Danmark

13. marts 2012

IQ GENNEMSNITTET FALDER I DANMARK, MEST FORDI EN MEGET STOR ANDEL AF DE TILSTRØMMENDE REPRÆSENTERER OPRINDELSER MED IQ GENNEMSNIT PÅ 89 ELLER DERUNDER


Særlig grel ser udviklingen ud i antallet af udenlandske oprindelser med IQ gennemsnit under 70 i DK:

496 i 1979, 49.175 i 2012 og 618.968 i 2075

Det er forudsat at indvandringsmønstret fortsætter som gennemsnittet af de seneste 7 år.

Der er ikke en ren lineær sammenhæng mellem IQ-gennemsnit og fertilitet, men den lineære korrelationskoefficient er 0,87.

Et eksempel:

Fra 2001 til 2010 har VK-regeringen med støtteparti bidraget med 81,2 pct. af alle tildelte danske statsborgerskaber til somaliere siden 1979. Alle disse nye danske statsborgere og deres børn medregnes som danskere. IQ-gennemsnittet i Somalia er 71,8 (68 til 2012). Men danskernes IQ-gennemsnit er 97,4 (98 til 2012). Der var 118 somaliere i Danmark i 1979. Både i 2005 og her fornylig igen skulle vi høre at de rejser hjem. Nej, de tildeles dansk statsborgerskab, hvilket du kan forvisse sig om på Danmarks Statistiks Statistikbanken : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 under ‘Befolkning og Valg’, ‘Indvandrere og efterkommere, samt udenlandske statsborgere’. Hvis de føder som somaliere i Somalia med eller uden tildelt dansk statsborgeskab var her 34.180 i  Danmark 1. januar 2012. Fortsætter indvandringen efter det nævnte mønster er her 372.167 med oprindelse i Somalia i 2075, hvilket var ca. 60% af alle med IQ-gennemsnit mindre end 70 i Danmark i 2012.