Danmark

16. maj 2012

INDVANDRINGEN PRIS I SVERIGE OG DANMARK


For nylig gik det op for Asger Aamund, at indvandrerne og deres børn alene i Gellerup Planen koster 1 milliard kroner i velfærdsudgifter pr. år. Det var vist et slag på tasken, og længe for sent, da han kort forinden havde fundet ud af at 80 pct. af beboerne der lever af sociale ydelser. Men bedre sent end aldrig, siger vi vist overalt i Norden.

Svenskerne bruger mindst 300 mia. i alt på indvandrerne og deres børn, hvilket fremgår af Lars Janssons (universitetslektor i företagsekonomi) kvalificerede analyse:

https://danmark.wordpress.com/2012/05/15/en-gammel-men-afgjort-ikke-en-foraeldet-sag-da-det-fortsaetter-og-bliver-vaerre-og-vaerre-kvalificeret-gennemregning-af-den-svenske-immigrations-okonomi-anno-2002-2007/

Næste gang du hører mediernes uærlige begrundelser for afgifter og ser nye pristigninger (de sidste skabt af inflation samtidig med tilbagegang – det sidste vil de ikke vil oplyse dig), skulle du måske prøve at lede tankerne et andet sted hen end til det løgnerne beretter.

I Danmark 230-250 mia. kr. ud af i alt ca. 760 mia. kr. årligt i 2012 på det samlede velfærdsbudget mod 752 i 2010.

M.v.h.
J. E. Vig, cand. oecon.
– med nationaløkonomiske liniebetegnelse, men 12 års erfaring fra undervisning i driftsøkonomi på Handelshøjskolens HD-studium. Ikke fordi det betyder noget særligt. I dette tilfælde var det kun sammensat forholdsregning, som jeg kunne, da var 10 år gammel, og kun fordi nogle i den officielle i eliten selv valgte at give mig det om danske forhold, jeg skulle bruge endog to gange i træk med 5 års tidsmellemrum…uden at drage den skæbnesvangre konklusion.

TRICKTYVERIERNES ANTAL PÅ ÅRSBASIS ER STEGET MED 58 PCT. PÅ BLOT TRE ÅR – Måske er der en forklaring af demaskeringstypen


kilde: http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR208.pdf

Vi læste i pressen nogle særegne angivelser af hjemmerøveriernes antal for årene 2006-2008 i dagspressen: 16-23-56.

Det var vist noget vrøvl, for hjemmerøverierne blev ikke (fremgår det nu) registreret som sådanne før 2009. Det var Jyllands-Posten der hævdede at hjemmerøverierne fortrinsvis blev begået af danskere. Det beviste vi byggede på aldeles ukvalificeret research. Men det måtte ikke komme frem: https://danmark.wordpress.com/2010/02/04/uden-en-sand-afbilding-af-volden-og-gerningsm%C3%A6ndene-landet-over-kan-der-ikke-s%C3%A6ttes-ind-for-at-forhindre-volden-endsige-forebygges/ .Vi kan derimod hævde at danske politikere er årsagen bag hjemmerøverierne, idet de fortsat øger indstrømnings-hastigheden for de værste af elementerne, der udfører de hæslige gerninger.

Nu skal man lige huske at de omtalte forbrydelser her udelukkende er forbrydelser i offeret hjem. Antal af lomme- og tasketyverier på årsbasis ligger på 11.000-12.000 i antal.

Nu har vi en sidste velbegrundet formodning, håber du kan se tragi-komikken:

Uddrag af:  http://jp.dk/indland/indland_politik/article2452397.ece

“…Justitsministeriets Forskningsenhed, der opgør antallet af hjemmerøverier sidste år til 359 – fordi man her også medtager blandt andet indbrud eller tricktyverier, der udvikler sig til røveri…”

Hvordan er det lige man skal opfatte en sådan oplysning? På grundlag af anmeldelsen, der er registret som tricktyveri viser det sig senere, at det var røveri. Vi har en bedre udlægning, hvis ikke anmelderen af forbrydelsen var synsk eller tidsfaktoren helt fordrejes. Der sker muligvis en sammenblanding af de to forbrydelser dels fordi forbrydelser ligge tæt på hinanden, ofrene er de samme og det samme med sted og forløb dels er tricktyverierne nok at foretrække i registreringen. Domfældelserne kan vise et ændret billede. men her ser vi vist sjældent, at hvad der var anmeldt som tricktyveri bliver dømt som røveri.

Det hjælper ikke at hælde nogle milliarder i uddannelserne og lukke flere ikke-vestlige ind – der skal træffes skelsættende beslutninger og skæres hårdt igennem, inden alt er ødelagt


Ritt’s Skole blev indført og Bertel fulgte trop

 

PISA undersøgelsen gennemført i 2009. Dens resultater offentliggjordes den 7. december 2010. Den skulle være noget der bekymrede de ansvarlige ligesom de forrige undersøgelser hvert år i 10 år.

Selvom brugbar lærdom og viden er det eneste vi kan satse på, når vi skal bytte os til det, som vi ikke har her til lands, så har skiftende regeringer – især Bertel Haarder 1982-1993 og igen fra regeringsrokaden 2005 – bare ladet stå til.

Supplement:

Kilde: http://www.berlingske.dk/skolen/handelsskoleelever-regner-som-boern-i-4.-klasse

 Tietgenskolen i Odense har undersøgt de 100, der startede på skolens erhvervslinie: Halvdelen kan kun læse på 3. og 4. klasses niveau. 80 regner på 3. og 4. klasses niveau.

Hvad er det, der foregår fra eleverne er 10-11 år til de forlader folkeskolen?

Ingenting!

Samtidig kan du læse at flere og flere skal optages på de videregående uddannelser (halvdelen af alle unge skal efter planen presses ind i noget de ikke magter, fortrinsvis pigerne, der i øvrigt ikke vælger de robuste fag. Det første siger 68-ideologien). Derfor de mange psykologiske problemer. Menneskene skal tilpasses ideologien. Det er sygt. Det er i dag bekvemt for feje politikere, uddannelsespladserne er nemlig at ligne ved opbevaringspladser i langtidskategorien, der passer de fine folketingsmedlemmer fint, så arbejdsløsheden og udstødelsen kan skjules effektiv et par valgdage frem.

Nytårsaften 2008 skrev vi således:

Vi er virkelig ude på den tyndeste is: Velfærds-danmark kan ikke med Bertel Haarder-retorik efter rundtur på skolerne reddes med fitness-træning i stedet for gymnastik, der pjækkes fra p.g.a. af afskaffet disciplin. Og heller ikke med tre i stedet for to fremmedsprog i folkeskolerne, så længe under 10 pct. – d.v.s. 3 pct. – af seminaristerne vælger naturfag (fysik, kemi, teknik og biologi) som liniefag på seminarierne uanset at de senere kommer til netop at undervise i disse fag. Dette valg skyldes, at de netop ikke selv har lært noget herom i Folkeskolen og dernæst heller ikke i gymnasiet. Danmarks videns-, kompetence- og erhvervsbaser udhules simpelthen.

Seminarierne er en plet på det danske samfund: Ideologisk teoretiserende cirkelsnak på bekostning af viden og færdigheder.

Seminariernes deroute

Rejseholdet placerede kritikken det rette sted

Allerede den 29. maj 2006 kunne vi stille diagnosen på folkeskolen

Baggrunden og historien bag udviklingen

Det stod endnu være til med de ikke-vestlige i sammenligning med resultaterne fra undersøgelsen fra Odense ovenfor:

“…TV2 Nyheder den 12. november 2006 bragte interview med Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne. Begge de interviewede meldte resultaterne var katastrofale. Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR allerede i 1990 meldte det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse -, der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrede eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft…”