Danmark

18. januar 2013

MOR LAVER SOVSEN – EN OFFENTLIG HJERNEBLØDNING


Annette Vilhelmsen er vant til selvstændigt at slå sine folder frit i det alment pædagogiske på Fyn. Hendes forgænger på posten som erhvervs- og vækstminister Ole Sohn var derimod bundet meget i sin baggrund med støtte fra Sovjet indtil denne unions kollaps. Han skaffede endog dansk eksportgaranti for sin på Land og Folk angivelige trykke/udgivelsesindsats til voldsom overpris for Sovjet. Da betalingen så udeblev, fordi Sovjet brød sammen i 1991, udbetalte det danske erhvervsministerium (finansieret af de danske skatteydere) simpelthen den falske overpris. Det var dog før han blev erhvervsminister. Han havde så én enkelt force i modsætning til Annette Vilhelmsen og for den sags skyld også i modsætning til sin forgænger Bent Betjent på uriasposten, noget med ‘erhvervs- og vækstminister’: Han gik mere stille med dørene.

I det mindste lidt mere smart.

Annette Vilhelmsen ved intet heller om erhvervsliv og vækst. Hun vil give de uddannelsessøgende ret til at optjene dagpengeret mens de uddanner sig, uden nogen tanke for de analoge konsekvenser eller trækket på de offentlige finanser, der vistnok ikke har det helt som de skulle have. Desuden henhører dette særegne svar på spørgsmålet under andre ministeriers ressort. Erhvervslivet har interesse i, at det ikke skal lykkes for den røde regering, udtaler hun også. Hun mener tillige at den økonomiske krise er pustet overdrevent op. Ja, sådan kan det se ud for de, der har deres på det tørre uden nævneværdigt udsyn og overblik. Hun antyder at nogle virksomheder, der går efter vækst, kæmper for at blive opdaget af en kapitalfond. Det er ren fantasi.

Sandheden er at Vilhelmsen intet kendskab har til noget erhvervsliv, og når hun ikke kan løse de umulighedsopgaver 1) hun er sat på af denne regering, så er det erhvervslivet, der modarbejder hendes initiativer. Hun kan være faldet over nogle aktiekursstigninger siden i sommer og misfortolket disse som andet end det, hun ideologisk ellers allermest skulle arbejde for at hindre: SPEKULATION I PAPIR. De beherskede realøkonomiopgange i USA og Kina, der har sat aktiekursstigningerne i gang i Nordeuropa, var faktisk det hun skulle se at få sat på skinner herhjemme og så lade være at se på aktiekursindexet.

Nej, Annette Vilhelmsen er ikke blevet misforstået af andre end måske nogle vælgere ved den laveste mellemproportional.

Det er så langt ude i hampen og hjernedødt, at selv Karl Marx ikke alene ville vende sig i sin grav – men formentlig fortsætte i en jævnt roterende bevægelse.

1) Umulighedsopgaver uden valgmuligheder, for der er intet valg, og det er meget enkelt:

“…Dansk økonomi er simpelthen sendt så meget i deflation med lukning og udflytning, at den tilbageblevne produktionssektor ikke kan virke tilstrækkeligt på hele økonomien, end ikke med inflationstiltag. Én ting er tyngden fra en relativt alt for stor offentlig sektor, der står i stampe med tendens til yderligere vækst, en anden er simpelthen manglende reelle tiltag for at bringe nedgangen til afslutning. Ikke en måned er gået uden præcis det modsatte er bragt ind, nye afgifter og byrder for erhvervslivet…”: https://danmark.wordpress.com/2012/12/14/intet-i-nordeuropas-okonomi-kan-endnu-begrundes-med-sydeuropa/