Danmark

23. juli 2013

Euro-land har 8,75 billioner Euro gæld


Fra : http://www.pi-news.net/2013/07/euro-land-hat-875-billionen-euro-schulden/ Eurolandene har – officielt – 8,75 billioner euro i gæld. I første kvartal steg gældsprocenten gennemsnitlig i euro-zonen til 92,2 procent af bruttonationalproduktet, efter 90,6 procent i kvartalet forud. Efter Maastricht traktaten må staterne kun have en gældsprocent på 60 procent. Ikke en sjæl bekymrer sig om det, ‘der har aldrig været en eurokrise’. Det er kun spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet betaler skat. Hvad skal de da bruge vore penge til, når de dagligt trykker papir lydende på milliardbeløb og samtidig pumper ECB (EU’s centralbank), som heller ingen penge har. Det er på en eller anden måde ulogisk, mener politically incorrect?
……………………

Afgjort, det er ulogisk, og det er en del af det psykologiske bedrag. Ligesom det er almindeligt at forveksle politikernes ansvar med bankernes ansvar og Karl Marx’s ‘kapitalisme’ med en styreform, der ikke er en isme og endog mindst kapitalforbrugende i forhold til produktionen er det almindeligt at forveksle økonomi med psykologi, når man er henvist til at forestille sig.