Danmark

4. november 2012

OFFICIELT : SVERIGE HAVDE 26,6 pct. MED UDENLANSK BAGGRUND 31. DECEMBER 2011


31. december 2011
Udenlands fødte: 1.427.296
Indenlands fødte med to forældre født udenlands: 430.253
Indenlands fødte med en forældre født udenlands: 666.723

31. december 2011
Ialt med udenlands baggrund: 2.524.252
Folketal: 9.482.855

Andel af befolkningen: 26,6%

Vi mangler fødte i Sverige med forældre fødte i Sverige og en eller flere bedsteforældre født udenlands.

Ovenstående bygger på en officiel korrektion: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=UtlSvBakgTot&deltabell=R1&deltabellnamn=Antal+personer+med+utl%E4ndsk+eller+svensk+bakgrund+%28fin+indelning%29%2C+hela+riket%2C+efter+%E5lder+i+tio%E5rsklasser+och+k%F6n%2E+%C5r&omradekod=BE&omradetext=Befolkning&preskat=O&innehall=UtlSvBakg&starttid=2002&stopptid=2011&Prodid=BE0101&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1

Hvordan det ser ud i Norge og Tyskland: https://danmark.wordpress.com/2012/10/09/indvandreropgorelserne-i-norge-er-interessante/
https://danmark.wordpress.com/2012/09/27/tysklands-statistik-viser-vejen/
——————-
Den 3. januar 2010 hævdede vi at Sveriges officielle andel dengang på 19% skulle ændres til 25-30%: https://danmark.wordpress.com/2010/01/03/sverige-har-haft-voldsom-befolkningsvaekst-i-2009/