Danmark

14. maj 2013

UDFORDRINGEN ER MEGET STØRRE END OMLÆGNINGEN VIA LANDBOREFORMERNE TILRETTELAGT I 1700’ÅRENE OG GENNEMFØRT ENDELIGT I 1800’ÅRENE – OG UDVIKLIGEN ER MISRØGTET I MERE END 30 ÅR FOR LÆNGE


Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger, der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærdsforhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhvervene altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt de første 30 år.

Statsgælden skal afvikles i alt fald holdes strikt i ave, og i tillæg vokser aldringsproblemet sig større og større med ekstra offentlige ældreudgifter til følge, tilgangen til de arbejdsdygtige aldre mindskes mere og mere p.g.a. manglende fødsler, og  beskatningsgrundlaget udhules samtidig af udflagningen og lukningerne. ‘Som narrehatten på værket’ har landets ledere tilladt indtil nu indvandring af mere end en halv million ikke-vestlige, der i stedet for at bidrage positivt til bruttonationalproduktet forbruger 3,47 gange flere offentlige velfærdskroner i gennemsnit end danskerne i gennemsnit (når hensyn også tages til skattebetalingerne). Det samme gør sig antagelig gældende i flere andre vesteuropæiske lande (f.eks. Tyskland: https://danmark.wordpress.com/2013/03/31/anzahl-anteil-der-migranten-und-der-sozial-leistungen-in-deutschland-deutsches-og-dansk-version/). Centrale bærere af udviklingen i Europa har haft realøkonomisk negativ vækst de seneste tre år.

De oplistede problemer kan Europa ikke løse samtidig ved at pusle lidt med posteringerne på finanslovene, skære lidt hist og her, beordre nogle flere betalingsmidler udstedt og dermed skabe inflationsvækst, så produktionsforøgelsen ganske vist ligner realvækst, men ikke er andet end nominalvækst svarende til inflationen eller mindre. Dette vil kun forstærke problemerne og sinke/umuliggøre omstillingen.

Danmark er netop truet af den dræbende deflation med faldende vækst i tre på hinanden følgende år samtidig med statsgælden steg. Ekspansionen skal derfor sikres ved at produktionslivet og Danmark får en løsning, der ikke er fristende inflationsbehæftet.

Landbrugskrisen i 1800’tallet var på én måde større og mere betydningsfuld (p.g.a. landbrugserhvervets dominans i hele erhvervsstrukturen dengang), end man i dag måske forestiller sig, men samtidig var initiativerne til ændringer taget allerede af fremsynede/heldige ledere allerede med landboreformerne i 1700’årene.

Vil du kende sammenhængen mellem indvandring og real vækst:

http://www.lilliput-information.com/vaekst%20og%20indvandring.pdf

Nyeste prognose fra 6. april 2015:

http://www.lilliput-information.com/Ny%20projektion.pdf

2 kommentarer »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s