Danmark

3. august 2012

BERIGELSEN ER KOSTBAR, NYTTESLØS OG DIREKTE SKADELIG


34-35% af Danmarks velfærdsudgifter forbruges af ca. 13%, der er fremmede. Det er rent økonomisk selvmord, når andelen tilmed vokser støt år for år. Alt det vrøvl i TV-medierne om, hvor meget et antal ansylansøgere koster Danmark og hvor meget asylansøgerantallet er vokset de seneste år er helt hen i vejret i forhold til det samlede regnskab henholdsvis irrelevant og oplyses kun til de uvidende, der er flest af.

For cirka 7 år siden fik vi oplyst at nu skulle indvandringen vendes, og EU ændrede også adgangs-mantraet til uddannelse og arbejde og tog over og bestemte tilstrømningen uanset de berømte forbehold. Fup.

Når vi  i forvejen i Danmark bruger 150 mia. offentlige kr. mere på de 16-64 årige i sammenligning med udgifterne til Folkepensionen, så skal vi åbentbart have flere ind, der er uegnet til vort arbejdsmarked.

Udtalelse af Thorkild Poulsen: De sidste 20 år har vi haft 10.000 asylansøgere igennem vores center. Og jeg må sige, at det nok kun er 20 af de 10.000, der var i stand til at arbejde. Højst 30. Og det passer også med tallene for landet generelt i Udlændingestyrelsen. Max 1 pct. kan forventes at komme i arbejde, siger Thorkild Poulsen, mangeårig leder af asylcenter Brovst i Jammerbugt kommune.

Kilde : http://www.bt.dk/politik/choktal-kun-en-asylansoeger-ud-af-500-kan-arbejde

53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne vi læse 28. januar 2009.

90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27. marts 2008.

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent .

På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende.

Integrationsudgifter: 16. oktober 2009: I Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst.

21. februar 2009: Antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.

Hvis linkene ikke virker er det fordi du er kommet for sent lige som alle de andre. Link der afslører fjernes straks. Det er nykultur.

Samtidig får vi at vide at fængslerne er fyldt op med dømte østeuropæere, som de samme medier netop hævdede ikke var mere kriminelle end danskerne for et par år siden

Er hjernedøden indtruffet hos alle christiansborgerne?

– det må være tæt på