Danmark

3. juli 2013

DO NOT FEED THE …….

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , , — Jørn @ 10:40

I England har der i flere år kørt en kampagne mod mågerne med slagordet:

Do not feed the seagulls, they are vicious.

Det er faktisk meget nærliggende og yderst nemt at tilrette de mange opslåede skilte rundtom, så tingene bringes ind i den rette dimension. Mundtlige overbringelser af det nye budskab er også yderst velkomne hos et stolt engelsk folk. Especially when it comes from a Dane.