Danmark

12. december 2012

TYSKLAND (DEUTSCHLAND) UND DEMOKRATI ? DANMARK OG DEMOKRATI ? HOLLAND OG DEMOKRATI ? o.s.v. ÜBERHAUPT NICHT!


I 2011 indvandrede 958.000 til Tyskland og 679.000 udvandrede. Hvor stor en del af de udvandrede, der var tyskere fremgår ikke af siden fra Statistisches Bundesamt. Det tyske folketal (81,8 mill.) steg i 2011 for første gang siden 2002. Dette skyldes udelukkende indvandringen og indvandrernes fødsler. Tyske kvinder føder i gennemsnit omkring et barn. Den totale fødselsrate i Tyskland er 1,4 for indvandrere og tyske tilsammen. Tyskland har nu officielt 19,5% indvandrere, i alt 15,951 mill. Det betyder at indvandrekvinderne i gennemsnit føder mindst tre børn pr. kvinde, når fødselstallet pr. kvinde i Tyskland hæves fra cirka 1 til 1,4 i alt af 19,5% indvandrere; de østeuropæiske føder cirka som tyskerne. Tyske kvinders fødselsrate er således 8 eller mindre pr. 1000 pr. år, indvandrernes cirka 24 pr. 1000 i gennemsnit pr. år. Tyskerne er i mindretal år 2050.

Hvad siger de øverste og en enkelt fremtrædende kritiker:

I 2009 tog kun 1/8 af immigranterne fra tredjeverdenen til Tyskland for at finde et arbejde. 1/4 kom i henhold til familiesammenføringsreglerne, og mere 1/5 for erklærede uddannelsesformål.(kilde).

I sommeren 2010 udgav Thilo Sarrazin, socialdemokrat og tidligere medlem af Forbundsbankens bestyrelse, en kontroversiel og yderst populær bestsellerbog “Deutschland schafft sich ab” (“Germany Resigns”) og satte en hed debat i gang.

Udtalelser fra den bayeriske kanzler Horst Seehofer lydende på “multikulturalisme er død” og af den tyske forbundskanzler Angela Merkel lydende på, at multikulturalisme i Tyskland er aldeles mislykkedes satte gang i diskussionen i efteråret 2010.

Men samtidig støttede Merkel den tyske Præsident Christian Wulff, som sagde “Islam er en del af Tyskland” i en tale på tyveårsdagen for den tyske genforening.

En tredje runde i debatten om immigration og integration blev sat i gang af den nye Indenrigsminister og vært ved den Tyske Islam Konference Hans-Peter Friedrich i marts 2011. Kort efter sin tiltræden som Indenrigsminister modsagde han Wulff ved at udtale “At sige at Islam hører til Tyskland kan ikke bevises af historien”.

Hvad siger befolkningen:

Fra “Das Islambild in Deutschland”, fagarbejde til skolebrug, af Marina Kleinert: http://books.google.dk/books?id=GlOmrh9zx6MC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=bev%C3%B6lkerungsumfrage%2BIslam&source=bl&ots=vwWjcMqnen&sig=0AQoPD28VHjAWaUVXJlpW_HmOAU&hl=en&sa=X&ei=WVDIUPnqE4nGswaFpYDYCw&ved=0CFwQ6AEwCQ#v=onepage&q=bev%C3%B6lkerungsumfrage%2BIslam&f=false :

82% af tyskerne bekymrer sig om den stærke udbredelse af Islam. 72,6% af vesttyskerne tænker ved stikordet Islam på fanatisme, blandt østtyskerne 70,5%. I Vesttyskland forbinder 82% Islam med kvindeundertrykkelse,  i Østtyskland 81,1%. 60,5% af vestyskerne og 67,1% af østtyskerne forbinder Islam med voldsberedskab.

Billedet af befolkningens holdninger er ikke meget forskellig fra tilsvarende i øvrige vesteuropæiske lande.

Suppplerende Tyskland-meningsmåling om Islam fra 2006: http://www.rights.no/2012/12/katastrofemaling-om-islam/

Seneste fra Frankfurter Allgemeine Zeitung:

83 Prozent meinten daraufhin, der Islam sei von der Benachteiligung der Frau geprägt, 77 Prozent meinten, typisch für den Islam sei das Festhalten an althergebrachten Glaubensgrundsätzen, 70 Prozent assoziierten mit dem muslimischen Glauben Fanatismus und Radikalität. Deutliche Mehrheiten der Bevölkerung attestierten dem Islam darüber hinaus unter anderem Gewaltbereitschaft (64 Prozent), die Neigung zu Rache und Vergeltung (60 Prozent), missionarischen Eifer (56 Prozent) und das Streben nach politischem Einfluss (56 Prozent). Nächstenliebe brachten nur 13 Prozent mit Islam in Verbindung, 12 Prozent dachten beim Stichwort Islam an Wohltätigkeit und nur 7 Prozent an Offenheit und Toleranz.

Immer wieder zeigt sich bei Umfragen zur europäischen Integration, dass die deutsche Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit den Beitritt der Türkei zur EU ablehnt, und dies offensichtlich nicht aus einer besonderen Abneigung gegenüber der Türkei heraus, sondern einfach deswegen, weil die Türkei für die meisten Deutschen einfach nicht zu Europa gehört. Der Anteil derjenigen, die sagen, die Türkei sei ein europäisches Land, lag 2008 bei 18 Prozent. Es spricht einiges dafür, dass die Vorstellung, wonach die islamische Welt und der Westen kulturelle Gegenpole sind, tief im Unterbewusstsein der Bevölkerung verankert ist.

Supplement