Danmark

4. oktober 2012

NORGE VISER VEJEN : OPRINDELSESLAND OG FAMILIETILKNYTNING ER FASTHOLDT I SÆRLIGE OPGØRELSER FOR 2003 OG 2006


http://www.ssb.no/innvandring/

“I dag (1. januar 2012) er det omlag 655 000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (547 000) eller er født i Norge med to innvandrerforeldre (108 000). Til sammen utgjør disse gruppene 13,1 prosent av befolkningen…”

Her mangler vi fødte i Norge med to forældre begge fødte i Norge, men sidstnævnte fødte af indvandrerforældre. Det er 3. generation der dominerer fødselsårgangen nu og fremover. Såfremt divergensen tilsvarer den relative forskel i 2006 (se 2. fremhævede afsnit nedenfor), så skal 655.000 ændres til 1.287.416. Cirka halvdelen er altså blevet benævnt nordmænd og medregnes i den etnisk norske fødselsrate ved fødslen. Det er 25,8% 1. januar 2012, steget fra 16,4% 1. januar 2006. Herefter kunne der have været set nærmere på individernes og ophavets oprindelser, såfremt vi i 2012 havde haft en totalkørsel svarende til i 2003 og 2006. Måske er halvdelen eller mere fra Tredjeverdenen og Østeuropa, da disse områder leverer hurtigst og Tredjeverden slår alle rekorder m.h.t. fødsler.

1. januar 2006: 386.699, det officielle antal, der enten er er indvandrer eller født i Norge med to indvandrerforældre

1. januar 2006: 760.065, den total opregning af alle med udenlandsk baggrund

1. januar 2012: 655.000, det officielle antal, der enten er er indvandrer eller født i Norge med to indvandrerforældre

1. januar 2012: 655.000*760.065/386.699 = 1.287.416, den forventede total opregning af alle med udenlandsk baggrund, sålænge vi ikke har set en reel opregning heraf pr. 1. januar 2012, idet vi må gå ud fra at de nytilkomne ligeledes har familie med udlandsbaggrund. 

Hvorfor mon trække linie lige ved forældrenes fødested, når familietilknytningen i øvrigt medinddrages i en halvskidt præsentation. I Danmark har man taget konsekvensen fuldtud. Her er alle født i Danmark danske statsborgere. Herved får man kunstigt hævet den danske fødselsrate og sænket de tilrejsendes. Det er rigtig smart, fordi så ser det ud som der sker en tilpasning blandt de tilrejsende og samtidig har politikertiltagene for de lavfertile den erklærede effekt. De eneste, der skal ses bort fra, er de få hundrede personer, de underestimerede, der har set komikken. Det er måske netop dette, der også opnås i Norge ved liniedragningen netop ved forældrenes fødested. Med lave fødselsrater kan man afvise enhver frygt om fremmed-dominans i overskuelig fremtid.

Statistisk sentralbyrå i Norge har for årene 2003 og 2006 fremstillet den opgørelse over bosatte med indvandrerbaggrund efter fødested og familietilknytning, som vi i Danmark har savnet. Det vil så vise sig om denne opgørelsesform vil forekomme på årsbasis. Behovet for netop denne opgørelsesform på årsbasis trænger sig mere og mere på år for år, hvor større og større andele af en fødselsårgang fødes i Norge med indvandrerbaggrund i andet led og stadig flere indvandrer til landet.

 

“Samfunnsspeilet nr. 4, 2006 : http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/

Hvor stor innvandrerbefolkning har egentlig Norge (2006)?

Dette tilsynelatende enkle spørsmålet kan gis mange ulike svar. 318 500 personer som bor i Norge er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre. I tillegg regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med til innvandrerbefolkningen også de 68 200 personene født i Norge med to foreldre som begge er innvandrere, det blir i alt 386 700 personer eller 8,3 prosent av landets befolkning ved inngangen til 2006. Om vi i tillegg tar med alle andre som er født i utlandet eller som har minst én forelder eller besteforelder som er det, vil det bli 760 056 eller vel 16 prosent med en viss slektsmessig bakgrunn fra andre land…”

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/tab-2006-10-10-01.html

http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/08/tab-2006-10-10-02.html
Hvis ikke, prøv denne: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-innvandrere-er-det-og-blir-det-i-norge?tabell=118942

De 16 procent ovenfor skal rettes 16,4 procent. Folketallet var 4.640.219 1. januar 2006 og 3.880.163 var nordmænd med begge forældre og begge bedsteforældre født i Norge. Dette giver 83,6% nordmænd og 16,4% med indvandrerforfædre. Vi konstaterer at det officielle antal blev lige knap dobbelt så stort pr. 1. januar 2006. 87.670 havde forfædre i Østeuropa, og 290.465 havde forfædre i den Tredje verden. Tilsammen 378.135 eller cirka halvdelen af de 760.056.

Vi forudsætter at Tyrkiet er medregnet til den Tredje verden og at Østeuropa omfatter alle lande i Østeuropa uanset EU-medlemsskab.

Den samlede gennemgang kan hentes her: http://www.ssb.no/ssp/utg/200604/main.html

I Danmark findes netop de forudsatte registreringer, men de bruges ikke til at informere offentligheden retvisende med. Som i Norge har man i Tyskland indset nødvendigheden af at oplysninger om oprindelsen bruges i beskrivelsen af befolkningen: https://danmark.wordpress.com/2012/09/27/tysklands-statistik-viser-vejen/

2 kommentarer »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: