Danmark

18. august 2012

HVOR SLEMT DET STÅR TIL MED REKRUTTERINGEN TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSE: Her nogle ganske få eksempler fra ‘politikernes opbevaringsventesal’ uden for de lediges rækker på kort sigt

Filed under: Culture, Danmark, Education, Free Speech, History, skoler — Jørn @ 19:08

 

Dette er et citat fra Jens Jackie Jensens realhistorie om Velfærdssamfundet i en enestående gribende beretning

 
Ligesom svenskerne er også danskerne udset til at blive et folk uden fortid. Et historieløst folk. Det foregår udfra de samme motiver og den samme ideologiske planlægning, som er gældende i Sverige. Allerede i midten af 1980-erne gjorde professor ved Odense Universitet David Favrholdt opmærksom på, at de studerende, der ankom til universitetet for at videreuddanne sig til forskning og undervisning på højeste videnskabelige niveau, afslørede en mildest talt mangelfuld almen viden. Gennem fire år havde professoren gjort sig til vane at stille nogle enkle spørgsmål til de nyankomne studerende. På spørgsmålet: ”Hvornår gik Romerriget under?”. forvirrede blikke. Hvaba. Romerriget – aldrig hørt om det. Næste spørgsmål: ”Hvad er stavnsbåndet?”. Igen forvirring. Hårbånd? Strømpebånd? Narj, det er nok noget andet. Tredje spørgsmål: ”Det byzantinske rige?”. Fnisfnis. Byzantinske rige. Sikke dog et mærkværdigt ord. Spørgsmål om Karl den Store, Oehlenslæger, Holberg eller Columbus afslørede samme forvirring og blanke uvidenhed.
 
Professoren konkluderede: ”Deres viden om historie er lig nul. Det eneste, de måske ved lidt om er vikingetiden og Hitlers Tyskland, men det hæver sig sjældent over det rent anekdotiske plan. Deres viden om geografi er lige så ringe, og her er det ikke blot de fremmede verdensdele, der står hen i tågerne for dem, men også de europæiske lande og endda de danske byer”.
Så vidt professoren.
 
Jeg har selv prøvet at spørge mig for blandt unge mennesker og har måttet konstatere, at professoren har ganske ret. De ved ikke, hvem Niels Ebbesen er, med mindre de er vokset op i Randers. De ved ikke, hvem Niels Juel er. De har aldrig hørt om Griffenfeld, Bernstorff eller Høegh-Guldberg. De kendte intet til tilbagetoget fra Dannevirke og tabet af Slesvig. Og de ved heller intet om genforeningen i 1920. De kender intet til deres eget folks historie.
 
På samme vis forholder det sig med verdenshistorien. Hellas. Renæssancen. Reformationen – er ord, som de overhovedet ikke kan forbinde med noget som helst. Jeg fik at vide, at Martin Luther var en sort præst i Amerika. At Cæsar var en sanger, ingen gad høre på mere.
 
Det er så tragisk, at det næsten er komisk. Men jeg skylder at sige, at de unge mennesker, jeg har spurgt, alle er opvakte og videbegærlige. De har taget deres eksaminer med glans (mit: nu endog med devalueret højglanspolering af hensyn til magisternes fagforening). De har ærligt søgt at opfylde de krav, der er blevet stillet til dem. Der er i intet henseende noget at sige dem på. De er de sagesløse ofre for den mest kyniske ideologiske manipulation og fordummelse. De repræsenterer den forrådte generation.

(citat slut)

 
I Weekendavisen leverede litteraturvidenskabsstuderende Leander Møller Gøttcke for nylig efter fem års studier på Københavns Universitet en illustrerende beretning om det faglige niveau og eksemplificerer med, at han blev ringet op af en tredjeårs danskstuderende, som han har kendt siden barndommen: “Hun ville stille mig et par spørgsmål, inden hun skulle til eksamen, blandt andet om, hvorvidt Kierkegaard var kristen. Da jeg spurgte, om hun nogensinde havde læst noget af Kierkegaard, svarede hun uden skam, at det ville hun helst undgå, hvis hun kunne.”
 
Gymnasiet nedlagdes i 2005 efter 103 år
Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules på ganske få år
Folkeskolen er brudt sammen
Kundskabstilegnelsen fjernes systematisk
Vi har rigtig ondt i uddannelserne

BYTTE-BYTTE-KØBMAND: “MASSER AF ARBEJDE AT FÅ”


Sådan kørte det også i august 2006 under Betjensens og Frederiksens regime: “De skreg simpelthen på arbejdskraft i 2006”

Der blev brugt falske jobannoncer og hele pibetøjet blandt de retarderede dukker i medierne:

“Nu er der igen masser af jobs, medens Danmark kører med absolut negativ vækst og nye rekordantal for lukninger og flytninger af virksomhederne hvert år. Det er fordi de arbejdsløse er skyld i stilstanden, og resten ikke kan betale mere i skat for at afvikle den statsgæld, den forsømte erhvervsomlægning og statsforbruget, som de arbejdsløse selvsagt også er skyld i.”

“De stakkels politikere/regeringen” skal simpelthen have hjælp fra interesseorganisationen DA, når politikerne afkorter dagpengeperioden og forlænger optjeningsperioden og dermed sender de ledige hurtigere i afgrunden end den statskonstruerede statsgældskrise har kunnet indtil nu. Sådan er det jo! Vi kan nok ikke se hen til, at Dansk Metal og 3F igen vil slå til og vise/bevise de falske annoncer som Dansk Metal og 3F gjorde det i juni 2006, for nu er regeringen jo skiftet, og dog, er der mon forskel, ikke just: https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

Ellers må vi sige: Forskellen er så absolut ens.