Danmark

31. oktober 2012

EN VIS INTELLIGENS FORUDSÆTTES VED KRIMINALITET, IQ90 ER GRÆNSEN FOR UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDS-EGNETHED


Lavt IQ forøger risikoen for kriminel adfærd og byrderne i øvrigt

Arthur Robert Jensen (August 24, 1923 – October 22, 2012) efterviser i sin bog ‘The g Factor’ (1998) at data godtgør, uanset etnisk oprindelse har individer med IQ mellem 70 og 90 højere kriminalitetsrater end individer med IQ herunder og også højere end individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90.

Øvrige risikofaktorer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/#A12680

I Danmark 1. januar 2012 var 735.924 individer af udenlandsk oprindelse bosatte (i følge vor ajourførte befolkningsmodel, anvendt som grundlag for INDVANDRING, FØDSLER OG IQ I TAL, TABEL OG GRAFIK 1979-2072 af 30. marts 2011). Af disse stammede 440.482 (60% af alle) fra områder med gennemsnitlig IQ mellem 70 og 90 og heraf 379.288 (52% af alle) i gruppen, hvor IQ-gennemsnittet ligger mellem 80 og 90.

Med IQ-gennemsnit på 90 eller derunder i en gruppe forventes højest 50% af individerne i gruppen egnede til uddannelse og arbejde. Herefter konkluderes, at de kan være taget hertil for at føde børn, hvilket vil øge kriminalitetsrisikoen/udbredelsen heraf og samtidig mindske uddannelses- og arbejdsmarkeds-egnetheden yderligere på sigt i den samlede gruppe af udenlandsk oprindelse i Danmark. Heraf de øvrige byrder.

Supplement om Sverige: https://danmark.wordpress.com/2009/01/28/53-pct-af-de-nyankomne-indvandrere-i-sverige-analfabeter/

An example:

J. E. Vig,  31. oktober 2012

16 kommentarer »

 1. Den ”onde Jensen” fortæller os, hvad vi alle – vi der er gamle nok – har observeret og udmærket kan regne ud. Sandheden fortæller os, at det landsforræderi folketinget gennem de sidste 40 år har begået mod Danmark, er uafvendeligt og vil tvinge os ned på tredje verdens status.

  Venstrefløjen, der er hovedkraften bag Danmarks endeligt, har udmærket vidst, hvad de gjorde. De har altid ønsket en nordisk pendant til Nordkorea. De såkaldt borgerlige er lidt undskyldte. Det er ikke deres studenterhuer, der trykker, men at folk som Schlüter, Fogh, Brixtofte og Riskær i manges bevidsthed står som eksponenter for det ”borgerlige” Danmark, er helt berettiget.

  Kommentar af Børge — 1. november 2012 @ 12:59

 2. Det er rent bedrag at tro, der er en forskel. Jeg ser heller ingen reelle argumenter herfor i dit indlæg. Partiprogrammer er fuldstændig ligegyldige efter hvert evige valg. Ukvalificerede politikere, der vil deres eget, hvilket er forudsætningen for at komme derind, vil have større skattefinansieret sektor, mere magt, og i konsekvens heraf mere inflation, mere statsgæld, mere arbejdsløshed. Dette har ligget fast siden VKR-regeringen, hvor de borgerlige sprang med på velfærdsvognen, hvilket forlængst er påvist af flere.
  Prøv: https://danmark.wordpress.com/det-danske-velfaerdssystem-var-doemt-til-undergang-fra-begyndelse/
  eller den kortere version: https://danmark.wordpress.com/2009/03/23/det-danske-velf%c3%a6rdssystems-dilemma/

  Kommentar af Therese — 2. november 2012 @ 08:00

 3. […] enkelt af professor Jensens forskningsresultater: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra… Skriv en […]

  Pingback af Arthur R. Jensen Dies at 89; Set Off Debate about IQ « Danmark — 5. november 2012 @ 09:46

 4. […] Dels er der folkeskolens ansvar dels er der naturligvis den enorme forskel på 55 og 24. Det sidste skal tilskrives at over en halv million af indvandrerne stammer fra områder med lavere IQ-gennemsnit end her: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra… […]

  Pingback af 55% med indvandrerbaggrund og 24% med dansk baggrund analfabeter i København « Danmark — 20. november 2012 @ 12:15

 5. […] Bl.a. viser nye tal, at 55 procent af disse københavnerdrenge forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter, der har svært ved at læse og forstå en avis. 42 procent har som 29-årige ikke en ungdomsuddannels. Resultat:  https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra… […]

  Pingback af DEN KORREKT UDREGNEDE OVERKRIMINALITET ER ENORM OG LIGESÅ FORSØRGELSESBYRDEN. BEGGE VOKSER FORTSAT « Danmark — 23. november 2012 @ 18:23

 6. […] lavere IQ-gennemsnit end det danske (næstsidste række i tabel 1 under dette link). Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og […]

  Pingback af PERSONER DER SIMULERER AT SOVE ELLER ‘RÆVESOVER’ KAN IKKE VÆKKES – EN MASSEPSYKOSE ER SELVSAGT UMULIG AT BRINGE TIL OPHØR MED VOR BEGRÆNSEDE KOMMUNIKATIONSMULIGHED « Danmark — 24. december 2012 @ 03:22

 7. […] fra ikke-vestlige lande med tiden ville udvikle sig bedre og bedre”. Sådan er det ikke: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra… “Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed […]

  Pingback af Danmarks Statistik offentliggør ikke længere antallet af tildelte danske statsborgerskaber – uanset DS hævder dette – se konsekvenserne | transeurabia — 5. august 2014 @ 13:53

 8. […] fra ikke-vestlige lande med tiden ville udvikle sig bedre og bedre”. Sådan er det ikke: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra… “Det overordnede billede er, at vi stadig har store problemer med integrationen, og at det tilmed […]

  Pingback af Sidste Information | Danmark — 7. august 2014 @ 08:34

 9. […] I betragtning af den store forskel, om imod 4 gange højere fødselsrater i lav-IQ-landene i sammenligning med den gennemsnitlige etnisk norske fødselsrate og mere end dobbelt så høje fødselsrater blandt de resterende af i alt halvdelen eller mere af befolkningen er metodevalget nemt. Annuitetsmetoden vil klart realistisk vise effekten af de høje fødselsrater og deres forholdsmæssigt stigende andel af fødselsbidragene og de lavere gennemsnitlige IQ-tal for netop disse immigranter og deres descendants. …………………………. IQ-gennemnsnittene i Norge, UK og Tyskland vil reduceres med 5-6 point inden for de næste 40-50 år, hvis indvandringen fortsætter som nu. Det vil have som konsekvens, at uddannelses- og erhvervsmulighederne mestendels forsvinder, også andre steder i Vesteuropa, hvor udviklingen ligger på linie hermed. Tallene er underestimerede, fordi datatilgængeligheden og sammenligneligheden landene imellem forhindrer, at vi kommer det nærmere. Med gennemsnitlig IQ 92-94 presset ned alene p.g.a. indvandringen. Indvandrerne er også i flertal 50-60 år og dermed vil de formentlig søge at påvirke alt efter deres interesser. IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne og deres efterkommere i holdsvis Norge, UK og Tyskland vil være omkring 88, 86 og 90 om 50-60 år. Da de ikke har nogen erhvervsmuligheder, vil de kun være en byrde for samfundet. Grænsen hvor denne byrde bliver ubærlig bliver givet nået længe før vi når så vidt. Højteknologisk præget udvikling er absolut ingen mulighed for Vesteuropa. <= IQ90: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra&#8230; […]

  Pingback af NY BOG PÅ VEJ: THE SUICIDE OF THE EUROPEAN PEOPLES | transeurabia — 7. september 2014 @ 20:06

 10. […] IQ-gennemnsnittene i Norge, UK og Tyskland vil reduceres med 5-6 point inden for de næste 40-50 år, hvis indvandringen fortsætter som nu. Det vil have som konsekvens, at uddannelses- og erhvervsmulighederne mestendels forsvinder, også andre steder i Vesteuropa, hvor udviklingen ligger på linie hermed. Tallene er underestimerede, fordi datatilgængeligheden og sammenligneligheden lan-dene imellem forhindrer, at vi kommer det nærmere. Med gennemsnitlig IQ 92-94 presset ned alene p.g.a. indvandringen. Indvandrerne er også i flertal 50-60 år og dermed vil de formentlig søge at påvirke alt efter deres interesser. IQ-gennemsnittet blandt indvandrerne og deres efterkommere i holdsvis Norge, UK og Tyskland vil være omkring 88, 86 og 90 om 50-60 år. Da de ikke har nogen erhvervsmu-ligheder, vil de kun være en byrde for samfundet. Grænsen hvor denne byrde bliver ubærlig bliver gi-vet nået længe før vi når så vidt. Højteknologisk præget udvikling er absolut ingen mulighed for Vesteuropa. < = IQ90: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gra&#8230; […]

  Pingback af Ny bog på vej, ‘ The Suicide of the European Peoples’ | transeurabia — 8. september 2014 @ 18:53

 11. […] lavere IQ-gennemsnit end det danske (næstsidste række i tabel 1 under dette link). Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkeds-egnethed og […]

  Pingback af Enden for den europæiske velstand og velfærd | transeurabia — 4. november 2015 @ 10:23

 12. […] skal oplyses IQ-indekset eller intelligenskvotienten er videnskabeligt fuldstændigt anerkendt i United Kingdom og USA, hvorimod eliten på det europæiske fastland kun meget nødtvunget anerkender begrebet, der […]

  Pingback af DI ER 8-10 ÅR BAGEFTER: HELE UDDANNELSES- OG UNDERVISNINGSEKTOREN SKAL TOTALT OMKALFATRES | Danmark — 22. marts 2016 @ 10:31

 13. […] med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gr… […]

  Pingback af Danskerne må ikke modtage information, der ikke alene er væsentlig for at forstå udviklingen i Europa, men altafgørende for vort fremtidige erhvervsgrundlag | Danmark — 26. december 2017 @ 10:55

 14. […] individer med højere IQ end 90, med toppunkt for kriminalitetsraterne i intervallet fra 80 til 90: https://danmark.wordpress.com/2012/10/31/en-vis-intelligens-forudsaettes-ved-kriminalitet-iq90-er-gr&#8230; […]

  Pingback af DANSKERNE MÅ IKKE FÅ VITAL INFORMATION – HELLER IKKE OM DET FREMTIDIGE MANGLENDE ERHVERSGRUNDLAG | transeurabia — 26. december 2017 @ 11:08


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: