Danmark

22. august 2013

FN ADVAREDE I 2008 MOD INDVANDRINGEN TIL EU


Den liberale (læs: ideologisk bestemte) masseindvandring til EU bliver en

katastrofe, fordi den rent faktisk sker:

‘Vi har ikke lagt skjul på’ dette gennem de seneste 25 år, i særdeleshed ikke siden midten af 1990erne, hvor EU besluttede at mangedoble indvandringen fra Middelhavsregionen; denne proces er i fuld gang med den danske regerings billigelse uanset pynte-forbeholdene og danskerne, Barcelona-Processen fra 1995. Hele det strategiske setup bag disse aftaler om en tænkt/ideologiske udvikling, der indebærer finansielle og monetære ny-forhold for samt indvandring til EU, kombineret med en planlagt erhvervsudvikling syd for Middelhavet og såkaldt tænkt udveksling af kultur, er grundlæggende fuldstændig fejlagtig og aldeles katastrofal.

Kæden af bekræftelser på denne udvikling er lang. Et enkelt led: I begyndelsen af 2009 kunne vi læse, at med Lissabontraktaten har EU forpligtet sig til at aftage 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 millioner, der allerede er sluset ind. Der er ligeledes skattefinansierede jobhvervningskontorer flere steder i Østeuropa, der skal invitere østeuropæere til Vesteuropa. Da beslutningen blev taget forventede alene Det Forenede Kongerige, UK, 400.000 flere ledige inden for de efterfølgende 6 måneder.
Kilde : http://www.express.co.uk/posts/view/78180/50million-invited-to-Europe

Det er simpelthen ganske urealistisk, uanset hvilket perspektiv vi ser fra.

Selv fra et synspunkt, der endog bortser fra en nærmest fri indvandring og Petro-Euro, hvilket også er ganske urealistisk og tilmed katastrofalt, udgør EU’s eksport-henholdvis importandel på kun 18 og 15% til regionen, Mellemøsten og Nordafrika, og vi finder selv i denne helt urealistiske situation, at EU skulle tackle sine egne eksistensproblemer i forhold til den internationale konkurrence længe før den påtænker at give noget løft til en region, der udpræget er og nærmest til stadighed har været kendetegnet ved nuludvikling, når det gælder selvhjulpet initiativ, handel og erhverv samt noget egentligt samarbejde i regionen, og initiativerne ikke er udviklet direkte ved private amerikanske og europæiske mellemkomster direkte på stedet. Den europæiske statsgæld finansiering har også kun en særdeles stakket frist ved omgang med rige arabiske forbindelser.

Flere detaljer og andre vinkler på problemstillingen: http://euro-med.dk/?p=996. For god orden skyld skal det oplyses, at mindst 30 pct. af statsbudgettet i Danmark og opimod 40 pct. af velfærdsposterne har vi dokumenteret i flere sammenhænge er den økonomiske fremmedbelastning i Danmark. Immigraterne i Danmark omfatter fortrinsvis folkegrupper fra de områder, som EU planlægger Middelhavs-projektet med. Vor analyse forelå længe før svenske analytikere og den danske velfærdskommission gjorde sig anstrengelser for at opgive nogle beløb herom: Ikke-vestlige konsumerede i 2010 30-35 pct. af samtlige velfærdsposter på det danske offentlige budget.

Tyskland er kun nået til 28 pct. i 2009: Das Bundesarbeitsministerium har offentliggjort en gennemgang,  hvoraf fremgår at mere end hver fjerde modtager af ALG II eller Hartz IV har indvandrerbaggrund. Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen in koordinierten Untersuchung oplyser i følge kilden : http://www.sozialleistungen.info/news/20.11.2009-hartz-iv-anteil-der-zuwanderer-ueberdurchschnittlich-hoch/ netop 28 pct. Sverige til 29,7 i 2001, men Sverige viser netop vejen det går, fordi landet er 8-10 år forud for Danmark i deroute: I Sverige forbrugte ‘Utrikes födde’ 60-75% af socialudgifterne i 2010. Tilmed er der to generationer af födde i Sverige, der benævnes svenske, selvom de har utrikes baggrund. Dokumentation vedr. Sverige:  Dokumentation fra 24 svenske kommuner og  Statistiska Centralbyrån

EU-toppen, EU-administratorerne og politikerne er ikke klogere på verden end folk i almindelighed; dette skal landenes befolkninger klart indse og lukke munden op om kendsgerningerne vi bringer her. De førstnævnte har blot forelsket sig i en urealistisk ide og deres ideologiske tankegang, som de faldt for allerede i ungdommen og lod blive grundlaget for deres eksistens, fortæller dem, at alt tænkeligt er muligt. Længere er den ikke.

Vi uddelte en løbeseddel med Eduardo Farahs tekst i 1989 med titlen : Europas Selvmord, og vi har bragt indholdet oplæst her på bloggen tillige.

Siden har vi givet en sand beskrivelselse af projektet fra snart sagt enhver tænkelig vinkel gennem de seneste 25 år. Det er uhyggeligt at se, at det vi i 1989 advarede om var konsekvenserne af hovedløs indvandring af ikke-vestlige og dengang fik bekræftet til tilfulde af en kristen libaneser, ja, der sker med nærmest matematisk præcision nu og med fuldt bevidste stormskridt efter sammenkædede beslutninger i EU efter aftale med bl.a. de rige arabiske olielande.

The news on UN, maj 2008:

Excerpt from : http://www.ansamed.info/en/top/ME11.YAM18332.html (selvfølgelig er linket nulstillet, så det var godt vi skrev af!)

“By Chiara De Felice (ANSAmed) – BRUSSELS, MAY 30 – The restrictive policies on immigration will be useless, the flows to Europe will increase because the southern Mediterranean coast will grow poorer and because the European Union still does not understand that it must stop focusing on trade and rather intervene to help the development. The United Nations send a strong and clear signal to Brussels: there is a risk of a mass exodus towards north in 2025…”

Det glædelige består i, at denne repræsentant for FN advarede os i 2008 om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013. Mindst 8 ud af 10 tænker som du.

laengeleverosset

Meget erfaren amerikaner med indgående kendskab til Europa har også advaret for 6 år siden: https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/europaeisk-lektie-kan-ukontrolleret-indvandring-draebe-et-kontinent/

11 kommentarer »

 1. “Det uhyggelige: vi siger ikke noget, hører ikke noget, ser ikke noget i 2013. Mindst 8 ud af 10 tænker som du.”

  Utrolig nok kan en mindre ting som en forkert ejendomsvurdering få 1.700 mennesker med på barrikaderne i én lille kommune, fordi de måske vil kunne spare nogle få tusinde kroner i ejendomsskat. Men det store røveri og befokningserstatningen interesserer ikke ret meget sig for.

  Kommentar af Balder — 22. august 2013 @ 20:17

 2. Vi er nok der at der er gået to generationer nu, hvor de faktisk styres fra fødselsforberedelsen til gravstedet. Derfor forventer de nogen ordner sagerne for dem. Hvis vi kun lige ser på pengene, så kan de ikke drage nogen sammenhænge i det der sker andre steder med forbruget af velfærdskroner på ikke-vestlige. De har så heller aldrig måttet lære noget reelt om det, det altovervejende flertal, resten skal tie stille. Og så sker der ikke noget.

  Kommentar af Therese — 22. august 2013 @ 20:37

 3. […] Uddybning med den økonomiske belastning i Tyskland, Sverige og Danmark og EU’s kædebeslutninger mod forceret deroute samt FN’s advarsler: https://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/ […]

  Pingback af Europæisk Lektie – Kan ukontrolleret indvandring dræbe et kontinent? | Danmark — 23. august 2013 @ 11:39

 4. […] Supplerende om FN’s advarsler allerede i maj 2008 […]

  Pingback af STORE SVENSKE MEDIER VILDLEDER OM SOCIALOVERFØRSLER TIL INDVANDRERE OG DERES BØRN | Danmark — 25. august 2013 @ 00:10

 5. […] Der er også gale politikere i EU og Frankrig, der vil have 50 mill. afrikanere til Europa foruden de 50 mill. fremmede, der allerede er sluset ind. FN advarede EU i 2008. […]

  Pingback af 8 ud af 10 briter vil mindske indvandringen – NORGE OG SVERIGE ? | Danmark — 10. januar 2014 @ 19:47

 6. […] glædelige består i, at en repræsentant for FN advarede os i 2008 om, at vi skal sætte magthaverne i EU på plads eller fra styret. Det uhyggelige: vi siger ikke […]

  Pingback af DE OFFICIELLE ANTALSANGIVELSER VAR VANVITTIGE: DET ER FORTSAT REN KNOLD OG TOT, OG DET BLIVER VÆRRE ÅR FOR ÅR – INDRØM! | Danmark — 6. februar 2014 @ 12:33

 7. […] Der er også gale politikere i EU og Frankrig, der vil have 50 mill. afrikanere til Europa foruden de 50 mill. fremmede, der allerede er sluset ind. FN advarede EU i 2008. […]

  Pingback af 8 ud af 10 briter vil have indvandringen mindsket. Norge og Sverige? | transeurabia — 8. juni 2014 @ 09:14

 8. […] FN i 2008 besluttede EU i 2009 med Lissabontraktaten som såkaldt forpligtende dokument at indsluse 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 […]

  Pingback af Information om Danmark slutter her | Danmark — 8. oktober 2014 @ 09:21

 9. […] FN i 2008 besluttede EU i 2009 med Lissabontraktaten som såkaldt forpligtende dokument at indsluse 50 millioner flere ikke-vestlige immigranter, endda 50 millioner afrikanske arbejdere, foruden de mindst 50 […]

  Pingback af Den statistiske samfundsbeskrivelse afløses af ideologisk propaganda | transeurabia — 8. oktober 2014 @ 09:48

 10. […] EU således meddelt at 50 mill. afrikanere skal til Europa foruden de 50 mill. fremmede, der allerede er sluset ind og Frankrig har bekræftet det samme særskilt. FN advarede EU i 2008. […]

  Pingback af SPØRGSMÅL om den vilde strøm af udlændinge fra Mellemøsten, Afrika og Sydvestasien | Danmark — 9. september 2015 @ 23:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: