Danmark

13. august 2012

AL QAEDA KIDNAPPER BØRN – 7 til 10 år gamle


I det krigshærgede Somalia kidnapper Al Qaeda 7-10 år årige børn og hjernevasker dem til at starte fremtidige angreb på Vesten, har den påberåbt sig. Terrorist-skoler holder børnene lænket i og til senge, medens  de lærer dem ekstrem version af koranen. De unge/børnene, alle under 10 år, lærer også om selvmordsbombning, og de fortælles at de når til paradis, hvis de dræber sig selv i martyr-operationer.

Dette berettede: Daily Mail Online 12. august 2012

————————

Vi kan spørge om det netop er på denne baggrund Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og Danmark nu sender ansøgningerne om ophold for somaliere direkte til godkendelse. Vi ved der er Shabaab-rekruttering i Bazar Vest i Gellerup, Aarhus Vest – Shabaab er Al Qaeda-gren. Det hele virker temmelig organiseret: https://danmark.wordpress.com/2012/07/17/den-europaeiske-menneskerettighedsdomstol-sender-somalieres-ansogninger-direkte-til-godkendelse/

Vi har forvejen flere somaliere end indbyggertallet i Svendborg. I 1979 havde vi 114

Gennemsnitsintelligensen i Somalia er 68:

Fra 2001 til 2010 har VK-regeringen med støtteparti bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere siden 1979. Alle disse nye danske statsborgere og deres børn medregnes som danskere. IQ-gennemsnittet i Somalia er 68. Men danskernes IQ-gennemsnit er 98. Der var 114 somaliere i Danmark i 1979. Både i 2005 og her fornylig igen skulle vi høre at de rejser hjem. Nej, de tildeles dansk statsborgerskab, hvilket du kan forvisse sig om på Danmarks Statistiks Statistikbanken : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 under ‘Befolkning og Valg’, ‘Indvandrere og efterkommere, samt udenlandske statsborgere’. Hvis de føder som somaliere i Somalia med eller uden tildelt dansk statsborgeskab var her 34.180 i  Danmark 1. januar 2012. Fortsætter indvandringen efter det nævnte mønster er her 372.167 med oprindelse i Somalia i 2075, hvilket kun er ca. 60% af alle med IQ-gennemsnit mindre end 70 i Danmark.

Var vi nu lidt flinke, kunne der spørges om det var arbejdsmarkedet, der skulle tilgodeses?

Fra I Danmark vil det aldrig ske:

“Uanset statsgældskrisen har vi i flere år hørt, at det drejer sig om at få indvandrere til det danske arbejdsmarked – ‘der skal arbejdes noget mere’, forlyder det. 662.951 var ledige, udstødte eller sendt på førtidspension den 1. januar 2011, og virksomhederne lukker eller flytter fortsat i nye rekord-antal hvert år. Arbejdsstyrken der udbyder sig på arbejdsmarkedet har udviklet sig således fra 2006-2010: 2.789.845, 2.800.250, 2.711.054, 2.650.573, 2.620.321 (kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366)

1. Er egnetheden til det danske arbejdsmarked mere krævende end 662.951  1) i landet kunne leve op til i 2011, så finder vi det aldeles uforståeligt at knap 3 ud af 4 af individerne med udenlandsk oprindelse i Danmark er immigranter repræsenterende lavere IQ-gennemsnit end det danske. Det er tydeligt påvist internationalt, at IQ-gennemsnit er entydigt tæt forbundet med arbejdsmarkedsegnethed og produktivitet.

2. Når samtidig påvises af det offentlige selv, at netop individerne med ikke-vestlig oprindelse i gennemsnit søger tre gange eller oftere til de offentlige kasser i sammenligning med danskerne, så finder vi det ganske uforståeligt og stærkt foruroligende, at kursen ikke lægges drastisk om. Det skal særligt tages i betragtning, at de såkaldte sociale udgifter til 16-64 årige endog overstiger udgifterne, der er aldersbestemt folkepension, med mere end 140 mia. kr. og endda synes at vokse hurtigere end disse. D.v.s. det er dyrere at finansiere livet for individerne i de arbejdsdygtige aldre end 953.428 folkepensionister, der har ydet deres (1. januar 2011), og forskellen øges tilmed år for år.

3. Danskere med omkring dansk gennemsnitsintelligens, og som ikke er ganske uvant med en rational tankegang tror jeg vil finde, at der er ikke nogen realistisk mening i en sådan samfundsindretning, som den beskrives sporadisk her fra en arbejdsmarked- og socialøkonomisk synsvinkel.

Når IQ-gennemsnittet blandt danskere er 98, hvori ligger da fordelen ved at øge antallet af immigranter med IQ<=89 med mere end 75 pct. fra 2001 til 2011? Antallet af alle med lavere IQ-gennemsnit end danskerne er øget med mere end 60 pct. i perioden.

1) Anvendes Velfærdskommissionens information fra maj 2004 og marts 2005, at ikke-vestlige indvandrere[i] og deres børn i gennemsnit forbruger 2,6 mill. kr. mere end de indbetaler til velfærden over livsforløbet, og at danskerne i gennemsnit forbruger 750.000 kr. mere end de indbetaler over livsforløbet, er forskellen er 2,6/0,75 = 3,47 gange. Dette medfører at af disse 662.951 (i første sætning under 1.) er ca. 1/3 eller 218.744 ikke-vestlige.

[i] Vestlige indvandrere indbetaler mere end de udbetales. Derfor bortses fra disse. Herved fører vor beregning til en mindre undervurdering af de ikke-vest-liges forbrug…”