Danmark

23. november 2012

DEN KORREKT UDREGNEDE OVERKRIMINALITET ER ENORM OG LIGESÅ FORSØRGELSESBYRDEN. BEGGE VOKSER FORTSAT


Når Eva Smidt beretter morgen, middag, aften på TV om unge indvandreres dobbelte (lige godt i øvrigt 8/3,5 = 2,3) kriminalitet i København er der en væsentlig og en anden ikke uvæsentlig indvending, som vi har skrevet om flere gange tidligere:

1. Én ting er det enkelte individs tilbøjelighed til at overtræde straffeloven, en anden er kriminalitetens samlede mængde og udbredelse. Det sidste mener vi er af afgørende betydning for danskerne, hvis ikke billedet skal fortegnes. Da de udenlandske oprindelser har procentvis langt flere i de afgrænsede aldre og dermed også langt flere til at udføre kriminaliteten, giver det ingen mening at se på de enkeltes indviders tilbøjelighed til at overtræde straffeloven. Som om det ville være bedre at blive udsat for kriminalitet flere gange af den samme, fremfor at blive udsat for samme kriminalitet af nogle andre. Vi tager naturligvis udgangspunkt i den samlede mængde straffelovsovertrædelser fordelt på de udenlandske og på danske i den pågældende aldersgruppe (under 20 år). Vor fordeling af kriminaliteten sættes i forhold til den pågældende gruppes samlede andel af alle i samme aldersgrupper. Sådan beskrives udbredelsen af kriminaliteten retvisende og ikke kamoufleret.

Det officielle Sverige statistik-beskriver som vi:

https://danmark.wordpress.com/2010/02/14/indvandrernes-og-deres-b%c3%b8rns-kriminalitet-i-sverige-tilsvarer-helt-den-i-danmark/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/12/indvandrernes-og-deres-boerns-kriminalitet-i-sverige-helt-som-i-danmark/

2. Derudover er der meget i tvivl om de udenlandskes børn født i Danmark og naturaliserede og deres børn officielt medregnes som “danske”. Det er selvsagt ikke uden betydning. Vi ved at naturaliseredes børn rubriceres som danske uden at forandringen ikke består i andet, end deres forældre har modtaget et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg. Men der flere.

Ingen tvivl vor seneste mulighed var for året 2004. Ingen tvivl om at straffelovs-kriminaliteten ikke har været aftagende blandt unge under 20 år siden.

Den samlede kriminalitets andel blandt unge indvandrere og efterkommere er langt højere end 2, når den sættes i forhold til deres andel af den samlede gruppe af unge under 20 eller 18 år. Allerede i 2004 udgjorde ungdomskriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere i København nemlig 82 pct. af den samlede kriminalitet blandt unge i aldersgruppen under 18 år, så overkriminaliteten i gruppen indvandrere og efterkommere under 18 år var:

2004: (82/18)*(72/28)= 11,7 gange hyppigere,

hvor 82% er indvandreres og efterkommeres andel af overtrædelserne af straffeloven, 18% danskernes. 72% er danskernes andel af det samlede antal unge under 18 år og 28% indvandreres og efterkommeres befolkningsandel under 18 år (i 2004!)

Under 18 eller under 20 år. Resultatet afviger absolut ikke drastisk. Eksakte sammenligninger 2004 og 2011 hindres naturligvis med skiftet i aldersgrupperingen.

Se den samlede gennemgang: https://danmark.wordpress.com/2006/06/24/indvandrerkriminaliteten-blandt-unge-vokser-voldsomt/

Bl.a. viser nye tal, at 55 procent af disse københavnerdrenge forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, der har svært ved at læse og forstå en avis. 42 procent har som 29-årige ikke en ungdomsuddannelse. Resultat:  https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed/

VERDENSBANKEN BRUGER DINE PENGE TIL AT FREMME SHARIA


Uddrag af: https://moneyjihad.wordpress.com/2012/11/22/world-bank-spends-your-money-to-promote-sharia/

“…Global Islamic Financial assets have increased significantly over the past three decades, crossing $ 1 trillion in 2010 and estimated to have exceeded $ 1.2 trillion in 2011, up from about $ 5 billion in the late 1980s.

Islamic finance could accounts for a substantial share of financial services in many countries in the coming years.

[…]

World Bank Managing Director Dr. Mahmoud Mohieldin and Islamic Development Bank Group President Dr. Ahmad Mohamed Ali signed the memorandum on behalf of their institutions with the common objectives of fostering, encouraging, and studying the expansion of Islamic finance globally.

[…]

Through the MoU, the World Bank and Islamic Development Bank will explore Islamic Finance as a potential tool supporting the efforts of countries to reach their development goals.”

[…]

“…The World Bank is funded by member country contributions from taxpayers like you, and international investors and institutions that buy their bonds…”

———————–

Vor kommentar :  Et uskønt, ikke-uventet parløb dokumenteret. EU’s nye Euro-obligationer er givet noget at satse stort på, såfremt udviklingen i Europa, vel at mærke, forventes at skride planmæssigt frem.