Danmark

24. marts 2013

RØDE OG BLÅ SOCIALISTER OG ISLAM


RØDE SÅVEL SOM BLÅ SOCIALISTER BEKÆMPER VESTENS CIVILISATION

SAMMEN MED ISLAM

Ét har de tilfælles, underkastelse:

Vestens socialister bakker islamisterne op og alliancen mellem socialister og islam ødelægger den vestlige civilisation (målet er vor underkastelse): http://truthandgrace.com/muslimalliance.htm

Daniel Pipe’s dokumentation:

http://www.danielpipes.org/blog/2004/06/the-leftist-islamist-alliance-in-Pictures

David Horowitz:

http://www.islam-watch.org/AdrianMorgan/europe_islamist_leftist_alliance.htm

 

 

Blairs og Browns gigantattentat på England med over 3 mio. indvandrere på godt ti år. Her er børn født af indvandrere i England ikke medregnet. Hvordan det officielle billede af landenes skæbnesvangre tilstand tegnes: Amsterdam har fremmedflertal nu, Holland 2025, Bruxelles 30 pct. , og dermed 15-20 år mere for Belgien, Sverige i 2050, England 2050, Tyskland 2050 – det er 38 år for de tre sidste.

Hvordan er det her?

I Danmark vil det aldrig ske

I Danmark klarede Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen med støtteparti fra 2001 til 2011 at forøge antallet indvandrere og deres børn med 50,6% fra 488.584 til 735.924. D.v.s. en stigning i det absolutte antal med 247.340, bl.a. fra Somalia, Irak og Afghanistan med henholdsvis 9.988, 10.702 og 19.076 på ti år. IQ-gennemsnittene i de tre nævnte lande er henholdsvis 72, 84, 87. I England er indbyggertallet ca. 11 gange større end i Danmark. Ganger vi forøgelsen i Danmark med 11 får vi 2,72 mill (og børnene født i DK er medregnet i modsætning til i de 3 mio. i England ovenfor).

42,2% af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2011 blev tildelt af VK-regeringen med støtteparti på 10 år. Samme regering tildelte 45,1% af statsborgersagerne fra Sydvest- og Sydasien (Tyrkiet, Pakistan o.s.v.), 37,3% af samme sager fra Mellemøsten, men 61,7% af sagerne fra Afrika på 10 ud af i alt 32 år.

Nogen vil sige det var meget godt gået. Andre vil sige de faktisk var værre end dem vi havde forud, for de lovede ikke det modsatte af det de leverede. Det sker først nu. Meningerne er delte, for det er bedst eller sikrest for ‘de ansvarlige’ uden ansvar. Så går det hele stille og roligt som det plejer.

“Uanset statsgældskrisen har vi i flere år hørt, at det drejer sig om at få indvandrere til det danske arbejdsmarked – ‘der skal arbejdes noget mere’, forlyder det. 662.951 var ledige, udstødte eller sendt på førtidspension den 1. januar 2011, hvoraf 25-30% var ikke-vestlige, og virksomhederne lukker eller flytter fortsat i nye rekord-antal hvert år. Arbejdsstyrken der udbyder sig på arbejdsmarkedet har udviklet sig således fra 2006-2010: 2.789.845, 2.800.250, 2.711.054, 2.650.573, 2.620.321 (kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366)

1. Er egnetheden til det danske arbejdsmarked mere krævende end 662.951 i landet kunne leve op til i 2011, så finder vi det aldeles uforståeligt at knap 3 ud af 4 af individerne med udenlandsk oprindelse i Danmark er immigranter repræsenterende lavere IQ-gennemsnit end det danske. Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og produktivitet.

2. Når samtidig påvises af det offentlige selv, at netop individerne med ikke-vestlig oprindelse i gennemsnit søger tre gange eller oftere til de offentlige kasser i sammenligning med danskerne, så finder vi det ganske uforståeligt og stærkt foruroligende, at kursen ikke lægges drastisk om. Det skal særligt tages i betragt-ning, at de såkaldte sociale udgifter til 16-64 årige endog overstiger udgifterne, der er aldersbestemt folkepension, med mere end 140 mia. kr. og endda synes at vokse hurtigere end disse. D.v.s. det er dyrere at finansiere livet for individerne i de arbejdsdygtige aldre end 953.428 folkepensionister (i 2011), der har ydet deres (1. januar 2011), og forskellen øges tilmed år for år. I 2012 988.943 folkepensionister.

3. Danskere med omkring dansk gennemsnitsintelligens, og som ikke er ganske uvant med en rational tankegang tror jeg vil finde, at der er ikke nogen realistisk mening i en sådan samfundsindretning, som den beskrives sporadisk her fra en arbejdsmarked- og socialøkonomisk synsvinkel.

Når IQ-gennemsnittet blandt danskere er 98, hvori ligger da fordelen ved at øge antallet af immigranter med IQ<=89 med mere end 75 pct. fra 2001 til 2011? Antallet af alle med lavere IQ-gennemsnit end danskerne er øget med mere end 60 pct. i perioden.

 

De blå socialisters øvrige indsats i Danmark – ultrakort

Monopol- eller statssektoren i Danmark voksede målt i personale med yderligere 12 pct. i 1980-erne, hvor Danmark havde en såkaldt borgerlig regering fra 1983. Om den voksede med en større procent de senere år, hvor Danmark havde verdens mest altomfattende velfærd og verdens højeste skatter? Alene i perioden 2001-2009 voksede det offentlige forbrug med 37,8 procent i løbende priser.