Danmark

16. november 2012

LØBET ER KØRT MED AT KUNNE HENTE EGNEDE IMMIGRANTER TIL ARBEJDSMARKET OG UDDANNELSERNE


Mestendels nogle ufaglærte og håndværkere fra det lavlønnede Østeuropa i en kortere overgangsfase var, hvad EU’s nye adgangs-mantra om arbejds- og uddannelsesønsker for de tilstrømmende betød. Østeuropæerne føder endog færre børn end danskerne. USA, Australien, Canada og England hentede høj-IQ-erne fra Sydøstasien fra begyndelsen af 1980-erne. Nu forlader man ikke lande i vækst. Derfor kommer lav-IQ-landene/områderne i Afrika, Mellemøsten og Syd- og Sydvestasien meget hurtigt i front med IQ-bidragene og også med børnefødslerne i Danmark.

Dette fører til flere at forsørge af færre, hvilket er umuligt. De danske aldring- og omstillingsproblemer til konkurrencen var store nok.

De verdsligt troendes evige og sidste håb: “….men så er det at Jerikos Mure siges at falde ved det sidste trut i trumpeten”

9 kommentarer »

 1. Det er min første kommentar hér. Og den består egenlig bare i at sige tak til jer, for at I er nogle af de meget få, som faktisk tager naturen alvorligt og accepterer den som den er og mennesket som det dyr det nu engang er. Og ikke som noget, der står over naturen og formaster sig til, at bilde sig selv ind, at man kan styre den. Jeg skriver selv en del om intelligens og IQ ovre på Uriasposten, som den vel næsten eneste. Og selv dér, er der mange som ikke vil vide af de naturgivne IQforskelle, der nu engang er på mennesker og forskellige racer. Endsige acceptere, at IQ er den altafgørende faktor her i livet, for som jeg plejer at sige; “Den IQ man er født med, det er den IQ man dør med, og intet mennskeskabt kan ændre IQ i opadgående retning” . For det er nu engang ildeset og -hørt, at forholde sig til naturen som den nu engang er.

  Kommentar af A.R. — 19. november 2012 @ 06:42

 2. Et par væsentlige kommentarer:
  Mennesket er ikke et dyr, selvom flere egenskaber er fælles. Et eksempel: ‘civilisation’ finder du ikke blandt dyrene.
  Sagkundskaben: Estimeret IQ er en biologisk størrelse, dvs. målinger af generel intelligens, g, som har mange hjernekorrelater (sukkerstofskifteoptag, neural hastighed, størrelse af visse hjerneområder, total volume, osv.). Arveligheden ligger på 60-80%. Nationale IQ-er er overvejende målt med tests for general intelligens (g-loadede), og dernæst korrigeret for Flynn-effekt og normaliseret ud fra Engelsk IQ=100. Bogen: Bias in mental testing, af Arthur Jensen (1980) er det endelige opgør med ideen om at IQ afspejler kulturen, er biased mod bestemte racer, mv.
  For den sags skyld kunne den næste IQ200 godt træde ude af urskoven i Centralafrika, og det kunne være en kvinde. Det er blot ikke særlig sandsynligt.
  “Den IQ man er født med, det er den IQ man dør med, og intet mennskeskabt kan ændre IQ i opadgående retning” er simpelthen ikke rigtigt. Der er netop kommet en korrektion af de nationopdelte IQ-er, der ret voldsomt påvirket af PISA-resultaterne.
  Sagkundskaben: Amerikanske undersøgelser af høj matematisk begavelse viser ingen korrelation til vilje (Benbow og Lubinski), hvorimod højniveau præstationer indeholder et element af “stædighed”. Dovne genier når intet, men stræbere kan nå et stykke præstationsmæssigt selv med en relativ beskeden IQ. Man bør skelne mellem stort set medfødt intelligens og så (skole- arbejdsmæssig osv.) præstationer. Stigningen i IQ score (Flynn effekten) er ikke øget rå-intelligens men stigning i testscoren (test-smarthed).
  Det er altså ikke sådan at man kan lade alle resonnementer kører ud ad en ret linie:
  Sagkundskaben: Man kan med fordel skelne mellem genotypisk intelligens (hjernens evne til at håndtere kompleksitet) og fænotypisk intelligens (hvordan man klarer sig på en IQ eller skoletest). Genetypisk IQ er ifølge nogle forskere gået ned siden 1850, men den nedadgående kurve er blevet overskygget af Flynn-effekten. Efter at Flynn effekten er stoppet i en række udviklede samfund, ser man nu den faldende kurve for genotypisk IQ.

  Der er simpelthen en uvilje på det europæiske fastland mod IQ og andet arveligt. Især med 68-erne er denne tendens blevet styrket, fordi 68-erne gerne hævder, at alt er tillært. Dette er en af deres usolide byggeklodser i deres bestræbelser på at samle magten. I disse nanotider vil deres ævl ikke kunne holde.

  Kommentar af Therese — 19. november 2012 @ 09:48

 3. Som A.R. og Therese synes jeg, at IQ er et vigtigt emne – et af de vigtigste. Det har jeg argumenteret for i årevis. Jeg har i modsætning til den overvældende majoritet set, at alt af værdi er lavet af højintelligente mennesker, men som jeg tidligere har påpeget, så står intelligensen ikke alene som drivende kraft.

  På AU havde dekanen på naturfag (af alle), en klar fornemmelse af intelligens og i forlængelse heraf – geni. Som han sagde, så hørte ingeniørerne ikke hjemme på naturvidenskab, men snarere på kunsten. Han talte ikke om ingeniørvidenskab men om ingeniørkunst. Hermed demonstrerede han langt mere forståelse end man ellers træffer på akademia.

  Den intelligente, ham der bare er suveræn til at løse logiske opgaver, er nemlig stort set aldrig den drivende kraft bag de store opfindelser. Den drivende kraft er den rigtige ingeniør, opfinderen – geniet. Han er den, der kan se løsninger på alverdens udfordringer. Han er den evigt kværnende kreative hjerne, der kan visualisere alverdens udfordringer – også de usynlige, og konstruere løsninger på dem. Han er Ellehammer, Valdemar Poulsen, Petersen og Poulsen, Mads Clausen og alle de andre store opfindere. Alle er de højintelligente men i tilgift ekstremt kreative.

  Så vi skal passe på, når vi taler om intelligens. I socialismens lighedsdanmark vil man gøre, hvad man kan, for at pille geniet ned fra piedestalen. Vi hader genierne, for de udstiller ubevidst os andre, som det vi er, og vi lyver gerne om vor manglende formåen. ”Det hele drejer sig bare om uddannelse”, siger vi – og vi ved, at det er løgn. Det drejer sig om mennesker – individer. Især de socialistiske lande har til overflod demonstreret dette.

  Som jeg har skrevet, så gror geniet i friheden. Friheden til at få store idéer og især friheden til at realisere dem og høste belønningen. Vi har brug for genierne og de intelligente. Uden dem og friheden ender vi som Nordkorea.

  Kommentar af Børge — 19. november 2012 @ 21:36

 4. Det er meget rigtigt. I England ved jeg er/og var fra starten ingeniørens virke og kunstenerens meget mere i forbindelse med hinanden end tilfældet var her. Jeg har læst lidt om det flere steder og set adskillige af f.eks. en enkelt engelsk storaktør Thomas Telfords værker: Thomas Telford FRS, FRSE (1757–1834). Skotte, søn af en fårehyrde.

  Kommentar af Therese — 20. november 2012 @ 10:48

 5. Therese

  Flynneffekten er jo en værre gang lort, som du jo også selv påpeger. For når man trækker de 3 IQpoint fra, som Flynneffekten lægger til hvert årti siden år 1900, hvor ender man så rent IQmæssigt?
  “Dovne genier når intet” (geni er over 175) . Med IQ over 130, drejer det sig om én eneste ting: Hvilke udfordringer får børn med IQ over 130 i folke- og grundskolerne. Får de dem de har brug for, og de har brug for ekstremt mange og meget svære?! Hvis ikke, så er det jo bare ærgerligt, at de er ødelagte for resten af livet. Og der er ikke noget de hedder arbejdsskadeerstatning for IQ over 130. Prøv giftedchildren.dk, worldgifted, ache.uk , high IQ societies etc. Og så vil du finde ud af, at de er født med en IQ over 130, ligesom alle andre også er født med en IQ, der ikke kan ændres, for sådan er naturen nu engang bare indrettet.

  Therese og Børge

  I burde komme over og skrive på Uriasposten,.For jeg,-som jeg har skrevet ovenover – er jo næsten den eneste, som skriver om disse ting. Og i dag fik jeg nok, da emnet var tosprogede i Hafniabad. Så alle dem der skriver derovre, fik tæsk med et Mammuttræ/Sequiadendron giganteum. For næsten alle, er jo en flok hjernedøde, socialkreationiske og lighedsfundamentalistiske socialkommucister. Og det er så bare iblandt vores egne.

  Kommentar af A.R. — 21. november 2012 @ 07:00

 6. […] Europa kom for sent og tabt […]

  Pingback af TYSKLAND MANGLER UDDANNEDE/KOMPETENTE FAGFOLK MENER POLITIKERE I ALLE PARTIERNE « Danmark — 21. november 2012 @ 09:41

 7. Til A.R.

  Jeg gider ikke debattere væsentlige problemer mere. Problemet er, at ingen længere har været ude i livet og opleve virkeligheden. Alle har de tåbelige og idiotiske uddannelser fra et af vore lavmålte universiteter, så de er lige så kloge som syv læs tørv, som min gamle far altid sagde.

  Jeg har i 50 år arbejdet med teknologi på mange planer. Som udvikler, ingeniørdocent, forskningschef, privat konsulent og andet. Og hold kæft, hvor har det været deprimerende. Jeg har været chef for en udviklingsgruppe af ingeniører med næsten 13 i snit. Hvad de kunne udrette var imponerende men også forfærdende Det sidste mest fordi det påkaldte sig omgivelsernes misundelse og ondskab. Og lige så slemt afslørede det, hvor sløjt det helt generelt står til i opløsningstruede Vesten. Noget af det værste har været at finde ud af, at firmaledelserne ofte er lige så afstumpede og dumme, som fagforsteningerne på gulvet er det.

  Og hvad har jeg fået ud af det? Jo – rig på erfaringer og onde drømme er jeg blevet – og det er alt. Resten har luddovne socialistiske danskere stjålet. Ikke en skid er der kommet ud af det. Stress og helbredsproblemer og ellers nil-zip-zero-lang næse.

  Jeg er blevet tilbudt mange job i udlandet, og hvor jeg fortryder, at jeg ikke har slået til. Til alle mine unge venner har jeg altid sagt: Rejs – rejs for alt i verden. Og mange har gjort det.

  Kommentar af Børge — 21. november 2012 @ 11:06

 8. Til A. R.
  Jeg vil foreslå at følgende to referencer studeres nøjere:

  1. Sundet, J. M., Barlaug, D. G., & Torjussen, T. M. (2004). The end of the Flynn Effect? A study of secular trends in mean intelligence test scores of Norwegian conscripts during half a century. Intelligence, 32, 349–362.

  2. https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2011/04/nyborg-2011-the-decay-of-western-civilization-double-relaxed-darwinian-selection.pdf

  Jeg har ikke taget stilling til Flynn-effekten, og jeg har intet kendskab til videnskaben om IQ, hvilket jeg ikke har hævdet. Til gengæld har Ebbe Vig, som jeg samarbejder med, udarbejdet befolkningsgrundlaget for 2. og samtidig anvist en model, der sammenregner IQ-effekten af indvandringen fra 235 nationer i Danmark i en retroanalyse- og perspektivmodel i regneark. Brugsretten til regnearkmodellen kan anskaffes for kr. 20.000.

  Jeg er ikke i stand til at betegne Flynneffekten som en værre gang et eller andet, og det ligger heller ikke i tråd med min videnskabelige baggrund uden videre og uden argumenter at konkludere således om anerkendt videnskab – hvis ikke på det europæiske fastland – i den angelsaksiske verden. Der synes at være behov en grundig indføring i IQ-måling og videnskabsteori FØR en meningsfuld dialog kan etableres om dette emne.

  Om begavede børns møde med Folkeskolen har pressen skrevet noget, der giver et fingerpeg: https://danmark.wordpress.com/2007/06/17/folkeskolen-stempler-kloge-boern-som-socialt-handicappede/

  Vi har således været opmærksomme på det for fem år siden. I 2006 skrev vi at Folkeskolen var brudt sammen: http://www.lilliput-information.com/economics/skol.html
  Vi har redegjort for det historiske forløb eller henvist til redegørelser om udviklingen tilbage til 1700-årene bl.a. via links her for et par dage siden – igen – : https://danmark.wordpress.com/2011/03/13/grundskolen-gymnasiet-kompetencerne-livstruet/

  Therese

  Kommentar af Therese — 22. november 2012 @ 12:51

 9. […] Europa kom for sent og tabte […]

  Pingback af DE KOM BEVIDST FOR SENT TIL EUROPAS ENDE | Danmark — 6. november 2016 @ 09:50


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s