Danmark

25. april 2012

Bjørn Erichsens karriere er alligevel lidt spøjs – nu medlem af TV2’s bestyrelse


Ad små kanaler strømmen fór…

sku’ vi ta’ den

Bjørn Erichsen blev udpeget til medlem af bestyrelsen for TV2 af kulturministeren i stedet for den tidligere nationalbankdirektør:

Baggrunden:


Danskens vej til ror og magt

2. Oktober 2001, offentliggjort efterretning 27. Maj 2006

Den danske TV-chef Bjørn Erichsen er blevet chef for EBU fra 1. januar 2002. Bjørn Erichsen – eller Asbjørn som han egentlig hedder – startede sin karriere som VS´er og sekretær i bevægelsen ”Vietnam 69”. I 1971 udpønsede 3 VS-aktivister i villa ”Maos Lyst” i Hellerup en plan om at oprette en rød højskole. De 3 var Hans Jørgen Kløvedal Svendsen, Ivan Mortensen og Asger Boertmann. Det var imidlertid lettere tænkt end gjort, selvom man i den midlertidige bestyrelse havde navne som Harald Munk Plum, Gunvor Auken, Tage Hind, Henning Tjørnehøj m.fl. og bl.a. hjælp af Amdi Petersen, Poul Jørgensen og Ejvind Larsen.

Det kneb med pengene og med enigheden. Det endte med at foretagendet blev kuppet ved et møde 19. august 1972, idet Kløvedal Svendsen med støtte af Bjørn Erichsen kom med ca. 70 mand og overtog skoleprojektet, oprettede ny bestyrelse med Erichsen som formand og fik skolen i gang. Bjørn Erichsen gik over til DKP og i løbet af få år havde DKP overtaget højskolen.

Bjørn Erichsen blev medlem af DKP´s centrale skolingsudvalg, ligesom han underviste på Marxistisk Oplysningsforbund (MOF), ledede studiekreds om marxisme på Krogerup Højskole o.l. Oplysning, undervisning, propaganda gennem massemedierne og skoling af både børn og voksne er som bekendt en meget vigtig ting i et samfund. Bliver den ensidig, bliver samfundet ensidigt, og sådan blev det. Mens fagene historie og litteraturhistorie næsten helt forsvandt fra skoleskemaet, foregik indoktrineringen for fuld udblæsning i 70´- 80´erne. Alt dette og mere til kan man læse om i den nylig udkomne bog ”Den stille Krig” (2001).

Fra 1981 kunne Bjørn Erichsen fortsætte sin kommunistiske belæring i DR-TV som programmedarbejder ved undervisningsafdelingen. Desuden skrev han bog ”Om Arbejderbevægelsen” og fremførte sine kommentarer i ”Social Revy”, det marxistiske kartel BUPL´s blad ”Børn og Unge” m.m. Han deltog naturligvis også i den sovjetstyrede fredsbevægelse, idet han sammen med Lene Bredsdorff og Lars Engels redigerede udsendelsesrækken ”Slip Freden løs”, skrevet af Jesper Jensen – de husker ham nok, ham psykologen, der ødelagde folkeskolen med sin ”lille røde bog for skoleelever” og bandlysning af al disciplin. Noget skolerne stadig døjer under. I samarbejde med Ebbe Reich Kløvedal og Poul Vitus Nielsen nåede Bjørn Erichsen i 1987 at lave TV-serien ”Nu dages det Brødre”, inden muren blev styrtet.

Nu (2001) er Bjørn Erichsen så udnævnt til chef for det store TV-selskab EBU – European Broadcasting Union, som har 70 TV-selskaber som medlemmer i 31 forskellige lande i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. EBU´s hovedkontor ligger i Geneve. Ligesom andre 68´ere nåede Erichsen til tops gennem den kommunist-fascinerede ærtehalm og ensidighed.

Sammenhængen bag: https://danmark.wordpress.com/2007/12/09/projekt-europas-lagt-pa-tidstabel/

Danmark er verdens mest skatte- og afgiftsbelagte land – og alligevel laver de underskud, fordi nogen har bildt dem ind, at det giver økonomien et løft


Hvorfor ?…. klik på den skæve

Det fremgår af tal fra Eurostat. Tilsammen udgjorde moms og afgifter i 2009 31,5 procent lagt oven på prisen. I Sverige, som har det næsthøjeste afgiftsniveau, udgør de samlede forbrugsafgifter 27,6 procent.

Med de seneste fedtafgifter og afgifter på usunde fødevarer ligger niveauet i Danmark i dag på omkring 33 procent, anslår Klaus Jørgensen, chefkonsulent i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Ud over at have den højeste momssats i EU på 25 procent betaler danske forbrugere blandt andet emballageafgifter, fedtafgifter og sukkerafgifter.

—————–
Vi kan ikke overkomme at udregne/kontrollere brancheorganisationen Landbrug og Fødevarers anslag ved alternativ udregning.
Vi kan supplere med told og andre afgifter: http://www.toldpriser.dk/toldregler
Så er der hele området energi og miljø. Ren galskab.

Så er der:
Importmoms er den moms, der skal betales ved køb af varer fra lande uden for EU.
Importmomsen skal angives via momsangivelsen i rubrikken “Moms af varekøb mv. i udlandet”. Momsen kan medregnes til den indgående moms i det omfang, der er fradragsret for beløbet. Så er punktafgifter, bl.a. tobaks-og alkoholafgifterne, men der andre på en række varer.

Hvis nogen giver op er det fuldt forståeligt. Her en hjemmeside for et servicefirma, der holder dig ajourført: http://www.pwc.dk/da/afgifter