Danmark

23. august 2013

PROFESSOR I BEFOLKNINGSSTATISTIK HANS OLUF HANSEN KUNNE IKKE BRUGE DE DANSKE OFFICIELLE BEFOLKNINGSOPGØRELSER TIL NOGET


Professor emeritus Hans Oluf Hansen kunne ikke bruge Personregistrets (CPR) og

Danmarks Statistiks tællebegreber fra 1991 til noget.

Nu Ebbe Vigs indsats sammen med DDF har skullet gøres til noget diskvalificerende, og indsatsen endda gøres til skamme i årevis, så er det lidt morsomt at se på, hvorledes Danmarks førende demograf i 2006 så på tællebegreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hans Oluf Hansen meldte simpelthen sit syn herpå til den kilde, der var den eneste, der turde skrive herom, Den Danske Forenings medlemsblad. Vig gjorde opmærksom på tællebegreberne var ubrugelige i 1991.


“…Førende demograf professor ved Københavns Universitet Hans Oluf Hansen bekræftede dette:

Danskeren, nr. 1 februar 2006, side 6

“I en kommentar til Den Danske Forening giver Hans Oluf Hansen
udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere
og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende
befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning. Han
anbefaler en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks
etniske tilhørsforhold.”

Det er et forslag, som Den Danske
Forening kan tilslutte sig”, skrev Harry Vinter.

Læs artiklen i tilknytning til citatet: http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DANSKEREN%20nr.%201%20-%202006.pdf

Et par avisartikler centralt på emnet:
http://www.b.dk/danmark/er-udlaendingestatistikken-ubrugelig
http://www.b.dk/viden/danskere-bliver-en-minoritet-i-danmark

Vi ser f.eks. kontorchef i Danmarks Statistik Anita Lange forsvare med næb og klør de tællekategorier, som hun er sat til at opgøre befolkningen efter :

Anita Lange kan hævde, at hun laver statistikker over udviklingen i fertiliteten blandt ‘indvandrerne’ og ‘efterkommere’. Fertilitet påvises ved interviewundersøgelse af repræsentative udvalg af helheden. Ja, så er der den teoretiske fertilitet, der er kommet på mode. Den korrigerer for aldersfordelingen, men korrigerer den også for de ikke adspurgtes ønsker, forventninger, kultur og traditioner og de ændrede love? Endelig kan man undersøge alt og bygge på uvidenskabelige tællebegreber. Så er der fødselsraterne, men det er noget ganske andet.

“Danmarks Statistik, som netop laver statistik på fødselsrater, er enig med de sidste” (her:…at fødselsrater falder markant for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’). Så er det vi har lidt svært ved at forstå, at folketallet kan vokse med mere end nettoindvandringen (når alle fertiliteter i landet er under og for langt de fleste langt under 2). Ja, mange fødende, og det skyldes mange børnefødsler nogle år før. Måske falder de opgjorte fødselsrater for ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’, der desværre ikke omfatter de netop fødende p.t. af udenlandsk oprindelse inklusive familietilknytningen: 2. generation efter immigranterne er danske p.g.a. enten en juridisk afgrænsning, som naturalisationen er, eller af den årsag de simpelthen ikke medtælles under begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. D.v.s. fødslerne bliver danskernes….på papiret. Man synes at konkludere at dette papir ændrer individers biologiske rytmer pr. automatik.

Jo flere der kommer desto færre er her:

En af de mest underholdende kom fra Danmarks Statistik.

Befolkningsfremskrivning fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf viser antal: 1.069.777 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2040. Se nu hvad der sker fem år senere: Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf  til antal ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

D.v.s. 10 år senere er der cirka 320.000 færre ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ med en fortsat indvandring. 

Resultaterne af tælleriet er dybt beskæmmende, når vi ser resultaterne heraf i pressen – og det har de været i mere end 20 år.

Kun lige et par typiske af de seneste:

”Europa er den eneste verdensdel truet af faldende fødselstal og skrumpende arbejdstyrke. Europæiske kvinder vil fremover føde endnu færre børm, lyder advarslen fra danske og internationale eksperter”, skriver Berlingske Tidende 8. august 2010. Medierne bragte en diametral modsat oplysning med bl.a. ”Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde (her: mod et par år tidligere angiveligt 1,7 barn).

I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

Og et eksempel på hvorledes det står til i institutionen målt med temaartikel, der skulle forestille at levere oplysningerne af vital betydning for landet:

http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf (dette link har man naturligvis stilfærdigt nulstillet efter Vigs afsløring)

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv

Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

———————-

Bemærk, den grænseoverskridende brug af kendetegnene ’danskere’ og ’folketallet’ i temaartiklen.

Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007, selv om indvandringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne ”udfylde hullerne” efter danskerne plus 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707.

Kilde til befolkningsstatistikken for dokumentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra DS-institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ (og bemærk, i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2 : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf – rettelsen af det faktorielle indhold af DS-temaartiklen findes på side 6, 1. spalte under linket).

15 kommentarer »

 1. Igen et kanonindlæg. Kan man forvente et svar fra officielt hold? Jeg ved godt at vi lever i det post-videnskabelige samfund på mange områder, men i forhold til meget konkrete ting som tal og befolkningsstørrelser er man vel stadigvæk tvunget til at indordne sig under de regneregler man fik lært i folkeskolen eller hvad?

  “Danmarks førende demograf” – Den bedste vits jeg har hørt længe!

  Ebbe Vig er da Danmarks førende demograf, hvis ikke Danmarks eneste.

  Kunne man ikke få dømt nogle af de ansvarlige for de misvisende “statistikker” og udregninger for videnskabelig uredelighed?

  Tak for dit store arbejde. Den brede anerkendelse vil du desværre nok først få i historiebøgerne.

  Kommentar af Balder — 24. august 2013 @ 07:45

 2. Der er intet kanon i det. Det er simpelt og ligetil. Det er genbrug fra 26. september 2011, hvor den vel blev læst af cirka tre. Nej, man er bestemt ikke indordnet under noget som helst andet end etik, moral og selvsagt politik, der, bemærk dette, er sammenstøbt enhed, den politisk korrekte.
  Det kan du forvisse dig om ved at gennemlæse causeriet om tal, befolkning m.v. på: http://freepdfhosting.com/6178f82a0d.pdf, hvor den er lagt for at give plads her.
  Nej, det er 180 grader omvendt: Inden længe vil du læse i mainstream-pressen med emnet IQ i front, at det er lige præcis modsat. Udnævnelserne kommer ét sted fra, og det er sket sådan i vel mindst et par generationer nu.
  På Christian den Fjerdes tid var det almindeligt, at når man (eventuelt efter pålæg) skulle gøre en stor personlig indrømmelse og underkaste sig, at man brugte følgende talemåde i mundtlig udtale og/eller skrift: “Jeg er den hane, der står på møddingen og galer!”.
  I dag, hvor Guillotinen er forbilledet, kan vi sige: “De endte retteligt og korrekt på historiens pøl.” Og sådan skifter talemåderne, men menneskene forbliver cirka de samme uanset man afskaffer de personlig egenskaber på papiret.
  Men vi klynker ikke. Vi har forsøgt om danskerne var til noget. Det er de ikke efter den behandling de har fået de seneste to generationer! Børnebørnene af de fødte i dag kan muligvis have genvundet styrken, men den første generation er for svag.

  Kommentar af Therese — 24. august 2013 @ 08:59

 3. […] Indvandrer/efterkommer-andelen i ovenstående tabel er absolut ikke en pålidelig opgørelse af indvandrernes og deres børns andel i Danmark. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af HVEM HOLDER FØDSELTALLET OPPE I DE STØRRE BYER ? | Danmark — 2. marts 2014 @ 09:53

 4. […] Indvandrer/efterkommer-andelen i ovenstående tabel er absolut ikke en pålidelig opgørelse af indvandrernes og deres børns andel i Danmark. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af HVEM HOLDER FØDSELSTALLET OPPE I DE STØRRE BYER? | transeurabia — 4. marts 2014 @ 10:13

 5. […] Skal der korrigeres for alle 235 repræsenterede oprindelsesnationer blandt indvandrerne i Danmark, skal de demografiske variable børnefødsler, nettoantallet af indvandrere og deres børn efter deres herkomst medinddrages. Så når du hos DS angiver den totale fertilitet – antal børn som kvinderne i gennemsnit sætter i verden i deres fødedygtige aldre – til 1,82 i Danmark som helhed, 1,85 blandt kvinder af ‘dansk oprindelse’ og 1,73 blandt ‘indvandrerne’ samt 1,84 blandt ‘efterkommerne’, er der tale om en grov sammenblanding af danskernes og indvandrernes og efterkommeres fertiliteter/fødselsrater. Derfor kan der heller ikke præsenteres en rådata-opgørelse af fødselsårgangene fordelt på nationalitet, da f.eks. efterkommere så vil være rubriceret i en gruppe, der bedst kan benævnes ’både og’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af DER BLEV IKKE MANGE FLERE ‘INDVANDRERE’ OG ‘EFTERKOMMERE’ I DANMARK | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:15

 6. […] ‘At være fra’ er et ret tvetydigt udtryk. Du har givet bemærket at medierne konsekvent kalder alle der er født i Danmark for ‘danske’. “De nye danskere” skal bare over grænsen, nå, nej, den er også væk. Hvis de er nået ind i de sammensluttede europæiske lande skal de blot videre nordpå, så bliver de ‘nydanskere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af HVAD VED VI OM DE DATA OM INDVANDRERE OG DERES BØRN, DER SKULLE AFSPEJLE VIRKELIGHEDEN ? | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:18

 7. […] “Om blot en generation vil omkring en halv million danskere have en ikke-vestlig baggrund”, melder Lars den lykkelige. Vi må beklage, men der er allerede mere end halv million i Danmark med ikke-vestlig baggrund, medmindre vi forudsætter at et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg fører til en forvandling af brevmodtagerens og hans families baggrund. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af Lars den lykkelige hilser flere indvandrere velkomne | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:20

 8. […] Danmarks Statistik gør stort set kun brug af begreberne fra 1991 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ – senest i rapporten ‘Indvandrere i Danmark 2008′ uden behørige henvisninger til rådataene. Da disse begreber hverken er entydige og dækkende samtidig med hele 2. generation af børn efter de naturaliserede medregnes som danske er de ubrugelige. Derfor er disse indvandrerbegreber også fuldstændig afvist af alle kyndige demografer herunder den førende i landet, der fastholder at de ikke bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkning i Danmark. Danmarks Statistik når til antallet 526.036 pr. 1. januar 2009 ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet” | Danmark — 4. marts 2014 @ 12:22

 9. […] Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af FØDSLERNE FORDELES OFFICIELT PÅ UGEDAGENE MEN IKKE PÅ OPRINDELSERNE, NATIONALITET ELLER TIDLIGERE NATIONALITET | Danmark — 10. marts 2014 @ 21:12

 10. […] Hvis du mener der kræves autoriteter til at understøtte dette, klikker du her. […]

  Pingback af DERFOR ER HER MANGE FLERE END DE OPTALTE | transeurabia — 10. juni 2014 @ 10:36

 11. […] Jeg havde offentliggjort min kritik af Danmarks Statistiks befolkningsopgørelser 11 år før den ansvarlige professor i demografi (befolknings-statistik) ved Københavns Universitet tog bladet fra munden. […]

  Pingback af Ét lille eksempel på vanvidet i Danmark | Danmark — 27. oktober 2016 @ 23:00

 12. […] Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel og andre i Danmark. I udregningen for 2015 i afsnittet overfor var befolkningsandelen sat til 15,3 pct., fordi vi ikke kan få oplyst det korrekte antal her i landet: https://danmark.wordpress.com/2013/08/23/professor-i-befolkningsstatistik-hans-oluf-hansen-kunne-ikk… […]

  Pingback af Neue Zürcher Zeitung: Flygtningesomkostningerne er et tysk tabuemne | Danmark — 27. oktober 2017 @ 15:29

 13. […] Velfærdsbudgettet deles således mellem ikke-vestlige (11,4 pct. alternativ 12,7 pct. folketalsandel og andre i Danmark. I udregningen for 2015 i afsnittet overfor var befolkningsandelen sat til 15,3 pct., fordi vi ikke kan få oplyst det korrekte antal her i landet: https://danmark.wordpress.com/2013/08/23/professor-i-befolkningsstatistik-hans-oluf-hansen-kunne-ikk… […]

  Pingback af Neue Zürcher Zeitung: TYSKERE OG DANSKERE BETRAGTER FORTSAT IMMIGRANTOMKOSTNINGER SOM TABU | transeurabia — 27. oktober 2017 @ 17:28

 14. […] kan bruges som noget, der tegner et troværdigt billede af tilstrømningen, fordi de bygger på fejlagtige tællekategorier (‘indvandrere’, ‘efterkommere’ og ‘asylanter’) og har gjort det siden 1991. Det […]

  Pingback af Tilstrømningen af indvandrere og asylanter i 2017 opgjort korrekt | Danmark — 10. februar 2018 @ 09:51

 15. […] kan bruges som noget, der tegner et troværdigt billede af tilstrømningen, fordi de bygger på fejlagtige tællekategorier (‘indvandrere’, ‘efterkommere’ og ‘asylanter’) og har gjort det siden 1991. Det […]

  Pingback af Tilstrømningen af indvandrere og asylanter til Danmark i 2017 – opgjort korrekt | transeurabia — 18. februar 2018 @ 16:04


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: