Danmark

20. februar 2013

SÆRPRÆGET INFORMATION OM ANMELDTE FORBRYDELSER


Vi fik lyst til at se, hvorledes det havde udviklet sig med antallet af HJEMMERØVERIER, der i opgørelserne fra Danmarks Statistik benævnes noget særegnet som RØVERI I EGET HJEM. Når vi går til anmeldte forbrydelser af denne kategori, findes der ingen specifikation for året 2012.

Ser vi derimod på den domfældte forbrydelse HJEMMERØVERI – ‘røveriet i eget hjem’ kan vi ikke rigtig forstå. Så er der kun offentligjort antal for 2011 og nogle år tidligere. 335 stk. i 2011 og 343 i 2010. Der var 16 i 2006. D.v.s. vi skal vente på at alle domme er fældet for denne forbrydelse i 2012.

Tidligere fik vi oplyst det samlede antal af anmeldte HJEMMERØVERIER i februar for året umiddelbart forud tilbage til 2009.

Vi tog fejl: Antal anmeldte røverier i eget hjem og tricktyverier i eget hjem offentliggøres på Danmarks Statistiks netside, der blevet voldomt omorganiseret: https://danmark.wordpress.com/2013/02/25/anmeldte-hjemmeroverier-sammen-med-anmeldte-tricktyverier-i-eget-hjem/

Vender nu tilbage til de anmeldte overtædelser af straffeloven herunder særlovene finder vi en ret morsom måde at præsentere tingene på. Vi har medtaget et lille udpluk af anmeldte forbrydelser:

sarlove kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kriminalitet.aspx

Kategorien ‘Andre strafferetlige særlove’ udgør 39% af samtlige overtrædelser af særlove i 2012 (100*36.941/94.580). Antallet af anmeldte forbrydelser i denne selvsagt ukendte kategori – måske en samlekategori – er steget 23% på et enkelt år fra 2011 til 2012. Det er noget besynderligt at vi ikke skal have oplyst hvilke dominerende overtrædelser/kriminelle handlinger, der her er tale om. Man kan få den tanke, at der måske er tale nogle nye forbrydelser lige som HJEMMERØVERIET var det for ganske få år siden. Så meget desto vigtigere er det at oplyse offentligheden herom i bekræftende fald.

Højest besynderligt

Nekrologen over tiden:

The time is characterized by form without contents

In addition

Praeterea censeo….

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN

Link: The Great Global Warming Swindle

Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2010/07/06/kejserens-nye-klaeder-af-h-c-andersen-1837/

BERLIN-KREUZBERG I FLAMMER, 1000 BETJENTE BLEV SAT IND – det skal vi ikke vide noget om


‘Jeg så ikke lige TV reportagen fra Berlin i de danske nyheder’. Til gengæld fik jeg oplyst at nu er det fedt at være lidt tyk, hvor det for en uge siden var fedt at være tynd.

Fra: http://www.zukunftskinder.org/?p=38486

Brosten, brændende biler og Bengalsk Ild. Ødelæggelser udført af 650 venstreekstremister i Berlin-Kreuzberg lørdag aften. For at få magt over tingene var omkring tusind betjente indtil de tidlige morgentimer sat ind. Venstreradikale grupper havde givet opråb til den uanmeldte aktion, som skulle rette sig mod hjemsendelse af flygtninge. En såkaldt aktionsbuket meddelte fortsatte aktioner til den kommende uge ved den europæiske politikongres samme sted.

———————-

Vi fik også før og efter nyhederne de fire vejrudsigter, især om vejret, som det har været. Derudover var der de evindelige repriser og en række bekræftelsesinterviews om dette og hint fra meningsmaskinen…Man kunne vel ikke forestille sig at aktionens parole i Berlin gjorde det umuligt at bringe en reportage herom.

Kl 16: TV2 News: “Alt slået fejl i Wollsmose de seneste 10 år”, melder en kommunal ansvarlig i Odense. Den bliver vist ikke gentaget andre steder. Hvad var nu det?!!