Danmark

7. november 2012

DANMARK BLIVER MED SIKKERHED ET OMRÅDE UDEN ERHVERVSMULIGHEDER


Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Blandt danskerne er procentandelen 70,3 og gennemsnitlig IQ er 98.

Uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Omkring 2005 indførtes et nyt modtageprincip i EU og her. Herefter skulle arbejde og uddannelse være adgangskravet. Da hørte vi at indvandrerstrømmen var lagt om. Men det var en meget kort periode andelen af tilstrømmende med gennemsnitligt IQ på 90 eller derunder mindskedes. Desuden dominerer fødslerne mere og mere fremover, og vi ser en meget stærk korrelation (0,88) mellem lav-IQ og mange fødsler pr. kvinde.

Som det fremgår når vi til at godt 70% af indvandrerne har gennemsnitlig 90 eller derunder, når indvandrerne kommer i flertal. Arbejdsmarkedet og kriminaliteten ses der åbentbart bort fra. Det ender naturligvis helt galt med mere end 35% (= 0,50*70%) af knap 4 mill., der skal forsørges i lav-IQ-gruppen. Statsgældsudviklingen har formentlig standset udviklingen meget længe forinden. Men dette er perspektivet, hvis det fortsætter som nu.

73% eller knap 3 ud af 4 individer af udenlandsk oprindelse, som er givet ophold i Danmark og deres børn har gennemsnitlig lavere intelligens end danskerne. De udenlandske oprindelser med et gennemsnitligt intelligensniveau lavere end uddannelses-grænsen IQ=90 udgør i 2012 56,4%. Fortsætter udviklingen som hidtil bliver de 73% til 85% i 2075, og de 56,4% (under uddannelses-grænsen) bliver 73,6% i 2075.

Det er en katastrofe for landets/områdets fremtidige erhvervsmuligheder. Fuldstændig bedøvet har skiftende regeringer i massepsykose tilmed gjort det værre i hele perioden 1979-2012. De 73% 1. januar 2012 (med lavere IQ) var 40% 1. januar 1979, og de 56,4% (under uddannelses-grænsen) i 2012 var 27,9% i 1979. Udviklingen i disse procenter og antal er simpelthen totalt ødelæggende for landets/områdets erhvervsmuligheder. Det naturgivne er lidt olie, lidt ler, lidt salt, lidt landbrugsjord.

Kilde: Retroanalyse og Projektion (ajourført pr. januar 2012), der var grundlaget for :  Immigranterne og deres efterkommere i Danmark – 93 års udvikling og perspektiv – befolkningsstatistisk redegørelse 30. Marts 2011: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Hvordan går det i Norge, Tyskland og UK : http://www.lilliput-information.com/Europa drives til Selvmord.pdf