Danmark

26. marts 2012

Protesten mod de danske politikere er noget enhver selvstændigt tænkende dansker skal deltage i


Stefan Herre med den tyske blog Politically Incorrect, der besøges af 50.000-70.000 dagligt, skriver således om lederen af English Defence League (EDL), der er deltager i Anti-jihad-mødet i Aarhus den 31. marts kl.14-17

http://www.pi-news.net/2012/03/tommy-robinson-ein-wahrer-held-in-aarhus/

Tommy Robinson – ein wahrer Held in Aarhus

In Zeiten wie diesen sind mutige Menschen gefragt, die sich dem politisch korrekten Mainstream entgegenstellen, sich nicht von den Diffamierungs-kampagnen linksverdrehter Wirrköpfe verängstigen lassen und unbeirrt zu ihrer Überzeugung stehen. Tommy Robinson (Foto) ist einer von ihnen. Er und seine Mitstreiter von der English Defence League haben es mit aggressiveren Moslems zu tun als wir in Deutschland. Trotzdem gehen sie auf die Straße und stellen sich gegen die Islamisierung ihrer Heimat. Sie leisten einen vorbildlichen Widerstand, den wir deutschen Islamkritiker unterstützen können: Indem wir diese Helden am 31. März in Aarhus treffen und mit ihnen gemeinsam bei der ersten europäischen Counterjihad-Veranstaltung demonstrieren…”

J. E. Vig

MEDIERNE BRINGER GAMLE NYHEDER OM FØRTIDSPENSION


iodpl1

 

DETTE KVÆLER DE OFFENTLIGE UDGIFTERS FINANSIERING – DERFOR DE

EVINDELIGE AFGIFTSFORHØJELSER, DER UDTØRRER DE SIDSTE

FINANSERINGSKILDER

Oplysninger om førtidspension og indvandrere er gammelt stof – aviserne prøver at kalde det nyheder. Der er intet nyt, og vi har redegjort for det for et år siden.

Den aktive arbejdsmarkedpolitik sendte uhørt mange fremmede på førtidspension, især de fremmede kvinder. De blev belønnet med en forhøjelse af rådighedsbeløbet.

Uddrag af : http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14738/arbl.pdf , side 51

“Fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i pct. af befolkningen (16-64-årige) opdelt på oprindelsesland. 2008: 48 pct. af de 16-64-årige fra Irak, Libanon og Somalia i 2008 offentlige forsørgelsesydelser, omregnet til fuldtid. Blandt personer med pakistansk baggrund var den tilsvarende andel 29 pct.,mens andelen blandt personer med tyrkisk baggrund var 32 pct. Disse markante forskelle afspejler fortrinsvis forskelle i andelen på førtidspension og på kontanthjælp…”

En direktør i en A-kasse oplyste i foråret 2011, at det kan forventes at ca. 17.000 lempes ud af a-kasse-systemet pr. år fremover. Derefter er det kontanthjælp, førtidspension eller ingenting. Hvem der skal have førtidspension, skal vi ikke være i tvivl om.

DE SENDER OS BEVIDST TIL KOLLAPS

Hvordan er det gået med antallet af borgere på førtidspension m.v.

Alle under 50 år 2011:

I 2011 var antallet under 50 år : 94.650. 2010 var det samlede antal 93.188. Se den samlede opgørelse for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Alle på førtidspension i 2011 : 250.664. I 2010 var antallet 249.907. Se den samlede opgørelse i 2010 og udviklingen: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Antallet på ny lov om førtidspension i 2011 : 111.532, hvoraf 51.893 var under 50 år. I 2010 98.267 hvoraf 45.716 var under 50 år. Se den samlede oversigt for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

DET ER ÅRGAMLE NYHEDER – ER DE MON BANGE FOR NOGET, SIDEN DET HAR VÆRET HOLDT SKJULT OG NU LYVER DE OGSÅ?

Næsten hver tredje af de ikke-vestlige indvandrere i alderen 50 til 59 år modtager førtidspension (1. januar 2011), meldte Dansk Arbejdsgiverforening 11. januar 2011. 6. oktober 2010 meldte Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse: I 2009 fik godt 12 ud af 1.000 ikke-vestlige indvandrere tilkendt en førtidspension (sådan måtte man forstå det!). Til sammenligning var det tilfældet for fire ud af 1.000 etniske danskere (sådan måtte man forstå det). I øvrigt regnes der er i indvandrere og efterkommere, og efterkommere omfatter kun første generation efter indvandrerne.

Selvom det er helt galt stemmer forskellen til danskernes hyppighed, en faktor tre til forskel. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Danmarks Statistik har måske problemer med procent og promille eller se neden for. Nu melder Politiken og TV2 at hver 9-ende indvandrer (det er 10 gange flere på ét år?? – hvis det ikke var noget vrøvl) er på førtidspension. I alt 27.375 melder begge disse overflademedierne.  Oplysningerne om 2009 og oplysninger nu er mere end øjnefaldende, fordi Arbejdsmarkeds-styrelsen og Danmarks Statistik meldte helt galt på, hvis du ikke med møje og besvær får kontrolleret deres tabelnoter bag det, der udråbes i medierne : http://samspil.info/da/Artikler/Nummer%2031/Indvandrere%20ender.aspx (citat:)

“Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 indbyggere, 2005 og 2009

Note: Pr. 1.000 indbyggere i alderen 15-64 år. Ikke-vestlige omfatter både indvandrere og efterkommere. Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. ” (citat slut)

Det er totalt latterligt. Skal det være seriøst er helheden, der skal vejes imod for ikke-vestlige på førtidspension være samtlige 15-64 årige ikke-vestlige, og antal danskerne på førtidspension skal vejes mod alle 15-64 årige danskere. Men sådan arbejdedes der ikke, da der skulle kamoufleres og puttes i 2010.

Tænk om kvindernes ledighed pludselig blev udtrykt som antallet af ledige kvinder i forhold til den samlede a-kasse-forsikrede arbejdstyrke i Danmark. Det er noget vrøvl.

Overflade mediernes 27. 375 er også ‘helt ud i skoven’. Naturaliserede og deres børn udgør mere end halvdelen. De manglende indvandrere og deres børn på førtidspension skal åbentbart tørres af på danskerne.

Tallene 3 (= 12/4) er nærmest magisk, det har Arbejdsmarkedstyrelsen erkendt, når talen falder på ikke-vestliges tyngde i forhold til danskerne (og vi bortser endog lige fra korrektionsmangelen). 249.907 i alt på førtidspension delt i dette forhold 1:3 er ensbetydende med, at overtyngden 3, der  fremkommer ved at antallet af ikke-vestlige på førtidspension sat i forhold til alle danskere på førtidspension divideres antal danskere og ganges med antallet af ikke-vestlige pr. 1. januar 2010: Resultatet er 24% af 249.907 pr. 1. januar 2010 og 24% af 250.664 i 2011:

59.950 blev så til 60.159 ikke-vestlige førtidspensionister fra 2010 til 2011

– 27.375 er langt under halvdelen. Derudover er flydebegrebet ‘ikke-vestlige’ atter rykket østpå med f.eks. Tyrkiet med 32% 1) den anden vej

En gammel illustration fra 2011 viser vejen tydeligt – vi ser ingen grund af forlænge udviklingen endnu et år:

Mainstream-mediernes såkaldte nyhed er endog mere end et år gammel, og vi har ikke holdt noget skjult – her lidt af det tidligere og mange flere deltaljer. Det er vigtigt at være rustet med kendsgerninger over for de ikke-vidende, der tror om denne verden:

https://danmark.wordpress.com/2011/03/31/brevstem-til-valgene-i-sverige-i-10-aar-fra-islamabad-efter-du-er-taget-hjem-med-f%c3%b8rtidspensionen-fra-det-rige-nord-den-danske-top-holder-mest-paa-de-kriminelle/

https://danmark.wordpress.com/2010/07/01/kontanthj%c3%a6lpen-eksploderer-igen-og-nulstillingen-paa-social-pension-bliver-slutresultatet-som-i-2008/

https://danmark.wordpress.com/2010/05/24/fra-2008-blev-tyngden-i-det-offentlige-budget-for-stor-i-2009-faldt-bruttonationalproduktet-til-2006-niveauet-men-konsekvensen-blev-draget/

https://danmark.wordpress.com/2009/11/14/de-er-saa-fattige-mon-kr-100-000-en-gang-er-nok-naar-seidenfaden-f-eks-tilbyder-irakere-kr-32-000-pr-maaned/

https://danmark.wordpress.com/2009/10/15/det-er-vores-skyld-de-er-saa-fattige-selvom-vi-er-fattigere/

https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-pr%c3%a6cis-som-vi-h%c3%a6vdede/

250 mia. kr. er hele regningen

1) Tyrkiet medregnes officielt som et vestligt land. Vi har knap 74.000 med den oprindelse i Danmark. Og læser du Danmarks Statistiks oplysninger ovenfor vil du se, at 32 pct. med tyrkisk oprindelse i Danmark er fuldstidsforsørgede med offentlige ydelser. Kan vi så her lægge de første 23.680 til de officielle 27.375? Der er mange andre.

IKKE ET ORD – NU SKAL VI HELLER IKKE – DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED


DANMARKS -TEATERET BLÆNDER HELT NED

En velsignet glæde har sænket sig over dagbladet Politiken. Søndag den 3. marts kunne organet triumferende meddele, at den vådeste drøm, der nogen sinde er blevet drømt i chefredaktørens hjørnekontor, er gået i opfyldelse: Debatten om islam, shariaen og den muslimske indvandring er død.

VAR DET FORDI POLITIKEN ANSATTE DE AFVISTE TIL KR.32.000, PR.MDR. jvfr. salig Thøger

DE ER REJST HJEM. Det sagde de også de var i august 2005, selvom de strømmede ind og mange flere af dem, der var kommet, blev danskere på papiret: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html. Det var så sjovt og vi måtte til Daniel Pipes i New York for at få JP til at berigtige. Det var dengang de troede at de kunne benytte sig af kamouflage-metoden: Flere naturaliserede end nettoindvandringen får det til at se ud som, der er blevet færre. Jesper Langballe var med som bagstopper i JP’s fremstilling.
Vi foreslog forvandlingkvadratet: http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Det var fortryllende at se debatten om ungdomkriminalitet og for én gang skyld slå lyden til på DR1-debatten. Vi plejer at slå lyden fra under debatter, for vi er udlærte, og så er det nemmest at se straks, når deltagerne lyver. Ikke ét ord om indvandrere og deres børn i denne debat, selvom de stod for 82% af ungdomskriminaliteten i København i 2004. Selv Peter Skaarup (DF) kunne nære sig. Ikke ét ord. Han var formentlig instrueret af Politikens magtbase. Alle de traditionelle argumenter af psykologisk, pædagogisk sociologisk og kriminalpræventiv forvrænget art imod straf og lidt retsbevidsthed og offerbetragtninger fra Skaarup & Co. I 2004 stod som nævnt indvandrere og børn af indvandrere for 82% af ungdomskriminaliteten i København. Det var en overhyppighed på 11,7 gange i forhold danskerne: http://www.lilliput-information.com/economics/domv.html. Oplysninger stammede fra Politiet.

‘INDVANDRERE OG DERES BØRN ER HOLDT OP MED AT VÆRE KRIMINELLE’. Ja, der blev også fremstillet adskillige opgørelser der kunne sløre den rette sammenhæng: Danmarks Statistik bidrog: =”http://www.lilliput-information.com/economics/plov.html. Mere af samme skuffe: http://www.lilliput-information.com/economics/veks.html. Og mere af slagsen: href=”http://www.lilliput-information.com/economics/ringva.html. De regner med i deres selvforblindelse, at vi er blevet narret: http://www.lilliput-information.com/economics/orkrim.html

Den værste var analysen i august 2005 fra Justitsministeriets Forskningssektion, der viste de morsommeste konsekvenser for overkriminaliteten blandt indvandrere og efterkommere. Den var 17,2 gange højere i Ringkøbing og 10 gange højere i Assens.

Alt er renset væk i samtlige landets medier med mindre det drejer om øksemordforsøg eller det der er værre. For nu går det rigtig godt, bortset fra i Toulouse og så i det vi ikke hører. Kun det du hører og ser på TV-ER sker. Fat det, Fatmand.

Hvor er de her, der skulle holde lidt igen, som det fremhævedes tre gange på et af deres årsmøder. De havde flertal med den forrige regering langt det meste af de ti år. De er ligesom de andre nu, og vi forudsagde det. Alt er et forlig, og skatter og afgifter skal op, for nu mangler de penge. Og vi spørger til hvad? Og nu skal vi heller ikke. Vi kan næsten høre dem, men efterhånden kun fjernt i kulissen:

“Vores opgave var at holde lidt igen”….

“Vores opgave var at holde lidt igen”….