Danmark

21. december 2012

Norge: God dag kulturminister økseskaft

Filed under: Uncategorized — Jørn @ 12:17

“Hvordan definere hva norsk kultur er? Se det spørsmålet fikk to statsråder nylig av Christian Tybring-Gjedde (Frp). Tybring-Gjedde var ikke imponert over svarene fra Hadia Tajik og Inga Marte Thorkildsen. Dette gir han uttrykk for i kronikk i Dagbladet i dag..”

Læs resten

Fremtidens velfærd og globalisering


Fremtidens velfærd og globalisering – ikke for danskerne

http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf (side 26)

– om vi har bragt oplysningen tidligere; i 2006, i 2007 og i 2010, men ingen var motiverede

“Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse velfærdens finansieringsproblem, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen…”

Ikke-vestlige indvandrere koster samfundet 2,6 mill. kr. i gennemsnit fra vugge til grav, skriver Velfærdskommissionen på side 26 i rapporten Fremtidens Velfærd og Globaliseringen, maj 2005.

“Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der skal tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,” konkluderer Velfærdskommissionen…”

Ikke-vestlige konsumerer 200-300 mia. kr. af det offentlige velfærdsbudget på i alt knap 752 mia. kr. i budgettet for 2010 jævnfør anden tabel i sidst anførte link.

Der er ikke noget særligt i at bevise dette med lethed. Der er kun det særlige at ingen andre har gjort det og ingen andre har kunnet afvise mit regnestykke logisk. Det er almindelig sammensat forholdsregning:

Alle velfærdsposter på det offentlige udgiftsbudget omfatter socialeudgifter, sygdom- og sundhedsudgifter, udgifter til retsvæsen, til fængselsvæsen og udgifter til undervisning. Alene de sociale udgifter udgjorde i alt 354,39 mia. kr. i 2010. Alle velfærdsudgifter udgjorde 751,892 mia. kr. i 2010.

Såfremt vi realistisk forudsætter de sociale så vel som alle velfærdsudgifter kan deles ligeligt efter størrelsesfor- holdet mellem befolkningsgrupperne og gennemsnittet der modtager disse ydelser i gruppen, er resten matematik eller forholdsregning. Der er så ikke taget højde for skattebetalingerne, når vi ser på de sociale udgifters fordeling.

Vi kan ikke få andelen af ikke-vestlige i Danmark længere ned end til 10-11 pct. i 2010, efter vi har foretaget nødvendige korrektioner af de officielle opgørelser.

De sociale udgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksempel, hvor du blot skal udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 354,39 mia. kr. blev i alt forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupperne imellem udregnes således efter det vi fik oplyst fra officiel side om det samlede udgiftsbeløb og indvandrerne overhyppighed eller tyngde 3.

Der er 10 piger og 90 drenge, der skal dele 354,39 æbler, og alle pigerne skal have 3 gange flere æbler end hver af de 90 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 10% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 90 drenge af 100 svarer til 90%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

90 + 10 = 100

90 + 10 * 3 = 120. Hvor mange gange kan deling af æblerne foregå: 354,39 / 120 = 2,953 gange

10 * 3 * 2,953 = 88,597 æbler eller milliarder til de 10 piger, og de 90 drenge kan få resten, 265,79 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de hver især have 3 gange færre end hver af pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og øvrige vestlige, som nævnt. Og det var ikke noget med at få æbler, men om at forbruge sociale udgifter.

Tænke sig, de fortæller os det hele indirekte, men de går ud fra vi ikke kan forholdsregning og nå til erkendelsen om udgifternes deling. Meget tyder på de ikke kan selv.

Samtlige velfærdsudgifter, 2010: Forholdsregning med æbleeksemplet, og du skal blot udskifte æbler med mia. kr. til sidst: Da 751,892 milliarder blev forbrugt i 2010, skal delingen befolkningsgrupper imellem udregnes således efter det vi får oplyst fra officiel side om det samlede beløb og ikke-vestliges overhyppighed eller tyngde 3,47:

Der er 11 piger og 89 drenge, der skal dele 752 æbler, og alle pigerne skal have 3,47 gange flere æbler end hver af de 89 drenge. Pigeantallet af 100 svarer til 11% ikke-vestlige, vi kommer ikke længere ned, når vi stryger al kamouflagen, der er lagt på med alle mulige midler gennem årene. De 89 drenge af 100 svarer til 89%, som danskerne og vestlige udgør af folketallet.

89 + 11 = 100

89 + 11 * 3,47 = 127,17

Hvor mange gange kan denne deling af æblerne foregå? Svar: 752 / 127,17 = 5,913

11 * 3,47 * 5,913 = 225,7 æbler eller milliarder til de 11 piger, og de 89 drenge kan få resten, 526,3 æbler eller milliarder, også selvom de er mange flere, men samtidig skal de have 3,47 gange færre end pigerne. ”Det er feminisme-stygt”. Så vidt så godt. Men piger var i denne lille udregning at ligne ved ikke-vestlige, og drengene var at ligne ved danskerne og de vestlige, som nævnt.

Hvis du foretrækker at tro blindt på der er færre indvandrere end den andel der anføres her eller flere:

12-13 årige forstod umiddelbart denne gennemgang byggende

på sammensat forholdsregning i 1950’erne – så spørg din bedstefader:

det er gået tilbage…i øvrigt også for at få samfundseksperimentet lagt på skinner

Hvorfor kan det ske ?

2016: Historien bag dine børns Fremtid