Danmark

14. december 2012

INTET I NORDEUROPAS ØKONOMI KAN ENDNU BEGRUNDES MED SYDEUROPA


Engelsk version

At Danmark ikke er kommet ud af det ekstra nedsving, der blev sat i gang af regeringernes boligbobbel med efterfølgende forbrugsøkonomi, skyldes ikke statsgældskrisen i Sydeuropa, hvor man nu forsøger sig med at skrotte nogle af de alt for mange udstedte pengemidler. Så absolut ikke. Når dette meddeles af tidligere overvismand professor Torben M. Andersen sker det kun for at neddæmpe forventningerne/reaktionerne på den danske regerings sædvanligvis forblommede fejlskud på effekten af egen indsats.

Dansk økonomi er simpelthen sendt så meget i deflation med lukning og udflytning, at den tilbageblevne produktionssektor ikke kan virke tilstrækkeligt på hele økonomien, end ikke med inflationstiltag. Én ting er tyngden fra en relativt alt for stor offentlig sektor, der står i stampe med tendens til yderligere vækst, en anden er simpelthen manglende reelle tiltag for at bringe nedgangen til afslutning. Ikke en måned er gået uden præcis det modsatte er bragt ind, nye afgifter og byrder for erhvervslivet.

Kun banksektoren, hvis virke politikerne ikke har noget kendskab til, har de fundet det fornødent at holde hagesmækken for med skatteyderne som evige tvangsudskrevne lejesvende. Bankerne har såmænd ikke lavet meget andet end de plejer. Det er politikerne der har slækket tøjlerne (ladet digitaltallene køre) uden at kende til køretøjet i den sektor.

Den danske økonomi kan ikke bringes i realvækst, som det siges at ske nu:

Lad den grønne oval nedenfor illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om. Vi skrev det for mere end 6 år siden og for 3 år siden. Sandheden er den samme i dag, naturligvis.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart (skrev vi 15. november 2006), selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika – går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

 

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.
Det er ren matematik.

Supplement:
Hvad siger OECD?
2009

J. E. Vig, cand oecon. 14. december 2012