Danmark

31. juli 2013

ØSTEUROPÆERNE VIL KOMME TIL AT DOMINERE PÅ DE SOCIALE ORDNINGER – UDEN VI HAR MULIGHED SE BAG DE MELDINGER DER BRINGES


DET ER REN MIDDELALDER

Arbejdsmarkedsstyrelsen melder at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere.

Det var/er koblingen af befolkningsdata med socioøkonomiske data, der ikke skal kunne foretages, fordi det kunne føre til sammenligninger, der ville kunne afsløre ulighed. Dette skal forhindres, hvis uligheden falder ud til den forkerte side. Kontanthjælp er blot en enkelt social ordning, der ikke findes/offentliggøres de pågældende oplysninger om. Det samme med børnepenge, sygedagpenge, førtidspension og et hav af andre offentlige behandlings- og overførselsordninger. Den samme manglende kobling med befolkningsdata findes med kriminalitet, som Politiet tidligere oplyste om med opdeling på danskere og udenlandske oprindelser uanset den manglende offentliggørelser fra Danmarks Statistik.

Så er der koblingen af befolkningsdata med sociodemografiske data. Det kunne dreje sig om antal børnefødsler pr. 1000 pr. år i de forskellige nationalitetsgrupper eller oprindelser. Her er der lukket for rådata på tilsvarende måde. Det kunne også dreje sig om det gennemsnitlige antal børn pr. kvinde i de fødende aldre.  Og det kunne dreje sig om mange andre, f.eks. aldersbetingede sociodemografiske data som fertilitet, der kunne afsløre en ikke ønsket ulighed. Ikke mindst kunne de manglende data, hvis de fandtes,  gøre det muligt at lave fremtidsprojektioner ved anvendelse af komponentmodeller. Vi er henvist til de matematiske modeller.

Så er der koblingen, befolkningsdata med biogenetiske data. Det kunne dreje sig om antallene i de enkelte delpopulationer, eller gennemsnitsopgørelser af særlige kendetegn eller om grundlag, som muliggjorde der kunne udføres matematiske kalkulationer, estimationer, tests, projektioner. Det er udelukket hvis der er indhold med kendetegn på variable eller parametre, der f.eks. knytter sig til individers gener i forskning i f.eks. sygdomsbekæmpelse. Epidemi-forskningen i Europa er blevet svækket af de officielle befolkningsbeskrivelsessystemer, der bevidst er gjort skæve efter fødestedskriteriet. Uden kulturen herunder mønstre/traditioner, oprindelsen og den umiddelbare sortering efter biogenetikken, der direkte knytter sig til oprindelsen (f.eks. prædestination for flere arvelige sygdomme i tillæg), vil livstruende virusser fra Syden og Østen nemt kunne udvikle sig til en katastrofe hos os. Det kan dreje sig om andre egenskaber, der er eller kunne forventes relateret til oprindelse. Det er gennemsnitlig IQ, der klart relaterer sig til arv, oprindelse og nationalitet, selvom kendetegnet klart er påvist at knytte sig stærkt til arbejdsmarkedsegnethed og kriminalitet. Der en generel modstand mod officielle oplysninger om påviselig ulighed overalt, hvor biogenetiske data måtte optræde. Netop fordi egenskaberne, som disse data repræsenterer ikke står til at ændre ved med såkaldt integration, undervisning, uddannelse, arbejdsmarked eller anden verdensskabertrang.


I den nye internationale logik på det europæiske fastland er konklusionen simpelthen at de iagttagede forskelle ikke eksisterer…. lidt svarende til de pavelige og dermed Inkvisitionens reaktioner på Galileo Galileis himmelkikkeri med sin nyopfundne prismekikkert.

Man går så vidt at de valgte grundlæggende tællebegreber til tælleformålet bevidst gøres påvirkelige af juridiske og administrative beslutninger på indvandrerområdet, så at resultatet af individ-antals-opgørelsen direkte manipuleres væk fra virkeligheden. F.eks. vil vi hævde at et naturalisationsbrev fra Folketingets indfødsretsudvalg ikke nødvendigvis mindsker kriminaliteten blandt udenlandske oprindelser til det halve eller mindre ligesom antallet af fødte pr. 1000 pr. år i en gruppe ikke mindskes til en tredjedel blandt de, der modtager sådanne breve; det samme gælder de statsborgerskabstildeltes børn. Men det viser de officielle optællinger dog pr. automatik med de nyopfundne tællebegreber/kategorier fra 1991.

Nogle kendsgerninger om forskellighed

Hvilke data har vi adgang til om indvandrerne og deres børn

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstædig optimisme og blind selvopofring

Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika vil dominere fra om 25 år og i fremtiden

8 kommentarer »

 1. […] <span style=”font-family: Georgia; font-size: 12pt; font-weight: normal;”>Efter dagpengeperioden er det kontanthjælp og efter kontanthjælpen førtidspension eller …. Danmarks bankerot, der alene skyldes Danmarks slappe, uvidende og ligeglade politikere. Desværre kan vi ikke analysere nærmere på tallene, for befolkningsopgørelserne er i simpel udu, og koblingen til de socioøkonomiske hændelser – dagpenge, kontanthjælp, førtidspension o.m.a. – må ikke være tilgængelige for offentligheden, medens afviklingen af landets velfærd står på. Se hvorfor og hvordan. […]

  Pingback af ARBEJSDLØSHEDSDAGPENGENE BLIVER OGSÅ ØSTEUROPÆISKE | Danmark — 2. august 2013 @ 09:12

 2. […] de sociale begivenheder og udregne korrekte andele og gennemsnit i den forbindelse. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af […]

  Pingback af LIGHEDSPSYKOSEN OG VIRKELIGHEDSFORAGTEN DER FØLGER MED USVIGELIG LOGISK KONSEKVENS HAR GREBET SVENSKA MEDIER OG DANSKE MYNDIGHEDER INDTIL NU | Danmark — 26. august 2013 @ 18:13

 3. […] Arbejdsmarkedsstyrelsen melder at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere. […]

  Pingback af TILGÆNGELIG OFFICIEL STATISTIK INDSKRÆNKES MERE OG MERE | Danmark — 23. september 2013 @ 11:59

 4. […] Arbejdsmarkedsstyrelsen meldte fornylig at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere. […]

  Pingback af BEFOLKNINGSSTATISTIK OG HVAD DERTIL KNYTTES : KIKHULLET HVORFRA VI SKULLE SIKRE OVERBLIKKET INDSNÆVRES | transeurabia — 23. september 2013 @ 13:11

 5. […] 4. afsnit i denne om Befolkningsstatistikkens konsekvenser i forhold til sygdomsbekæmpelse: https://danmark.wordpress.com/2013/07/31/osteuropaeerne-vil-komme-til-at-dominere-pa-de-sociale-ordni&#8230; […]

  Pingback af BØRNELAMMELSE I SYRIEN OG FLERE STEDER I AFRIKA BRINGES MED INDVANDRINGEN HER TIL | Danmark — 13. november 2013 @ 12:43

 6. […] Arbejdsmarkedsstyrelsen meldte fornylig at antallet af østeuropæere på kontanthjælp i Danmark er steget med 57 pct. fra ca. 1.500 i 2009 til 2012. Der findes ingen officiel adgang til rådata på Danmarks Statistik om antallene på ordningen fordelt på nationalitet eller oprindelse over tiden. Men vi kan huske at danskerne på kontanthjælp blev sendt på den såkaldte ‘aktive arbejdsmarkedspolitik’ og indvandrerne sendt på førtidspension under den forrige regering. Det sivede efterhånden ud, når det officielle Danmark skulle håndtere oplysningerne i flere kontorer og samtidig styre budgetterne. Nu har andre overtaget pladserne på kontanthjælp og de tilhørende sagsbehandlere. […]

  Pingback af Tilgængelig statistik indskrænkes mere og mere | transeurabia — 27. november 2014 @ 15:18

 7. […] sociale begivenheder og udregne korrekte andele og gennemsnit i den forbindelse. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af […]

  Pingback af 60 mia. sv. kr. for indvandrere og asylanter i Sverige er naturligvis lodret løgn | Danmark — 25. oktober 2015 @ 22:41

 8. […] sociale begiven-heder og udregne korrekte andele og gennemsnit i samme forbindelser. Der er flere andre skæbnesvangre konsekvenser af […]

  Pingback af 60 MIA. KR. FOR SVERIGES INDVANDRERE: KONTANTHJÆLPS- MEDIERNE UNDERVURDERER SOM SÆDVANLIGT LÆSERE OG SEERE | transeurabia — 28. oktober 2015 @ 08:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: