Danmark

28. august 2013

MELLEMØSTEN BRUGES DER ALT FOR MANGE ORD PÅ – DET ER IKKE SÅ KOMPLICERET I DE STORE LINIER


I Mellemøsten og Nordafrika synes der er foruden såkaldt demokrati at være to mulige styreformer: Militærdiktatur eller den Islamiske stat, d.v.s. et præstestyre. Med protesterne og demonstrationerne i Egypten mod dets militærdiktatur opfandtes af ‘Vestens altvidere’ det rørstrømske og smykkende navnetillæg, medens vestlige jøder, kristne og reportere blev overfaldet og én næsten revet fra hinanden og voldtaget på Tharir Pladsen, ‘det egyptiske forår’ i 2010 . Nu kommer tilbagefaldet. Irak skulle også være blevet ført ind på demokratiets vej med en amerikansk ledetråd efter krigen. Begge steder ser det mere end rigtig skidt ud. Demokrati er alene en vestlig opfindelse, der er udsprunget af den europæiske civilisation, men som har udviklet sig helt ud i det groteske til noget ganske andet.

Alt tyder på at militærdiktatur eller Islamisk stat, der også er et diktatur, er de styreformer, der passer bedst for befolkningerne, uanset enkelte intellektuelle måske forestiller sig et eller andet i retning af, hvad det såkaldte demokrati engang var her. Vi i den vestlige verden vil nok have mest ulempe ved Islamiske stater, hvor Imamer kører den vedholdende og krigsopildnende retorik og oprustning vendt mod Vesten og Israel.

Med den indvandring af muslimer som uansvarlige politikere har tilladt udemokratisk at ske til Vesten er det derfor ikke vanskeligt at se hvilken styreform, der bliver tilbage, hvis de bedste i Vesten kan vælge. Men det kan Vesten så ikke helt suverænt, for der er andre brikker i spil for såvidt angår Rusland og Kina som stormagtfaktorer. Det er sagernes kerner i hele området.

ER JEG DEN ENESTE DANSKER DER FORUNDRES – SKULLE JEG HAVE MISFORSTÅET NOGET, NU JEG TILSYNELADENDE ER DEN ENESTE ?


Er jeg den eneste dansker der forundres?

Vi oplyses af Danmarks Statistik www.dst.dk Statistikbanken med hiv og sving at antallet af alle ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i Danmark officielt udgjorde 600.674 pr. 1. januar 2013. Når vi lægger antallet af udenlandske statsborgere sammen med antallet tildelt dansk statsborgerskab fås (374.705+219.012 =) 593.717 pr. 1. januar 2013. Du kan også i stedet spørge til antallet med udenlandsk oprindelse 1. januar 2013, så bliver det: 608.330 Du kan trække antallet af udenlandske statsborgere og antallet med tildelt dansk statsborgerskab fra antallet af ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ eller trække samme antal fra antallet med udenlandsk oprindelse, så bliver antallet nogle børn født i Danmark. Resultaterne er 6.957 henholdsvis 14.613.

Hertil må vi sige, at det er utroligt så få børn udenlandske statsborgere og naturaliserede har født i Danmark siden 1979, hvor naturalisationsopgørelsen tager sin begyndelse på Nettet ved offentliggørelse i DS’ Statistikbanken: 6.957 eller 14.613 børn på 34 år.

Så kunne man forsøge sig med antallet af nulårige med udenlandsk statsborgerskab pr. 1. januar 2013 (til erstatning antal levende fødte af udenlandske statsborgere), fordi disse nulårige nødvendigvis må være født som udenlandske statsborgere i Danmark i 2012. Det bliver 3.964.

Her må vi sige: Det er utroligt så få levende fødte (3.964), der fødtes af de 374.705 (eller lidt færre) udenlandske statsborgere i Danmark i 2012. Især er det morsomt at sammenligne med antal fødte i alt gennem 34 år af udenlandske statsborgere i Danmark (6.957).

Vi kan på lignende måde spørge til antallet af nulårige efterkommere, altså børn født af indvandrere og af efterkommere, i 2012: 6.324

Jeg kan igen sige: Det er utroligt så få børn (6.324) der fødtes af de 600.674 (eller lidt færre) i Danmark i 2012.

‘Oprindelse’ er tilsyneladende på det nærmeste renset for forældretilknytning og nu blevet knyttet udelukkende til fødestedet Danmark og der ud over påvirket af nogle juridisk, administrative afgrænsninger. Selv genetikken mener man at kunne se bort fra. Vi kan samtidig se, at de udenlandske statsborgere i Danmark føder børn med en anden juridisk tildelt nationalitet end deres forældre, nemlig dansk nationalitet. Nu forstår vi måske bedre, at danskere officielt så må være nogle, der er født i Danmark, en del af dem terrorister. Færdig. Det siger de også på TV. Færdig. I aviser skal de bare over den reducerede grænse eller ind med fly eller skib for at blive benævnt danskere. Så forstå det dog. Hvornår det kan være ændret? For nylig? Baggrunden for mere end tvivlsomme opgørelser

J. E. Vig, cand. oecon.

28. august 2013