Danmark

4. december 2012

Marokanere slår linievogter ihjel i Holland


richard
Samtlige medier beretter derom, at tre ungdommelige i Holland har trådt på en på fodbolddommers hoved og hals og dræbt ham. Denne melding var klar allerede kl 18 i går. Derefter søgte ejeren af politisk ukorrekts blog på nogle links, og derefter i mindst seks hollandske aviser, men ingen angivelser af forbryderens oprindelse, da han naturligvis havde en mistanke. Først her til morgen takket være et læsertip (Dank an void!) med dokumentation! Det var tre indvandrede marokanere! [mehr]

————–
De mente ikke der var offside.

————–
Beretning fra Norge sætter tingene i perspektiv:
En man (kulturberiger) ankom til legevakten i Asker og Bærum en nat i september, han gjorde det klart at han ville ha en mannlig lege. Da han likevel ble møtt av en kvinne, nektet han å håndhilse eller la seg berøre av den kvinnelige legen, melder Budstikka.

I etterkant hevder mannen at han ble diskriminert av legevakten denne kvelden, et besøk som endte med at han fikk beskjed om å oppsøke sin fastlege dagen etter.

Klage til LDO
I en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hevder han at legevakten diskriminerte ham på religiøst grunnlag. Nå har LDO bedt Bærum kommune redegjøre for saken, som de mener reiser mange dilemmaer: http://www.rights.no/2012/12/ville-ikke-ha-kvinnelig-lege/

Farlig stafylokok på fortsat fremmarch skrev de for 2 måneder siden, men anmeldepligt siden 1. november 2006

Filed under: Danmark, skoler, SYGDOM — Tags: , — Jørn @ 10:07

4. oktober 2012

MRSA-bakterier er stafylokokbakterier, som er resistente over for de fleste typer af antibiotika, der er vigtige for behandling af livstruende infektioner hos mennesker. MRSA står for methichillin resistente staphylococcus aureus. Stafylokokker er bakterier, som findes hos mennesker, dyr og i vores omgivelser.

Bylder, sår eller indre betændelsestilstande i for eksempel knoglerne eller hjerteklappen. Det lyder ikke rart, men det bliver langt værre, hvis det viser sig, at infektionen skyldes stafylokok-bakterie.

Den skyldes netop en stafylokok-bakterie.

HVAD MON DER SKER?
Nu skriver vi 4. december 2012

Fra: http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/2012_07_MRSA%20data%20i%20tal%20og%20grafer_160712.aspx

“Det er nu muligt på ssi.dk/data at se data fra overvågningen af methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

MRSA er S. aureus, der har erhvervet et resistensgen, som gør dem resistente overfor alle betalaktamantibiotika, herunder penicillin.  Sammenlignet med ikke-resistente stafylokokinfektioner medfører MRSA-infektioner øgede samfundsøkonomiske omkostninger i form af øget sygelighed, forlænget indlæggelsestid og rekonvalescens samt øget dødelighed.

MRSA har været anmeldepligtig siden 1. november 2006, uanset om den er påvist i infektion eller ved screening af raske bærere. Det indebærer, at de klinisk mikrobiologiske laboratorier indsender bakterier fra nye MRSA tilfælde til SSI til karakterisering, samtidig med at den behandlende læge sender kliniske og epidemiologiske oplysninger til SSI og til den regionale embedslæge.

I en periode efter anmeldepligten blev indført blev stigningen af nye MRSA tilfælde bremset og antallet lå nogenlunde stabilt. De to seneste år, 2010 og 2011, har vist stigninger på hhv. 34 % og 18 %. Om stigningen fortsætter i 2012 kan nu følges direkte på hjemmesiden. Udover totaler for de enkelte år kan man følge fordelingen af tilfælde på køn, aldersgruppe, landsdel, måned, udlandssmitte samt fordelingen af undertyper, opgjort som klonale komplekser (CC).”

Data findes på listen i boksen ”Laboratorieanmeldelser” på ssi.dk/data.

—————————–

Såfremt stafylokok-infektionen forekommer uden nogen forbindelse til svinebesætninger, er det i høj grad et spørgsmål om navnet er betegnende, efter flere smittede netop ikke har haft nogen kontakt med kredse inden for svinedriften.

Fra: http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE1771531/farlige-stafylokokker-inficerer-flere-og-flere-danskere/

I cirka 12 procent af tilfældene har personerne haft kontakt til svin, men i  en stor del af tilfældene er der ingen kendte risikofaktorer.

Der er også en stigning i antallet af tilfælde, som er erhvervet under udlandsophold. Derimod er antallet af tilfælde, hvor personen er smittet på et sygehus på et uændret lavt niveau – 61 tilfælde i 2011 mod 62 i 2010.

16 procent af de danske svinebesætninger var i 2011 inficeret med den såkaldte svine-MRSA, der kan smitte fra svin til mennesker. Men andelen af inficerede svin ved slagtning var betydelig højere, nemlig 44 procent.

Det tyder på, at mange svin blive smittet under transporten til slagteriet  eller umiddelbart før slagtning.