Danmark

22. marts 2013

Det er 16 år siden: Alarmklokken, der vækkede debatten om dansk undervisningsstandard

Filed under: Culture, Danmark, Education, folkeskolen, Free Speech, Science, skoler — Tags: , — Jørn @ 17:02

SKOLEN ER GÅET BAG AF DANSEN – derfor er der konflikt

Den grimme ælling – og svanerne:

http://www.fskg.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=94:den-grimme-aelling-og-svanerne&catid=37:andreartikler&Itemid=67

Læs Hening Fonsmarks banebrydende bog ‘Kampen mod kundskaber’ (1996) – den skærer ind til benet og er bund-saglig og overlader intet til tilfældighederne:

http://www.fskg.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=69

Prøv lige at se om Jean-Jacques Rousseau spiller en rolle:

http://www.lilliput-information.com/economics/deja.html

Ingen løsning vil findes: Færdighedskulturen er endelig forladt, og Reformpædagogikken og Metodefriheden er fortsat i højsædet, så målet er at gøre eleverne til gode, harmoniske og lykkelige mennesker (‘en stor bid’) med Viden og Kundskaber i anden eller tredje række, så der sker intet andet end, at det bliver lidt dyrere og fortsat meget ringere.

Supplement: http://www.lilliput-information.com/economics/skole/index.html   http://www.lilliput-information.com/economics/lep.html

Udviklingen mod nulpunktet har været kendt i flere årtier

Eleverne behandles som dyr

Adfærdsvanskelige og psykisk syge sluger skolebudgetterne

Skoler stempler kloge børn som socialt handicappede

På vej et helt forkert sted hen

21. marts 2013

MORDFORSØG PÅ TYSK LOKALPOLITIKER OG MARTIN KRASNIKS SKANDALE-INTERVIEW I DR-TV MED OFFERET LARS HEDEGAARD


Bemærk, hvorledes dansk DR-tv-mediet behandler en tilsvarende hændelse i interview 17. marts med offeret for mordforsøg Lars Hedegaard; intervieweren er Martin Krasnik i Deadline:

 

European Jihadists: The Latest Export


Source: http://www.gatestoneinstitute.org/3634/european-jihadists

“I ended up running for my life, barefoot and handcuffed, while British jihadists — young men with south London accents — shot to kill. And not a Syrian in sight. This wasn’t what I had expected.” — John Cantlie, British photographer

More than 1,000 Muslims from across Europe are currently active as Islamic jihadists, or holy warriors, in Syria, which has replaced Afghanistan, Pakistan and Somalia as the main destination for militant Islamists seeking to obtain immediate combat experience with little or no official scrutiny.

As the number of European jihadists in Syria grows, European officials are beginning to express concerns about the threat these “enemies within” will pose when they return to Europe…”

19. marts 2013

UNITED IN HATE: LEFT AND ISLAMISM HAVE COMMON HUMAN REASONS (VIDEO)


 

Where left begins is for you to find out

Mit forslag : Glem programerklæringer!

Al Gore has sold his failing Current TV network to Al Jazeera


AlGore-450x337

Source: http://frontpagemag.com/2013/robert-spencer/leftistjihadist-alliance-made-official-al-jazeera-buys-current-tv/

January 4 2013

“Al Gore has sold his failing Current TV network to Al Jazeera, which plans to rename it Al Jazeera America – and so the Leftist/jihadist alliance is now official. While the American Left has been cooperating and collaborating with forces of the global jihad and Islamic supremacism for years, now their alliance is open and indisputable. Gore is even slated for a spot on Al Jazeera America’s advisory board…”

[…]

“And as Jamie Glazov details in his superb United In Hate: The Left’s Romance With Tyranny and Terror, there is an ideological kinship between the two allies as well: both Leftists and Islamic supremacists share a taste for authoritarianism, and a distaste for the freedom of speech and political dissent…”

18. marts 2013

Hamas: We are Not Terrorists; We Just Want to Destroy Israel


Source: http://www.gatestoneinstitute.org/3629/hamas-terrorists

“Hamas wants be dropped from the U.S. State Department list of Foreign Terrorist Organizations not because it has changed, but because it feels that the world has changed, and that many naïve Westerners are now willing to tolerate its radical ideology and terrorism…”

17. marts 2013

SOCIALE UDGIFTER I ALT, TIL ALDERDOM, TIL SYGDOM OG TIL ANDET 2007-2011


Tabel 1 :

socudg112

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=UDG11&PXSId=161885&tablestyle=&ST=SD&buttons=0

Det er ikke overraskende at opstillingen, specifikationen af udgiftsdata og præsentationen i øvrigt ændres næsten hvert år af Danmarks Statistik (DS). Herved bliver det selvsagt vanskeligere at følge udviklingen år for år. Det er særegent at måtte konstatere at sociale ydelser i alt for året fra 2007 præsenteres med fra 10 – 21,5 mia. kr i divergens indtil 2010 i de to præsentationer (tabel 1 og tabel 2) med data i præcis samme kategori hentet fra DS, uden vi finder fejlopgørelsesnoter. Ved sociale udgifter i alt grundet alderdom divergerer udgiftsbeløbene tilsvarende med 29,28 mia. kr. for årene 2010 og 2008 i samme tabeller 1 og 2, og med 32,94 mia. kr. i 2007.

Vi savner udpræget den forholdsmæssigt store socialudgiftspost

førtidspension, men det tillader specificeringen ikke længere på

totaludgiftsniveau:

Folke- og førtidspensionister : Vi læser: ‘Statistikken omhandler samtlige modtagere af såkaldt social pension med bopæl i Danmark, inklusiv modtagere af invaliditetsydelse, samt personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension i januar’. Aha, udgifterne vedr. ‘ikke alderdom’, ‘ikke sygdom’ virkede for voldsomme fra 2011, så nu er ‘førtidspensionsudgifterne’ herefter helt eller måske kun delvis slået sammen med udgifterne til ‘folkepensionen’. Totale sociale udgifterne holder stigningstakten, selvom de enkelte år præsenteres med større udgifter, efterhånden som der kommer nye præsentationer til af angiveligt samme kategori år for år. Det virker unægtelig særegent, men som nævnt ikke spor overraskende for den erfarne.

Tabel 2 :  22. november 2011 kunne vi aflæse data for sociale udgifter således hos Danmarks Statistik:

Grafisk illustration af data i tabel 2

Se fordelingen af de sociale udgifter på ikke-vestlige og andre

Vil du kende antallet af individer i de forskellige modtagegrupper

FORKLARINGEN PÅ DS’s JONGELERING : TV 2, 2012:

“Antallet af etniske danskere på førtidspension er faldet de seneste 20 år, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere (mit: på denne pension) næsten er tidoblet.”

På fem år er antallet af indvandrere på førtidspension fordoblet i Århus. Hver tredje indvandrerkvinde mellem 40 og 64 år er i dag på livsvarig offentlig forsørgelse.

16. marts 2013

ALDERSBETINGET OG 16-64 ÅRIGE OFFENTLIGT FORSØRGEDE 2007-2012 – IKKE-VESTLIGE EN FJERDEDEL AF SIDSTNÆVNTE


forsorg

Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Ikke-vestlige immigranter og deres børn fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand udgør 10% (eller 1/10 eller 0,1) af alle bosatte i landet, og de forbruger 3-3,5 gange flere offentlige ydelser i forhold til deres andel i sammenligning danskerne. 3,5 eller 3,47 1)

Når vi ser bort fra folkepensionister og efterlønsmodtagere, hvor ikke-vestlige immigranter og deres børn fortsat udgør en langt lavere andel i forhold til deres samlede andel end danskerne, kan deres andel i de resterende grupper, der i alt omfattede 809.967 fuldtidsmodtagere (4. post i 2012-søjlen), beregnes sikkert således:

3 gange mere: x/(1-x) * 0,9/0,1 = 3, hvor x er andelen af 16-64 årige offentligt forsørgede, der er ikke-vestlige:

Det er giver x lig med 1/4,  0,25 eller 25%. 25% af 809.967 giver:

202.492 ikke-vestlige på offentlig forsørgelse, heraf 62.471 på førtidspension, hvilket svarer meget godt til at kun omkring halvdelen af de ikke-vestlige i aldersgruppen 16-64 år er selvforsørgede.

Samtidig har det offentlige selv oplyst faktoren 3 : Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Det kan simpelthen ikke afvises, såfremt det offentligt oplyste 6. marts 2013 er korrekt.

Ikke-vestliges andel af de sociale udgifter i kroner udgjorde 90 mia. kr. i 2010, hvilket vi har dokumenteret på: https://danmark.wordpress.com/alene-de-sociale-udgifter-til-ikke-vestlige-udgor-henved-90-mia-kr-dumheden-bestar-i-de-fortaeller-os-det-selv-men-uden-at-erkende-det/ – hertil kommer en mængde andre udgifter til undervisning, rets- og fængselsvæsen, sundhedsudgifter, tolkebistand og hel del poster herudover på velfærdsbudgettet, hvor den nævnte faktor for overtyngden 3-3,5 tillige synes at være dominerende.

Ergo: Mindst 25-30% af alle relevante offentlige udgifter skyldes 10% af de bosatte i landet. Én ting er pengeoverførslerne, en anden er lønnen til offentlige ansatte.

1)  I Velfærdskommissionens beretning fra marts 2005 Fremtidens velfærd og globaliseringen Fremtidens Velfærd og Globaliseringen (s. 26):  2,6/0,75 = 3,47

De sociale udgifter, og hvilke problemer organerne har med at præsentere disse normalt specificeret for offentligheden – og læs kort hvorfor

15. marts 2013

Germany vs. Radical Islamists


From: http://www.gatestoneinstitute.org/3625/germany-radical-islamists

“More recently, Salafists have issued death threats against German politicians, including German Chancellor Angela Merkel. “The groups aim to change our society in an aggressive belligerent way so that democracy would be replaced by a Salafist system, and the rule of law replaced by Sharia law.” — Hans-Peter Friedrich, Ministry of the Interior, Germany…”

14. marts 2013

Muslimer i Storbritannien protesterer mod renter på studielån


Fra : http://www.frie-ytringer.com/2013/03/13/britiske-muslimer-protester-mot-renter-pa-studielan/

Muslimske studenter i Storbritannia mener de diskrimineres mot fordi de, i likhet med andre studenter, må betale renter på studielånet. For en hengiven muslim er dette uakseptabelt fordi åger er ulovlig i henhold til islamsk lov, forteller TV-stasjonen Al Jazeera. Den britiske regjeringen lover å løse problemet, men sier at det vil ta noe tid før de har funnet en løsning som er akseptabel for muslimer.

————————
Men det er så latterligt som tænkes kan. Alle i hele verden betaler for at forbruge andres penge som debitor. Jeg understreger latterligt. Det allermest latterlige er at den britiske regering vil finde en løsning, der er acceptabel. Nu venter vi spændt på om der skal diskrimineres til fordel for de indrejste, eller ‘hunden blot skal have et andet navn’ som den ved Gud også har i den arabiske verden. Renterne udgør simpelthen det vederlag man må betale for at kunne overtage långivers forbrugsmulighed og selv forbruge uden at have midlerne. Så kan man kalde dem noget andet, men det forandrer intet.

Vi har beskrevet halal-lån kritisk, som de også kører her i landet: https://danmark.wordpress.com/2006/11/19/halal-laan-temmelig-morsomme/

Halal-lån går som varmt brød blandt de velbeslåede immigranter i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2009/03/27/fremmede-overtager-boligerne-kontant-eller-pr-halal-laan-med-storebroedrene-i-baggrunden/

« Newer PostsOlder Posts »