Danmark

6. april 2013

10 år gammel nyhed: 29 ukendte sygdomme siden 1973


Information om Danmark

Invandrare sprider tuberkulos

29 tidigare okända sjukdomar har upptäckts sedan 1973 och ett tjugotal gamla sjukdomar har återvänt med ny styrka.

TBC var nästan utrotad, men efter 1988 har antalet fall stigit katastrofalt i Norden bland unga negrer. Nya multiresistenta varianter, som ingen medicin biter på skapas oupphörligt. De nya virustyperna angriper i synnerhet våra åldringar.

Svensk TV rapporterade 9. juni 2002 att ett större antal TBC-fall med ett multiresistent virus hade drabbat Stockholm, och gett upphov till ett dödsfall (se sidstnævnte link neden for). Det varnades för att det fanns risk för utbrott av en TBC-epidemi.

Supplement og dokumentation:
http://www.lilliput-information.com/economics/sexsyg.html

http://www.lilliput-information.com/economics/syga.html

http://www.lilliput-information.com/economics/vir.html

28. maj 1999, for knap 14 år siden kendte vi indstillingen til Vesten


Eksempler på modtaget materiale om indvandringsforholdene

Vestlige muslimske lederes udtalelser om Vesten og tysk holdningsundersøgelse

Visdomsord af muslimer og facts er samlet af en dansksindet, midtjysk, islam-ekspert:

http://www.lilliput-information.com/economics/udta.html

Politikernes reaktion herpå: De speedede hastigheden op, hvormed de fik dem til landet sammen med EU.