Danmark

4. juli 2012

Gertrud Galster beretter om bl.a. hash, psykologi, psykiatri og opdragelse, der med 68’erne rundede et skarpt hjørne i revolutionens tjeneste


Gertrud Galster fortæller frit brudstykker om sin kamp mod den indre, mest hemmeligholdte, totalitære magt, der med bl.a. midlerne hash, psykologi, psykiatri, anti-opdragelse og sproget fremmede den politisk korrekte verden og “det nye menneske” via en såkaldt mentalhygiejnisk indsats igennem nu to generationer set fra Danmark.

Fortællingen kan synes meget uformel og stykkevis, men det er et faktum, at det berettede, der er grundigt dokumenteret i hendes bøger, er unikt i sandhedens forstand, og det eksisterer ikke andre steder. Dette gør beretningen enestående.

Video: Medie1.dk

Suppplerende om baggrunden og hvad der sker nu:

Pædofili indgik også og glemmes i Lissabon-traktaten – hvorfor mon?

Hvordan udviklingen er videreført i skolerne

Hvor startede den psykologiske krig mod børnene?

Check lige 1700-talsmanden Jean-Jacques Rousseau