Danmark

13. februar 2013

Danmark: INDVANDRINGEN TOG TIL I 2012


Modspil til det officielle befolkningsregnskab for 2012. Dette modspil kan ikke belægges blot med ord og vendinger, men det er i hovedtræk meget enkle tal, der er tale ord i gennemgangen:

DANMARK:

INDVANDRINGEN TOG TIL I 2012, OG 82,9% KOM FRA FREMMEDE KULTURER:

https://danmark.wordpress.com/2013/02/12/indvandringen-tog-til-i-2012-og-829-heraf-kom-fra-de-mest-fremmede-kulturer/

Håber dette link bliver rundsendt til et betydeligt antal modtagere i flere aktive kredse. Korrektioner af det officielle danske befolkningsregnskab forventes ikke at komme andre steder fra.

Vi har også en forhåbentlig lidt morsommere gennemgang af problemstillingen og tilgrænsende emner: Hvorfor kan det sker