Danmark

12. november 2012

Indvandrer – Perspektivet – Fire Scenarier


Grundforudsætninger i udgangspunktet:

Danskerne udvandrer med netto 3.000 pr. år, danskernes fødselsrate og dødsrate henholdsvis 9,38 og 9,90 pr. 1000 pr. år. Dødsraten forudsættes fælles med indvandrerne og deres børn. Indvandringen forudsættes i alt gøre 18.728 pr. år. De udenlandske oprindelser forudsættes som udgangspunkt at føde et antal børn som i oprindelseslandene, uanset at de unge og yngre fødende dominerer blandt indvandrerne.

Fire scenarier:

  • Udenlandske oprindelser forudsættes at føde 10 pct. flere børn pr. kvinde end svarende til gennemsnittet pr. kvinde i oprindelseslandet og nettoindvandringen forudsættes 18.728 pr. år
  • Udenlandske oprindelser forudsættes at føde samme antal børn som svarende til det gennemsnitlige antal børn pr. kvinde i oprindelseslandet og nettoindvandringen fortsat 18.728 pr. år
  • Udenlandske oprindelser forudsættes at føde 10 pct. flere børn pr. kvinde end svarende til gennemsnittet pr. kvinde i oprindelseslandet og nettoindvandringen er ophørt fra år 2013
  • Udenlandske oprindelser forudsættes at føde samme antal børn som svarende til gennemsnittet pr. kvinde i oprindelseslandet og nettoindvandringen er ophørt fra år 2013

Forudsætninger i øvrigt og model:

Allerede i Søndagsavisen 25. januar 2004 aflivedes en myte, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtalte: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten (der indeholdt de sædvanlige PK-påstande om fødslerne i Kbh.)”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de  seneste 5 år (i 2004) steget med 10% !

Udgangspunktet er 2012 med 735.924 pr. 1. januar med udenlandsk oprindelse (13,2 pct.), hvoraf 256.679 er af vestlig oprindelse, som vor retro- og perspektivmodel, der erstatter nogle de officielle oplysninger og bruger andre, sikre oplysninger om folketal og f.eks. totale fødselsels- og dødsrater. Modellen blev anvendt til http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf  med et omfattende regneark-modelarbejde bag, der tillige kunne bidrage med befolkningsgrundlaget for en international forskningsartikel med andre parametre for f.eks. fødselsraterne, som det fremgår af linket. Brugtsretten til modellen blev derfor overdraget. Modellen er ajourført pr. 1. januar 2012.

En nøjere analyse af fødselsraternes sammenhæng til den total fødselsrate i Danmark (der oplyses af Danmarks Statistik), der også kan udregnes som det vejede gennemsnit af alle oprindelsers fødselsrater med de respektive oprindelsers antal som vægte, viser at vort udgangspunkt med 735.924 pr. 1. januar 2012 deværre er under det realistiske. Det er dog vanskeligt, nærmest umuligt at fastslå hvor meget, så længe fødslerne/fødselsraterne ikke fordeles på forældrenes og bedsteforældrenes oprindelse/herkomst i de officielle informationer. Et større antal i udgangspunktet ville trække alle kurverne en del til venstre i diagrammet.

Diagram – de fire scenarier

 

Supplerende:

Behovet for korrektion af de officielle befolkningsinformationer og modellen fuldt beskrevet: http://www.lilliput-information.com/Befolkningsrelateret%20forskning%20i%20DK.pdf

Målrettede og velmenende stikord til civilisationens deroute: http://transeurabia.wordpress.com/2012/11/13/malrettede-og-velmenende-stikord-til-civilisationens-deroute/

J. E. Vig, 12. november 2012