Danmark

3. juni 2013

EUROPÆERNE RENDES OVERENDE DEMOGRAFISK OM 20-30 ÅR. VI KAN KUN HÅBE PÅ ØKONOMISK KOLLAPS I GOD TID FORINDEN. SÅDAN ER DET.


iodpl2

Denne video illustrerer kortfattet, hvornår

europæerne sættes endeligt ud af spillet

–  hvordan det officielle billede af Europas og Danmark befolkningstilstand inden for de nærmeste få tiår tegnes – Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. nu, og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, Norge 2050-2055, England 2050, Tyskland 2045-2050 – det er 37-42 år for de fire sidste og mindre for Holland og Belgien.

‘I Danmark vil det selvfølgelig aldrig ske’

DET SKAL UNDERSTREGES AT DE FLESTE REFEREREDE FERTILITETER I VIDEOEN ER DE SAMLEDE FERTILITETER I NATIONERNE – det vejede gennemsnit af stambefolkningernes og muslimernes fertiliteter –  OG DET BETYDER AT UDVIKLINGEN GÅR ENDOG HURTIGERE END VIDEOEN BERETTER (se bl.a. det østrigske eksempel via link nedenfor).

Fertilitet er den enkelte kvindes evne og vilje til at føde børn – antal børn pr. kvinder i den fødedygtige alder.
– og hav lidt tålmodighed før videoen starter

When you hear fertility 8 in Türkei it is not quite right, if it does not mean that there are given birth 8 times more relatively. More young and more younger birthgiving women and more children each in addition. In the third world 10 times more births relatively compared with the number of inhabitants is rather common. It is the birth-frequency, not the fertility.

Tyskland:

Die Deutsche Regierung, 2008:

“Der Rückgang der (Deutsche) Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten. Die fallende Spirale kann nicht mehr gewendet werden… Es wird ein Muslimen Staat im Jahr 2050,”…

kommentierte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Walter Radermacher, heute diese Berechnungen bei der Vorstellung des Berichts auf einer Pressekonferenz in Berlin: http://www.das-parlament.de/2007/31/Thema/16826282.html (at linket ikke længere eksisterer siger sig selv)


bentanop

Vi kommer uafhængigt heraf til cirka samme resultat i Danmark:

 

Danskernes kurve (den blå) bygger på 2700 danskere forlader Danmark netto pr. år, og at danskerne har et fødselsunderskud, der fører til et årligt fald på 0,75 pct. De ikke-vestliges eller fremmedes kurver svarer til alternativerne i tabellen på dette link eller via linket ved klik på grafikken nedenfor:

https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Klik på grafikken og få modelforudsætningerne, tabelgennemløb for fremskrivningen sammen med den grafiske fremstilling

Grafisk fremstilling af befolknings-projektionen 2008 og 2013:

Kurveskæringer år 2036, 2041 eller 2050

Demografisk eller økonomisk død:

Vor eneste chance er økonomisk kollaps, eller det, der måske er værre, krig, længe forinden 2036. Disse alternativer i rette tid vil med sikkerhed sætte gang i beslutningerne vedrørende landets skæbne med beslutninger truffet i IMF eller blandt andre. Naturligvis garanterer dette ikke landets og stambefolkningens beståen uden tilstrækkelige fødsler; det gør intet alternativ til rettidige fødsler. Vælger danskerne fortsat at øge deres forbrugs-muligheder og ikke skære ned på det offentliges skattefinansierede velfærdssystem – som de aldrig har bedt om, men er blevet afhængige af – , der er også er forbrug, så vil vor kultur med sikkerhed gå under, lige som andre kulturer er gået under i egne efterladenskaber, når kulturen gik imod naturen.

Mere drastiske tiltag som at repatriere tilstrækkeligt med indvandrere (omkring 500.000 fra lande med lavere gennemsnitligt IQ end det danske) og i tide bringe den danske fertilitet op til 2,05 – der er tilstrækkeligt med den lave spædbørnsdødelighed vi trods alt har – vil uanset være et mamutprojekt af dimensioner. I seneste fire år er fødselsraten blandt danske kvinder gået yderligere tilbage, så vi er under katastrofetallet i 1983 på 9,9 pr. 1000, som netop motiverede den topstyrede masseindvandring, der er fortsat siden.

‘I Eventyrlandet vil det aldrig ske’

Danmark bliver absolut sikkerhed et område uden erhvervsmuligheder, hvis udviklingen fortsætter som nu

Uddybende supplementer med forudsætninger for noget af det skrevne i dette indlæg
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/graphic-illustration-of-difference-between-the-second-best-and-the-best-projection-and-perhaps-a-little-video-to-make-it-go-into-you-brain/

Forudsigelighed og ansvarlighed, dumstaedig optimisme og blind selv-opofring:

https://danmark.wordpress.com/2009/04/16/forudsigelighed-og-ansvarlighed-dumstaedig-optimisme-og-blind-selv-opofring/

Kvinder i Østrig, et eksempel der tydeligt viser vore indvendinger stemmer:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/18/women-of-austria-vedvarende-lav-fertilitet-siden-midten-af-1980erne-2/

Østrigske kvinder og Max Planck Instituttet for Demografi – kort version:
https://danmark.wordpress.com/2009/04/19/i-dansk-og-engelsk-version-danish-official-information-is-not-ok/

Der satses stadig i Danmark på, at 60-70% kan overbevises om den politisk korrekte sandhed:
https://danmark.wordpress.com/2009/05/06/naturligvis-foeder-danskerne-ikke-flere-boern-det-er-de-fremmede/

HELT CENTRALT: Når tilpasningen af fertiliteten ikke sker i Tyskland, ikke i Italien, ikke i England, ikke i Spanien, i Holland, i Belgien, der alle har mindre frit valg på de skattefinansierede ta’ selv-hylder, sker det heller ikke her. Den skattefinansierede velfærd har simpelthen den modsatte virkning på de tilrejsende 1). Hvorfor skulle immigranter fra muslimske lande her tilpasse deres børneantal til det danske antal, når dette ikke sker i nogle af de andre nævnte lande, og når vi samtidig ved børneantal pr. kvinde er kulturelt, religiøst og lovregelbundet, især med en retsreligion. Det er simpelthen bluff sat i gang for at sinke vore reaktioner i tide. En overgang var kriminalitetsraten officielt heller ikke noget vi skulle betragte som meget højere for indvandrere fra muslimske lande og deres børn og børnebørn. Vi havde dog ret.

1) I Søndagsavisen 25. januar 2004 udtaler lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll : ”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (her: udført af sociologistuderende Connie Carrøe Christiansen for Københavns kommune)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tværtimod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10%.”

En forsinket julegave

3. juni 2013
J. E. Vig, cand. oecon.