Danmark

14. september 2012

TERROR-ANGREBENES ANTAL UDVIKLER SIG FORTSAT


Monthly Jihad Report
Ramadan, 2012

Jihad Attacks: 260
Countries: 23
Religions: 5
Dead Bodies: 1209
Critically Injured: 1910

Du aflæser fortsat den løbende optælling af terror-angreb siden 9/11 2001 i kolofonen til højre