Danmark

14. august 2013

FØDSLERNES ANTAL ER FALDENDE I DANMARK


Fødselsraten, antal fødte pr. 1000 i folketallet pr. år i Danmark er faldet til 10,4, som vi meddelte 12. februar. Om det er etniske danskernes og andre vestliges fødselsrater, der er faldet eller, om det er ikke-vestliges fødselsrater eller begge, der er faldet, er ikke ganske uinteressant. Der er tale om den totale fødselsrate 10,4, der altid kan udregnes som et vejet gennemsnit af fødselsrater blandt indvandrere af ca. 235 nationaliteter med disse nationaliteters andele af det totale folketal som vægte.

Denne totale fødselsrate er i øvrigt faldet siden 1995/1996. Og det er et stående spørgsmål om der sker en tilpasning af indvandrernes fødselsantal til det danske niveau eller, om der fortsat og endog mere drastisk sker et fald i de etniske danskeres fødsler – her er faldet stået på siden 1983. Dette har ført til mindre og mindre andele i de fødende aldre blandt danskerne, hvorimod de højfertile indvandrere i to generationer har haft en stigende andel i disse aldre. Hverken fødselstallene eller de bagved liggende andele af befolkningsgruppen lader sig afsløre for offentligheden, bl.a. fordi antal fødsler pr. år ikke fordeles efter oprindelser i de officielle informationer. Antallet af fødsler pr. 1000 pr. år i alle vore nabolande er lige så lave om ikke lavere, i Tyskland er den totale fødselsrate omkring eller under 8.

Når både Danmark og EU hævder at det er katastrofalt for samfundsøkonomien, bliver det spændende at se, hvorledes der bringes flere fødsler til landet og til EU. De mest fødende i verden stammer fra Centralafrika, Mellemøsten og Syd- og Sydvestasien, og de føder 3-4 gange flere børn end danskerne. Så er det at arbejdsmarkedet også siges at mangle kvalificeret arbejdskraft, selvom knap 840.000 i 16-64 aldrene i Danmark er ledige, udstødte eller førtidspensionerede. Her er dilemmaet: at de mest fødende gennemsnitligt betragtet egner sig ikke til vestens arbejdsmarked. I Polen og andre østlande fødes faktisk færre børn end blandt danskerne.