Danmark

24. september 2012

DERFOR ER VESTERLÆNDINGENE BANGE


Vi har ikke lov til at være vrede på fjenden. Det er ikke politisk korrekt

Den gyldne tidsalder er udgangspunktet for enhver sand 68’er og hans efterkommer: Den virkelig internationale, bevidste 68′ers foretrukne periode m.h.t. inspiration er tiden i slutningen 1100′årene og begyndelsen af 1200′årene, ‘hvortil han knytter nogle fantasier om dejligt skabende brydninger mellem øst og vest, mellem kristne, muhamedanere og jøder (med slaver som udførende kraft i alle lejre).

Det Byzantinske Rigets undergang åbner op for brobygningen mellem øst og vest, hvilket 68’eren straks sidestiller med Sovjet-sammenbruddet – hovedingredienser i tankegangen om overhovedet nogen er geografi og kirkemagt (og lidt mere som fortaber sig i tåger om arabere, jøder, mauere, asiater) omgjort til en slags simpel geopolitik på o.klasse-niveau’.

68′eren går så vidt som til i dag at lovprise muhamedanerne dengang (pr. dhimmitude) i en fornyer- og formidlerrolle (især af det klassiske Grækenlands kultur). I virkeligheden skal man opfatte 68′eren som forvirret, nostalgisk, tom og mytesøgende entitet med den til formålet fremstillede multi-kulti-ideologi, der har fået lov at eksperimentere sig væk fra sin 1000 årige tradition med bind for øjnene.

Det hele bygger på løgn. Ren historieforfalskning. Civilisationens deroute:


You Can Never Awaken a Man Who Is Pretending to be Asleep

Hvad lærer amerikanske skolebørn om islam