Danmark

2. oktober 2012

‘In The Ghetto..’ – Grammofonstiften blev hængende fast i plade med Elvis Presley


You Can Never Awaken a Man Who Is Pretending to be Asleep

Vi husker tydeligt den jyske embedsmand fra skole- og kulturforvaltningen, der i begyndelsen af 1990’erne opfandt begrebet ‘ghetto’ i den nyeste version. Han mente at man kunne afspille en plade med Elvis Presley, slå grammofonstiften fast netop på det rigtige sted ved en afspilning i Centret for netop at få slået begrebet fast.

Siden har vi fået nydefineret ‘ghetto’, for intet må overlades til tilfældighederne eller det politiske ukorrekte:

Bebyggelser med mindst 1000 beboere, der opfylder 2 af de følgende kriterier:

1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50%

2. Andelen af de 18-64 årige i bebyggelsen er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40% (et gennemsnit for de seneste 4 år)

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven våbenloven eller loven om euforiserende er 270 pr. 10.000 eller 27 pr. 1000 beboere (gennemsnittet for de seneste 4 år)

Det er sandelig betryggende at vide at de officielle instanser har erkendt, at der er visse sociodemografiske problemer, som er i den grad udprægede i de såkaldte ghetto-områder. Her er det også den herskende kultur at angribe politi- og redningkøretøjer med bål, sten og brand uanset ærindet. No-Go betegnes områderne også, det betyder at man som etnisk dansker ikke bevæger sig ind i det. Efterhånden flygter de resterende af den etniske stambefolkning (som det også sker fra Malmø p.t.); og det er også meningen. Det er simpelthen en måde at erobre landene på, alle Europas større byer har de seneste 15 år fået sådanne ghettoer.

Nu meddeler ‘de fantastiske danske teksttv-medier’, at Danmark har fået netto 5 nye ghettoer. Der er så det alment gældende politisk korrekte princip, at sådanne oplysninger helst skal være tomme/ubrugelige, så de netto 5 nye skal vi ikke have sat i forhold til noget som helst. Er det mon siden 1879, 1968 eller sidste år.

Hvor hurtigt det går med overtagelsen af landet kan i stedet udtrykkes ved at en købstad på størrelse med Viborg overtages hvert år. Dens indbyggertal på 37.350 er cirka, hvad der udskiftes af danskere med ikke-vestlige årligt via indvandring og fødsler. Så hvis du kan tælle antallet af købstæder i Danmark, så kender du antallet af år vi har tilbage.

Alene fra Somalia, mere 31.000 eller mere end indbyggertallet i Svendborg: Hvis 9.406 danske statsborgerskaber ikke var blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 officielt have været 9.406 større end officielle antal 8.481 plus de børn, som disse naturaliserede fødte efter statsborgeskabstildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de i alt 11.195 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 11.195 flere somaliere plus de børn, som de har bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde. Og det er ikke så få.

I Somalia fødes i gennemsnit 7 børn pr. kvinde, hvilket er ensbetydende med en årlig fødselsrate på godt 4,4 procent pr. år. Herfra skal trækkes afgangen i henhold til dødsraten her i landet, som kun er 1 pct. pr. år. Dødsraten opregner antallet af døde somaliere pr. 1000 eller pr. 10.000 somaliere pr. år. Resultaterne af de såkaldte øksemænds færden skal tilregnes fortrinsvis den danske dødsrate.