Danmark

20. november 2012

Tuberkulose Wien


Rumæner render rundt i Wiens gader med multiresistent Tuberkulose…Der var også skattefinansieret sygehusvæsen hvor vedkommende kom fra. Men wienerne skal samtidig påføres risikoen for at blive smittet og selvfølgelig betale for hospitalbehandlingen: På tysk: http://www.pi-news.net/2012/11/rumane-bringt-tuberkulose-nach-wien/

Rumæneren er givet ikke den eneste indvandrer, der bringer smitsom epidemisk sygdom til Vesten, fortsætter den tyske blog Politically Incorrect.
Vore advarsler siddes normalt overhørigt, selvom de ikke sjældent slår til (ikke desto mindre bringer vi sandheden lidt endnu): https://danmark.wordpress.com/2012/10/13/mens-vi-venter-pa-epidemierne/

Integration er en trylleformular


Den kom fra antropolog Laura Gilliam på Danmarks Pædagogiske Universitet i 2008:

De unge drenge med indvandrerbaggrund føler, at lærerne ikke kan lide dem. Når lærerne mener de unge drenge har brug for at lære om danske værdier og normer, oplever de unge drenge det som manglende anerkendelse af deres familie, og det de har med hjemmefra.

Vi kan ikke forstå, hvorfor skolerne afbrændes og lærerne går fri.

‘Vi mente ellers det var Politiet og udrykningskøretøjerne, der var skyld i brandene og ødelæggelser’: https://danmark.wordpress.com/2008/02/19/taersk-med-golfkoeller-er-dagligdag-i-bazar-vest/ (2008)

Vi vil også gerne præcisere, at der er en ond Ritt Bjerregaard ånd over skolen idag, der giver pigerne de højeste karakterer. Det kan ikke afvises, at når drengene ikke lykkes med deres ambitioner på uddannelsen og arbejdsmarkedet, så bæres ved til bålet, for at blive i et kendetegnende, aktuelt og let forståeligt sprog.

Det betyder så, at Laura Gilliam med omfattende feltstudier bag sig har bevist, at integration er meningsløs i andet end en tænkt eller en ikke-eksisterende verden. Verden er ikke tænkt; den er konkret.

Manglende forståelse og anerkendelse i den danske folkeskole kan aldrig blive til andet end afvisning eller gensidig foragt. Så kan lærerne vælge at bøje sig for indvandrernes normer, krav og værdier, og så ender det også galt. Sådan er det netop gået de fleste steder indtil nu – underkastelse, islam eller dhimmitude. Det er bare at tage ordene for deres pålydende.

Integration er noget vrøvl: De er kommet til et land, hvor de ikke kan være. Længere er den ikke.

Vi venter på, at ordet ‘dialog’ fjernes fra den danske ordbog, og at ordet ‘integration’ fremkalder de samme træk i mundvigene som ordet ‘kulturberigelse’ kom til efter de første ca. 15 år.

—————————–

Fjenden findes i den anden lejr:

Vi ved godt hvad der foregår: http://www.lilliput-information.com/economics/revo.htm

Når du måske hørte i en dokumentar-reportage den 19. november 2012, at den udstrakte deroute i Sydeuropa er andet end politikernes ansvar, så er det rent vrøvl. De unge protesterende blev mestendels benævnt nazister. Utilfredsheden blandt næsten alle unge protesterende, at de ikke ser nogen fremtid fører i mainsteam-medierne til at de lægges i denne æske, NAZISTER. Så kan de slappe politikere, der har ansvaret fuldtud for statsgælden og indvandringen, lettere ramme dem. Vi kender kutymen herhjemmefra.

55% med indvandrerbaggrund og 24% med dansk baggrund analfabeter i København


Dels er der folkeskolens ansvar dels er der naturligvis den enorme forskel på 55 og 24. Det sidste skal tilskrives at over en halv million af indvandrerne stammer fra områder med lavere IQ-gennemsnit end her: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-graensen-for-uddannelses-og-arbejdsmarkeds-egnethed/

Funktionelle analfabeter benævnes de ikke-læsende og ikke-skrivende i mainstream-medierne. Der er dog netop ikke tale om individer, der har lært at læse og skrive, men som så har mistet evnen efterfølgende. Disciplinerne læsning og skrivning har ligget i ruiner i en generation, og resten er blevet totalt nedbrudt gennem to generationer. Stavning er blevet en by i Rusland, og eleverne skal ikke gøre noget eller lære noget de ikke har lyst til. Den danske Folkeskole er forlængst brudt sammen.
Ritt, Antorini og Haarder skal man absolut ikke lytte til. De har hovedansvaret for skolens og kompetancernes deroute. Ordningen er Ritt’s enhedsskolen, hvor alle er lige. De kunne så ikke blive lige kloge, men de kunne blive lige dumme.

Vi ved godt hvad der foregår: https://danmark.wordpress.com/2007/06/17/folkeskolen-stempler-kloge-boern-som-socialt-handicappede/

At det er særligt galt med drengene kan tilskrives feminismen, og hvad deraf følger for lærerstaben og trend-sætningen i det omgivende: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

PISA-opfølgningen kan du kun få fat i uden for skolerne på engelsk – smart: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/44455820.pdf

Supplement:
https://danmark.wordpress.com/2012/05/16/det-hjaelper-ikke-at-haelde-nogle-milliarder-i-uddannelserne-og-lukke-flere-ikke-vestlige-ind-der-traeffes-beslutninger-og-skaeres-hardt-igennem-inden-alt-er-odelagt/

https://danmark.wordpress.com/2011/03/13/grundskolen-gymnasiet-kompetencerne-livstruet/