelse af professor emeritus dr. phil. Helmuth Nyborg (NH) til UVVU (udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed) 20. september 2011. Han havde udbedt sig en befolkningsmodel til erstatning for misvisningen fra de officielle kilder og brugte den i sit videnskabelige arbejde.

Dommen offentligjordes 30. oktober kl. 12.

Kort referat af dommen:

“…Metodevalget falder indenfor forfatterens råderum i forbindelse med videnskabeligt arbejde. UVVU fandt valget af befolkningsmodel tilstrækkeligt oplyst og derfor var der ikke tale om et brud på god videnskabelig praksis.”

“På grundlag af den eksterne udtalelse fra professor Lisbeth B. Knudsen, som UVVU indhentede til brug for sagens behandling, vurderer udvalget at kildehenvisningen til FN-data var vildledende for læseren af artiklen, idet den benyttes til at understøtte data, som ikke fremgår af den kilde, der er henvist til. Udvalget fandt at dette var et alvorligt brud på god videnskabelig praksis, som må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, og at dette brud var begået med grov uagtsomhed fra indklagedes side. Udvalget fandt således, at indklagede havde begået videnskabelig uredelighed.”

“Flertal 3 mod 2:
Først ved forsætligt at have foretaget uretmæssig angivelse af forfatterrolle.
Dernæst ved groft uagtsomt at angive en vildledende reference på en måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.”

————————

Absolut ingen sammenhængskraft i ovenfor anførte:

Befolkningsmetodevalget vurderes i orden.

Lisbeth B. Knudsen oplyste endog ikke tidligere at have set en sådan matematisk projektionsmodel med IQ. Hertil måtte vi oplyse at modellen, som hun var blevet forelagt af UVVU, alene var en formel for befolkningsudviklingen, der ikke beskæftigede sig med IQ, som det også korrekt fremgår af Nyborgs artikel, som LBK alene var blevet præsenteret for. Formlen beskrev en befolkningsmodel, og den alene var LBK af UVVU blevet bedt om at tage uredeligheds- om ikke videnskabelig stilling til. IQ-elementet derimod er efterfølgende koblet til befolkningsmodelforløbet ved et vejet gennemsnit, der ikke står til videnskabelig prøvelse endsige uredelighedsdom i denne sag. At LBK ikke tidligere havde set det, som formlen således ikke indeholdt, kan skyldes at IQ-beregningen, der selvsagt var noget andet end den præsenterede formel, aldrig tidligere havde været koblet til en matematisk befolkningsprojektion.

For at anvende denne anerkendte befolkningsmodel-metode på DK, skal der gøres brug af den særlige kategori af data, som betegnes parametre – disse varierer ikke i modellens fortidige og fremtidige tidsforløb, men er naturligvis forskellige for de enkelte nationer. Fødselsparametrene stammer fra FN og bruges nationsopdelt som totale fødselsrater (proportionaltransformerede fra totale fertilitetsrater) til befolkningsmodellen. Befolkningsmodellen konstruerer pr. automatik de manglende data om fødsler år for år ved hjælp af bl. a. disse fødselsparametre, til erstatning for andre data om indvandreres fødsler i Danmark, der ikke findes noget sted. Sammen med den samlede officielle dødsrate i DK, indvandringen og det officielle folketal bliver nettotilvæksten ligeledes konstrueret af befolkningsmodellen. Efterfølgende tilregnes IQ-gennemsnittene ved simpel multiplikation nationsvis, og det vejede gennemsnitlige IQ for DK beregnes af modellen. Kurven krummer nedad som tiden går.

At IQ-gennemsnittet i DK falder ved nettoindvandring og fødsler af udenlandske oprindelser med lavere IQ-gennemsnit end DK-gennemsnittet kan et barn på fem forstå, endda uden nogen formel forståelse af gennemsnitsudregning. Dette er ikke til bedømmelse, for det er den uafviselige sandhed eftervist ved forsøg, præcis som med den lille dreng og kejseren hos H. C. Andersen. Uredeligheds- eller skyldelementet består derimod i det, som LBK entusiastisk ikke kunne lade være at antyde, emnevalget, og i særdeleshed at IQ-gennemsnit-udviklingen over tidsforløbet i modellen for perioden 1979-2072 nu er beskrevet ved et vejet gennemsnit år for år med en der til hørende kurve, der krummer nedad som tiden går.
Når den femåriges afsløring ikke straks bibringer indklagere og ‘dommere’ inspiration til en mere enkel og kortfattet sagsbehandling/afgørelse; de har dog alle har været femårige engang, en afslutning der vel næppe skulle vare mere end to år, hvor indklagerne var givet lejlighed til at sætte pressens hylekor i gang, er der ikke en højere mening hermed….men en lavere. Desuden ville dette have afsløret sandheden/virkeligheden direkte, men det ville afgjort have været politisk ukorrekt.

Modellen er skyldig, nej, den fandt ‘dommerne’ i orden, så matematikken er skyldig eller virkeligheden er skyldig havde været en mere korrekt dom.

Ønsker du en bredere gennemgang (lidt morsom indimellem): https://danmark.wordpress.com/2013/10/07/hvorfor-befolkningsopgorelserne-og-meget-andet-henligger-udu-i-officiele-faktaoplysninger-lidt-morsomt-indslag-indimellem/

Ønsker du en dansk version – som i øvrigt indklagerne ganske fejlagtigt, men stædigt hævdede til det sidste, at HN havde skrevet af fra til sin forskningsartikel, uanset at denne gennemgang byggede på ganske andre data som meddelt både i analysen og senere i høringssvar til UVVU: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf
Helmuth Nyborgs forskning fik international anerkendelse

J. E. Vig
30. oktober 2013

3 kommentarer »

  1. […] IQ-falder i Danmark p.g.a. af indvandringen fra lav-IQ-områder, men det er ‘meget foragteligt, ja, vistnok uvederhæftigt’, sagligt at redegøre for det, selvom en 5 årig umiddelbart kan forstå det: https://danmark.wordpress.com/2013/10/30/folkedomstolen-har-talt/ […]

    Pingback af ÅRSSKIFTET ER TIDSPUNKTET FOR HÅB OG ØNSKER – MEN ER DET NOK?……………JO, DU KAN! | Danmark — 26. november 2013 @ 18:38


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: