Danmark

16. november 2012

LØBET ER KØRT MED AT KUNNE HENTE EGNEDE IMMIGRANTER TIL ARBEJDSMARKET OG UDDANNELSERNE


Mestendels nogle ufaglærte og håndværkere fra det lavlønnede Østeuropa i en kortere overgangsfase var, hvad EU’s nye adgangs-mantra om arbejds- og uddannelsesønsker for de tilstrømmende betød. Østeuropæerne føder endog færre børn end danskerne. USA, Australien, Canada og England hentede høj-IQ-erne fra Sydøstasien fra begyndelsen af 1980-erne. Nu forlader man ikke lande i vækst. Derfor kommer lav-IQ-landene/områderne i Afrika, Mellemøsten og Syd- og Sydvestasien meget hurtigt i front med IQ-bidragene og også med børnefødslerne i Danmark.

Dette fører til flere at forsørge af færre, hvilket er umuligt. De danske aldring- og omstillingsproblemer til konkurrencen var store nok.

De verdsligt troendes evige og sidste håb: “….men så er det at Jerikos Mure siges at falde ved det sidste trut i trumpeten”

Kilder: Behovet for korrektion af de officielle befolkningsinformationer og forudsætningerne for den anvendte model: http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret%20forskning%20i%20DK.pdf. Den korte metode-gennemgang på engelsk: http://www.lilliput-information.com/index-population-account-corrections.pdf

The Silver is the New Black Theme. Blog på WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.