Danmark

19. august 2013

Danmarks Radios formidling af nyheder på teksttv er langt under lavmål

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, skoler — Jørn @ 09:37

Danmarks Radios formidling af nyheder på teksttv er langt under lavmål

Selvom målgruppen skulle være de laveste ungdomsorganers flokførere er det i grunden utroligt:
Som regel har overskriften ikke nogen forbindelse med indholdet. Den egentlige pointe som overskriften skulle profile indholdet efter udebliver i næsten alle tilfælde. Drejer nyheden sig om det offentliges mangfoldige fejl i borgernes disfavør er formuleringerne som oftest ganske umulige at få rede på, fordi de er skrevet af uvidenhedstumper eller camouflagemagere, der ikke er bekendt med vort sprog og virkeligheden. Stavefejl, syntaksfejl og forståelsesfejl.

I dag kunne vi læse om ‘kirker der overfaldes i Egypten’. Indholdet af nyheden havde så heller ingen forbindelse med overskriften, der tilmed bygger på en manglende forståelse af de danske ords betydning.

Dette er kun lille udpluk af, hvad der kan skrives om idiotnyhedsformidlingen fra DR Teksttv. TV 2 ditto har aldrig været andet end ekko af DR.

16. august 2013

America’s Problems in the Middle East are Just Beginning


http://www.meforum.org/3583/america-problems-middle-east

(oversat herfra)

“Det er 2015, og der er en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza. Den palæstinensiske afdeling af det Muslimske Broderskab (Hamas), der er finansieret af Iran, vinder et valg på temaet om af forlange udvisning af jøderne af Israel. Iran har i mellemtiden smuglet håndholdte anti-aircraft missiler til terrorceller i Palæstina, der kan nedskyde civile fly fra Ben Gurion Lufthavnen. Med backup fra det Egyptiske militær, smider Fatah den valgte Hamas-regering ud og dræber et større antal Hamas tilhængere. Hvad vil Washington gøre? Givet Obama administrationens reaktioner eller en hver anden almindelig republikansk administrations reaktioner, ville man forvente USA afvise magtanvendelse mod den demokratisk valgte regering.

Sådan en absurditet står begge partier overfor i spørgsmålet Egypten: det egyptiske militær gør Amerikas beskidte arbejde, undertrykkelse af en glødende anti-moderne, anti-semitisk og anti-vestlig islamisk bevægelse, hvis leder, Mohammed Mursi, der berømmet nævnte israelere som “aber og svin”. Det gjorde den med entusiasme med støtte fra tiere af millioner af egyptere som demonstrerede i gaderne for at støtte militæret. Og den amerikanske mainstream der reagerer med et ideologiske knæfald. Amerikas tilstedeværelse i Mellemøsten er imploderet…”

14. august 2013

FØDSLERNES ANTAL ER FALDENDE I DANMARK


Fødselsraten, antal fødte pr. 1000 i folketallet pr. år i Danmark er faldet til 10,4, som vi meddelte 12. februar. Om det er etniske danskernes og andre vestliges fødselsrater, der er faldet eller, om det er ikke-vestliges fødselsrater eller begge, der er faldet, er ikke ganske uinteressant. Der er tale om den totale fødselsrate 10,4, der altid kan udregnes som et vejet gennemsnit af fødselsrater blandt indvandrere af ca. 235 nationaliteter med disse nationaliteters andele af det totale folketal som vægte.

Denne totale fødselsrate er i øvrigt faldet siden 1995/1996. Og det er et stående spørgsmål om der sker en tilpasning af indvandrernes fødselsantal til det danske niveau eller, om der fortsat og endog mere drastisk sker et fald i de etniske danskeres fødsler – her er faldet stået på siden 1983. Dette har ført til mindre og mindre andele i de fødende aldre blandt danskerne, hvorimod de højfertile indvandrere i to generationer har haft en stigende andel i disse aldre. Hverken fødselstallene eller de bagved liggende andele af befolkningsgruppen lader sig afsløre for offentligheden, bl.a. fordi antal fødsler pr. år ikke fordeles efter oprindelser i de officielle informationer. Antallet af fødsler pr. 1000 pr. år i alle vore nabolande er lige så lave om ikke lavere, i Tyskland er den totale fødselsrate omkring eller under 8.

Når både Danmark og EU hævder at det er katastrofalt for samfundsøkonomien, bliver det spændende at se, hvorledes der bringes flere fødsler til landet og til EU. De mest fødende i verden stammer fra Centralafrika, Mellemøsten og Syd- og Sydvestasien, og de føder 3-4 gange flere børn end danskerne. Så er det at arbejdsmarkedet også siges at mangle kvalificeret arbejdskraft, selvom knap 840.000 i 16-64 aldrene i Danmark er ledige, udstødte eller førtidspensionerede. Her er dilemmaet: at de mest fødende gennemsnitligt betragtet egner sig ikke til vestens arbejdsmarked. I Polen og andre østlande fødes faktisk færre børn end blandt danskerne.

12. august 2013

STATSMINISTERENS OPSVING?


Foruden den nyskabte inflation for forbrugsbeskæftigelse, kan vi anbefale det vi skrev for to år siden. Hendes hævdede skatte- og afgiftslettelser har vi ikke set noget af:

https://danmark.wordpress.com/2011/08/31/offentligt-forbrug-og-sakaldte-investeringer-gor-det-vaerre/

8. august 2013

RANGVID-UDVALG LAVER BESTILLINGSARBEJDE


At Danske Bank skulle have nogen del i årsagerne til finanskrisen er det rene nonsens. Mon Danske Bank har bragt det amerikanske boligmarked i knæ? Politikerne pumpede falsk købekraft ud til forbrug og forventet forbrugsbeskæftigelse. Bolig- og ejendomsprisspekulationen fik lov at køre netop i højeste gear med prisstigninger på omkring 3/4 billion herhjemme for kortsigt-forbrugsbeskæftigelse, efter den samme type spekulation faktisk havde kørt, men var blevet stoppet igen rundtom i EU. Det er også fastslået af OECD.

Hvis du vil vide noget:

https://danmark.wordpress.com/2008/02/09/tuen-der-satte-finanskrisen-igang/

https://danmark.wordpress.com/2008/10/01/finanskrisen-ansvaret-fejlplaceres-af-det-lettere-og-det-koebte-kavaleri/

https://danmark.wordpress.com/2008/09/18/finans-og-valuecrisis-lad-os-faa-det-hele-med-er-desvaerre-en-naturlig-ting/

2. august 2013

Britain: Muslim Prison Population Up 200%

Filed under: Crimes, Culture, Demographics, ENGLISH ODER DEUTSCHES VERSION — Jørn @ 11:50

From: http://www.gatestoneinstitute.org/3913/uk-muslim-prison-population

“…The number of Muslim convicts in British prisons has surpassed the 11,000 mark for the first time, according to data included in a new report produced by the British Parliament. The statistics — from a July 29 House of Commons research report entitled, “Prison Population Statistics” — show that the number of Muslim inmates in England and Wales jumped to 11,248 in 2012, up from 3,681 in 1997. Stated another way, over the past 15 years, the number of Muslims in British prisons has jumped by more than 200%…”

……
If you read further do ignore the muslim proportion of the population as well as the same proportion in prisons.

ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGENE BLIVER OGSÅ ØSTEUROPÆISKE


Grænserne til østindvandringen åbnedes 2004. 2009 var 1.430 østeuropæere på arbejdsløshedsdagpenge i Danmark. Antallet steg med mere 273 pct. i de næste fire år til 5334 i 2013. Det er godt scoret. Der er knap 50 millioner polakker med halvdelen af arbejdstyrken uden arbejde, så der er lyse udsigter for et lille land som Danmark med under en tiendel i etnisk dansk folketal. Masser af jobs i Danmark er netop blevet midlertidige, fordi de varige forsvinder, og det er passende for østeuropæerne. Derfor skal der ikke meget opfindsomhed til at sikre fremtiden på danske overførsler.

Efter dagpengeperiodens udløb er det kontanthjælp og efter kontanthjælpen førtidspension eller …. dansk statsbankerot, der alene skyldes Danmarks slappe, uvidende og ligeglade politikere. De lever en virkeligheds-forskanset luxustilværelse og skal blot optræde, når de kaldes på scenen. Desværre kan vi ikke analysere nærmere på tallene, for befolkningsopgørelserne ‘er i simpel udu’, og koblingen til de socioøkonomiske hændelser – dagpenge, kontanthjælp, førtidspension o.m.a. – må ikke være tilgængelig for offentligheden, medens afviklingen af landets velfærd står på. Se hvorfor og hvordan.

« Newer Posts