Danmark

16. februar 2013

“TOBIN” SKAT I 11 EU-lande


Den kontroversielle “Tobin” skat lagt på finanstransaktioner, der er tænkt at skulle forøge skatteprovenuet med mere en 30 mia. Euro i de berørte lande, bliver nu besluttet af 11 lande medlemslande i EU.

De 11 lande er Frankrig, Tyskland, Belgien, Estland, Grækenland, Spanien Italien, Østrig, Portugal, Slovenien og Slovakiet. Den skal træde i kraft i 2014. Sammenlagt repræsenterer disse lande 2/3 af bruttonationalproduktet i EU – før afgiftens indførelse.

EU-kommissionen melder at skatten skal tjene til at tilskynde finansmarkederne og finansinstitutionerne til handle ansvarligt med værdipapirer.

“Tobin” skatten fik sit navn fra en amerikansk økonom James Tobin, der i 1970-erne foreslog en verdensomspændende afgift på valutahandel.

3

—————————————-

Her til kan vi melde: Problemerne som de selv samme institutioner ene og alene har givet anledning til bl.a. ved at indføre en fælles obligatorisk valuta i vidt forskelligt strukturerede og på alle måder ulige lande, m.h.t. økonomi-niveau og statsgæld, skal de nu kunne udnytte til ekstra skatteinddragelse og samtidig er skatten tænkt at skulle anvise/anspore aktørerne på finansmarkederne til at handle såkaldt ansvarligt, som det meldes.

At udnytte virkningerne af det man selv har sat i gang ved at beskatte disse virkninger og samtidig tro man ansporer til at forhindre de samme virkninger ved beskatning, det er enfantilt.

“Tobin” Skatten tilskynder til yderligere kapitalflugt fra Tobin-området og mere nedgang, glemte jeg at melde. Altså den modsatte virkning af den EU-kommissionen forestillede sig.

Vi meldte generelt om begrænsningerne for kapitalbevægelser, der eventuelt ville blive sat igang i EU med euroen. Det gjorde vi i 1999:

“Eventuelt stop for kapitalflugt.

Artikel 73F i Maastricht-traktaten taler om, at der i Europa kan indføres kontrol med kapitalbevægelser. Så kan investorerne ikke længere undvige til schweizerfranc, yen eller dollar. Som om investorerne ikke er skræmte nok i forvejen. Spekulanter og investorer følger alt dette meget nøje og drager hurtigt konsekvenserne af ændrede forhold, i modsætning til de europæiske politikere.

Med Euro kan sektoromlægningen til mere salgbar produktion ikke ske og uddannelsesfornyelsen til forbedring af den internationale konkurrencestilling det samme. Vi skal herefter se arbejdsløshed og udstødelsen vokse yderligere samtidig med, at tilskudsøkonomien gøres til den centralistisk valgte omdrejningsakse sammen med aksen til araberolien med alt, hvad der til hører af immigration og øgede offentlige udgifter. Dette tilspidser den strukturelle og sociale krise. Til sidst må politikerne give op og rette sig efter vælgerne, hvis de ikke når deres ideologiske mål forholdsvis hurtigt.” Netop derfor opstod pseudobehovet for forbud mod kapitaleksport.

Stop for kapitalbevægelser ordnede Sovjet på en endnu mere effektiv måde; det skal siges. Ingen statsdannelse i verdenshistorien forspildte i øvrigt mere kapital pr. produceret enhed end Sovjet. Kommer tid kommer råd.

BRAUCHEN DEUTSCHLAND DEN EURO WIRKLICH

Den allerede igangværende valutakrig klares kun med reelle valutakurser i et nyt international monetært pengesystem (på engelsk): https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

Igen en forglemmelse: Ritt har netop i går givet sit besyv med om “Tobin” Skatten, vi venter på Frederiksen I