Danmark

8. maj 2013

HARMONISK SYSTEM EKSPORT TIL ØSTEN – GO’DAW DO!

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler, Statistics — Tags: , — Jørn @ 09:15

Dansk børn og unge skulle være glade, harmoniske og lykkelige. Og det er de vistnok, de, der ikke er fulde, på ekstase-piller, på ritalin, andre psykofarmaca eller på selvmordets rand. Også gladere o.s.v. end kineserne hævder bagstopperne, lige efter vi i primetime har fået dokumenteret, at kineserne er dobbelt så gode til det de lærer i skolen i sammenligning 9.z i Holme. Tilmed inddrages et fransk speciale om lykke og skolegang, for at slå en streg under påstanden. Jamen, så er det stort, ….det væbnede tilbagetog.

Skal vi sige glade eller ligeglade og uvidende, så de måske nemmere styres. Det samme blev deres forældre desværre også, for reformpædagogik-eksperimentet her i landet har stået på i to generationer nu. Man forstod mennesket – eller besluttede menneskets skæbne – fuldstændigt fra begyndelsen af 1960’erne: Post- eller transmodernister, der også styrer hvad der skal læres på seminarierne “udtrykker stor tvivl om muligheden for at nå til universielle objektive sandheder, afviser kunstigt skarpe modsætninger og finder fornøjelse i den iboende ironi især i sproget og livet”. Blandt fakkelbærerne for 68-generationens sindelagsteorier skal især fremhæves Jürgen Habermas, Herbert Marcuse og andre repræsentanter for den sindelagstotalitære Frankfurterskolen. Men senest er grundlaget udvidet betydeligt med bl.a. Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous. De fandt de vises sten. 

Forskellen på godt og ondt udviskes, det samme med pligt og fornøjelse, ansvar og konsekvens, færdigheder, lærer-suverænitet er væk og det med at skulle kunne noget bestemt alle sammen for blive til noget uvirkeligt ‘og på den anden side frit i luften svævende ord og skvalder lissom måske til tiden, eller måske en anden dag, hvis du lissom ikke har lyst eller er fraværende. Hvordan synes du selv det går med din manglende viden og kunnen? Vov!’

Den danske Folkeskole er brudt sammen: http://www.lilliput-information.com/economics/skol.html

Og opbakning fra forældrene til mere disciplin og fasthed i skolen, som skolelederne nu råber på, kan du godt glemme, fordi forældrene netop her er gået i den samme flinkeskole, og de kender derfor ikke til begreberne og dermed indstillingen, der skal til for at rette op, for de er fjernet for længst i den politisk korrekte tjenestes navn

Lige netop i den situation skal Danmarks vildtvoksende ideer om efterskoler og det såkaldte gymnasium med mere end 200 linier som systemer sælges til Østen, hører vi de ihærdigste bagstoppere melde. Her kan man trods alt forstå, der skal noget ændret lovgivning til, og man skal sikre sig mod det hav af internationale retssager, der kan rejses om det vi måtte sælge. Vi kan spørge til gymnasiet, der nedlagdes i 2005:

“Det danske gymnasium blev født i 1903. I årtier fremelskede det frugten af dansk ungdom, men siden 1970’erne har det været svækket som følge af tiltagende sygdom. I 2005 afgik gymnasiet ved døden, 102 år gammelt.

Det år indførte den daværende regering – der, hvis nogle skulle have glemt det, hævder at være af borgerlig observans – den såkaldte gymnasiereform, som har forringet kvaliteten af gymnasierne i så grotesk en grad, at uddannelsen i dag »godt kan betegnes som oplyst akademisk analfabetisme…” Kilde : http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/2 (her er linkets indhold i stedet og meget betegnende blevet til Sten Hegelers sexbesættelse)

Tietgenskolen i Odense har undersøgt de 100, der startede på skolens erhvervslinie: Halvdelen kan kun læse på 3. og 4. klasses niveau. 80 regner på 3. og 4. klasses niveau. Hvad er det, der foregår fra eleverne er 10-11 år til de forlader folkeskolen?: http://www.berlingske.dk/skolen/handelsskoleelever-regner-som-boern-i-4.-klasse (linket selvfølgelig slettet). I gymnasiet bruger lærerne 24 pct. af de betalte lønkrone-timer til at undervise, i folkeskolen er procenten 30.

Klassekvotienten er 54 i Kina, under 30 i Danmark. Vi har ikke behov for en skoledag på 12 timer, 6 er nok. Og midt i det hele skal vi huske at gennemsnitlig intelligenskvotient er 105 i Kina, i Danmark er den faldet til 97,4.

‘Niel Brock’ til Vietnam? Mon køberne får brug for metaldetektoren ved indgangen?

SUPPLEMENT: https://danmark.wordpress.com/2011/03/13/grundskolen-gymnasiet-kompetencerne-livstruet/

https://danmark.wordpress.com/2011/03/14/seminariernes-deroute/

3 kommentarer »

  1. […] Harmonisk system-eksport til Østen; den er go': https://danmark.wordpress.com/2013/05/08/harmonisk-system-eksport-til-osten-goddaw-do/ […]

    Pingback af Aanssvage eller krigsgale har taget magten | transeurabia — 28. december 2014 @ 10:33


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s