Danmark

29. april 2013

MARXISME: ET SAMFUND DER SKAL OPLØSES I SIN GRUNDVOLD BRUGER VORES SKOLE, MED MARXISMEN INDFØRT BRUGES DEN KINESISKE MODEL

Filed under: Culture, Danmark, Dronningen, Education, folkeskolen, Free Speech, skoler — Tags: , , — Jørn @ 12:39

Når du fra kl. 20.00 i aften på DRTV1 har set sammenligninger mellem den danske folkeskoles 9.z mod den kinesiske, så bør du læse linkene på dette indlæg. Glade, harmoniske og lykkelige børn siger de er målet med kundskaberne i anden og tredje prioritet. Vore elever er det ikke hensigten at gøre til produktive mennesker, hører vi. Én ting er gældende overalt i Vesten, hvor denne deroute synes at præge skoleforholdene, forbruget er i top, forbruget af alt. Derimod, det der alene befordrer produktionsmuligheder i Vesten – i særdeles i Danmark – skal vi samtidig nedprioritere på trods af sågar både en historisk hidtil uset international konkurrence og en overhængende aldring, indtil omdannelsen af børnene/eleverne er nået det endelige mål….

Den blå betænkning & U90 – kommenteret af Søren Krarup

Tiden og Skolen: Børge Diderichsen

Henning Fonsmarks banebrydende bog ‘Kampen mod kundskaber’

Forord s.9

I: Den grimme ælling – og svanerne s.15

II: Opgøret med den sorte skole s.29
Det viser sig at betyde, at skolen ikke længere vil tage ansvar

III: Det metafysiske barn s.38
At gå »tilbage til naturen« – at gå tilbage til »ligheden«

IV: Skolen – et spejl af kapitalismen s.55
Den politiske radikalisering af dansk skoledebat

V: Den moderne, pietistiske skole s.70
Debatten om en formålsparagraf, der aldrig blev lov, men som røbede sandheden om fremtidens skole

VI: Religionskrigen om enhedsskolen s.85
Den politiske kamp mod niveaudeling, karakterer og prøver

VII: Fagenes vagtparade s.101
Fra 1960 til 1994 forsvandt de præcise krav om kundskaber fra skolens læseplaner

VIII: Det samfundskritiske barn s.117
Forældre og skole begyndte at gå fejl af hinanden

IX: Læreren, der forsvandt 130
Som en logisk konsekvens af »barnet i centrum« kom lærerne i periferien, og nu er de på vej helt ud af cirklen

X: Skolens myndighed s.146
– de uafklarede forestillinger om undervisning som et tvangsmiddel, og om magt kontra faglig myndighed

XI: Et dansk kernepensum s.158
En undervisningsmæssig tillægsgevinst, der ikke får lov at blive udtrukket

Efterskrift s.169.

Skolen er gået bag af dansen – med adgang til at læse hele historien bag

Seminariernes deroute: https://danmark.wordpress.com/2011/03/14/seminariernes-deroute/

Danmarks placeringer i seneste PISA-undersøgelse 2009: læsning: 24. plads, matematik: 19. plads, naturfag og teknik: 26 plads

De behøver ikke bevæge sig til Kina for vise os noget, der i hvert fald virker bedre. Finland har meget fin score i PISA-undersøgelserne (2. og 3. pladser efter kineserne). Selvfølgelig vil der ikke være så mange undskyldninger for Den danske Folkeskole, hvis sammenligningen foretoges med Finland.

Grundskolen og gymnasiet: kompetencerne er livstruede: https://danmark.wordpress.com/2011/03/13/grundskolen-gymnasiet-kompetencerne-livstruet/

Reformpædagogik og kvindekamp er altoverskyggende helt nedefra i uddannelsessystemet

De små korte er farlige at kombinere:

JP-Kronik: Den gymnasiale katastrofe, 18. august 2006: Ole Witt-Hansen, lektor, Greve : ”..Før 1966 havde alle matematiske studenter matematik og fysik på højeste niveau, svarende til over 50 % af en årgang. Efter 1988 er det gået støt tilbage, således at der ifølge undervisningsministeriets egen statistik nu kun er 4%, der har valgt matematik og fysik på A-niveau i 2006..”

Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006: “…at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…” Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Det er ikke meget bedre længere fremme i uddannelsessystemet:
I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke for nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

9 kommentarer »

 1. “Glade, harmoniske og lykkelige børn”

  Tjah – det er nu godt 60 år siden at jeg blev glad, harmonisk og lykkelig af skolegangen i den sorte skole. Jeg husker flere færdighedsfag med særlig glæde, da min finmotorik ikke var og er noget at prale af. Især hæfterne med de tre fortrykte brune linier pr linie til skrivning gjorde mig glad. Her kunne jeg over for mig selv vise, at jeg kunne tøjle mine uregerlige hænder, der var langt bedre egnede til at bygge huler oppe i træerne nede bag i haven. Her var grænser for den kradsende og spruttende blækpen, der stillede sin tørst i blækhuset øverst på pulten. Sikken lykke, når det lykkedes at lave en side med bogstaver, der ikke kun holdt sig inden for de tre linier, men som også så godt ud. Man var stolt som en pave.

  Ak ja, og så skal de voksne fortælle os om, hvad der giver glade, harmoniske og lykkelige børn. De ved måske, hvad de ikke selv var så gode til, men husker de, om det gjorde dem lykkelige at prøve – og lykkes?

  Kommentar af Børge — 30. april 2013 @ 17:59

 2. Nu har jeg set to afsnit af dokumentaren om det danske skolesystems fallit. Hvor er det rædselsvækkende og opleve, at folkeskolen selv har skylden. De danske ”lærere” optræder som småbørnspædagoger, hvis primære opgave er at nusse om og lege med børnene. For pokker, hvor er Bondo, matematik/fysik-læreren og ham i skovmandsskjorten dog øretæveindbydende. Rødgrød i nathuer.

  Det er oplysende at se forholdene i Kina, der jo ikke er til at skelne fra Danmark for 60 år siden. Her finder vi forklaringen på at Danmark dengang var verdens 3’je – 4’de rigeste land, og hvorfor Kina er ved at blive det, medens vi synker ned i kviksandet. Vi er vel på en 30’te plads nu.

  Jeg har fortalt om de dygtige elever af gul herkomst, jeg har undervist på civ.ing-uddannelserne. De ligger alle i toppen, idet jeg dog gerne vil fremhæve de mange dygtige danske studerende, jeg har haft fornøjelsen af, der tydeligvis er af den kaliber, som selv det danske skolesystem ikke kan ødelægge. Problemet er blot, at de efter endt uddannelse ikke har ordentlige muligheder, men er henvist til lavkvalitetsjob eller til at forlade Danmark. Kineserne, koreanerne osv. er bedre stillet – de vil alle hjem for at yde deres til de velstandsboom, der er i deres hjemlande.

  Hvor er det trist at opleve de socialistiske aftenlande i vesten. Trist fordi vi ingen fremtid har. Det har hjernedøde landsskadelige individer som Bondo sørget for.

  Kommentar af Børge — 1. maj 2013 @ 12:34

 3. Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) tager det store initiativ herhjemme fra 1921 (se nedenfor):

  Fonsmark tager udgangspunkt her m.h.t. at stille diagnosen for den danske syge skole, men havner også hos Sofie Rifbjerg til sidst:
  I 1991 deltog danske børn i 3. og 8. klasse i den største undersøgelse af læsning nogensinde. Undersøgelsen omfattede 32 lande herunder alle lande i Norden. De danske 3. klasser læste både langsommere og mindre præcist end eleverne i samtlige andre industrilande i undersøgelsen. Den omfattede lande som Trinidad og Tabago. I 8. klasse klarede de danske elever sig relativt bedre, men stadig markant dårligere end eleverne i f.eks. Sverige og Finland. I en ny sammenlignende undersøgelse af 1200 elever fra ialt 60 danske, svenske og finske 1.-3. klasser gennemført i 1995, bliver det desværre igen bekræftet, at de danske deltagere klarer sig dårligst (undersøgelsens titel er “Nordlæs. En nordisk undersøgelse af læsefærdighed i 1.-3. klasse, 1996″ udført af Marianne Sommer, Jytte Lau, Jan Mejding).

  Herefter gennemgår Henning Fonsmark som “en kirurg” alle skolereformer og andre væsentlige tiltag på skoleområdet. Intet er overladt til tilfældighederne. Alle og alt er med. Intet væsentligt er glemt. Hvad de sagde, hvad de besluttede, hvor de gjorde det, og hvornår de gjorde det. Fra Rousseau over Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) og mange andre, til Jørgen Jørgensen, K. B. Andersen og Ritt Bjerregaard.

  Til sidst i ‘Kampen mod kundskaber’ kan man læse om en John Dewey på dansk. Allerede i 1921 mødtes reformpædagogikkens fremmeste bl.a. reformpædagogen Sofie Rifbjerg fra Danmark med de amerikanske repræsentanter for New Education Fellow-ship (N.E.F) i Calais.

  Herefter tog det fart i Europa, tilsyneladende mest i Danmark. Men hvad var der sket før mødet i Calais. Hvor stammede det hele fra. Hvem var denne John Dewey?

  Svarene findes på: http://www.lilliput-information.com/economics/lep.html

  Vi behøver ikke søge så langt væk som til Kina – for andet end dårlige undskyldninger – Finland indtager fine 2. og 3. pladser i seneste PISA. Finland har haft kommu tæt på.

  ‘Rødgrød i nathuer’ : fantastisk betegnelse.

  KOPI AF EN E-MAIL FRA KBH:
  Tåkrummende.

  Hvis blot halvdelen af landets niendeklasser og halvdelen af landets matematiklærere og fysiklærere samt ikke mindst forældre er som beskrevet i TV-udsendelsen i går, så er der tale om intet mindre end en national uddannelseskatastrofe. Det er samtidig en indikation på, hvorfor så mange unge er parkeret på offentlig forsørgelse. Forældrene har allerede parkeret deres børn hos erstatningsforældrene på skolen. Endvidere er udsendelsen en indikation på, hvorfor ingen arbejdsgiver åbenbart kan bruge danske unge af den kaliber, og forklaringen på, at de i disse år erstattes af udenlandsk arbejdskraft. Lærerne i programmet orker jo ikke at sætte sig igennem og udfordre eleverne sikkert i smertelig bevidsthed om, at de har tabt enhver kamp på forhånd, eleverne gider selvfølgelig ikke engagere sig i faget, når det tilbydes af en lærer, de for længst har kastreret. Resten er kedeligt, og de keder sig virkelig. Meget tyder på, at forældrene også er kastrerede og heller ikke orker at løfte opgaven, som er bedst muligt at forberede afkommet til livet både i skolen og til livet efter skoletiden. Den er gal hele vejen rundt. Det er bestemt ikke den skole ‘uden tabere’, jeg husker og var en del af. Vi var netop fulde af energi drevet af den overbevisning, at livsduelighed var et kvalificeret alternativ til konkurrencemennesket. Vi kan have befundet os i en boble, mens alt andet gik i forrådnelse.

  Kommentar af Therese — 1. maj 2013 @ 17:12

 4. […] Hele baggrunden:Henning Fonsmark: Kampen mod kundskaber […]

  Pingback af SVARET PÅ PISA 2012: SEXUALKAMPAGNE I 0-KLASSE – HVEM SKAL FJERNE DE LAV-IQ-ANSVARLIGE OG PÆDOFILE | Danmark — 31. januar 2014 @ 11:47

 5. […] Hele baggrunden: Henning Fonsmark: Kampen mod kundskaber […]

  Pingback af HVORDAN SLIPPER VI AF MED DEM? | transeurabia — 24. november 2014 @ 09:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: